A fogyasztó-dagasztó olvasástól az e-book írásig - Egy Comenius projekt az olvasás megszerettetéséért

2012 | | | Heves | Noszvaji Figedy János Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája

Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Kreatív gondolkodás, Érvelés, Személyes és társas készségek, Játék

Beszédes az együttműködés címe: READ „Reading Eliminates All Difficulties”. Mondana néhány szót a témaválasztásról?

A törökországi iskola partnereket keresett projekt ötletéhez. Az olvasás volt a téma, ami nagyon megtetszett nekünk. A diákok többsége ugyanis szívesebben tölti idejét a számítógép előtt, mint olvasással, de mi szeretnénk elérni, hogy az olvasás ne unalmas, hanem élvezetes, szórakoztató tevékenység legyen a számukra.


Miért nem szeretnek olvasni a gyerekek?

Ennek minden esetben érdemes feltárni az okait. Lehetnek olvasástechnikai problémái, lehet baj a beszédértéssel, vagy előfordulhat, hogy gyenge a szókincse. Első körben ezekre kell segítséget találni, adott esetben fejlesztő foglalkozások segítségével.
De gyakori, hogy a diákok azért nem szeretnek valamit elolvasni, mert nem érdekli őket a téma. Ilyenkor az érdeklődést kell először fölkelteni. Kapcsolhatunk a témához önálló vagy csoportos anyaggyűjtést, prezentációkészítést, illetve jó módszer a vita: érvek és ellenérvek ütköztetése pl. a főhős személyével kapcsolatban. Vagy be lehet fejezni a történetet másként, esetleg a tanuló elmondhatja, hogy ő mit tett volna a szereplő helyében.
A kisebbeknek inkább a játékosabb feladatok alkalmazhatók. Ilyenek például a „fogyasztó-dagasztó” olvasás, amikor az összes tanuló olvas, minden mondat után valaki elhallgat. Addig folytatjuk, amíg egyedül olvas valaki. A másik ennek az ellentéte. A diákok szeretik a láncolvasást is, amikor mindenki csak 1-2 szót olvashat. Bevált módszer a hibás olvasás javítása a társak által: ilyenkor a diákok javítják ki egymás tévesztéseit. Érdekes feladat az is, amikor meghatározott szavakat, kifejezéseket kell megtalálni a szövegben. Ezek a feladatok nemcsak az olvasástechnikát fejlesztik, hanem a figyelmet is.

A projekt keretében milyen tevékenységekkel próbálták megszerettetni az olvasást?

Összeállítottunk például egy listát olyan, a diákok által ismert és kedvelt magyar könyvekről, amelyeket szívesen megismertetnénk más országbeli gyerekekkel. Ezek közül kiválasztottunk néhány művet, melyet e-book formájában mutattunk be partnereinknek. A történetet röviden összefoglaló szövegkönyvet készítettünk, melyet a nagyobb diákjaink lefordítottak angol nyelvre, más diákok pedig illusztrációt készítenek a szöveghez. Eddig elkészítettük ilyen formában a Lúdas Matyit és a János vitézt, valamint Vuk történetét, most pedig a Már iskolás vagyok című műre esett a választásunk.
Diákjaink terveztek könyvborítót az éppen aktuális e-bookhoz, készítettek könyvtárba hívogató plakátokat és könyvjelzőket. A festészet, rajzolás mellett a zenét is összekapcsoljuk az olvasással: alsó tagozatos diákjaink rövid koreográfia kíséretében előadták egyik kedvenc könyvük, a Vuk ismert dalát.

A nagyobbakat is be tudták vonni a feladatokba?

Nagyon népszerű volt az előző tanév során megrendezett versíró verseny, a felső tagozatos diákjaink lelkesen vettek részt rajta. Az ötlet az olasz partnertől eredt, ők minden évben rendeznek hasonló versenyt az iskolájukban. Örömmel tapasztaltuk, hogy diákjaink nagy része ügyesen ír verset, amelyben többen komoly gondolatokat, mély érzelmeket is megfogalmaznak. A beérkezett munkák közül a diákok és pedagógusok szavazatai alapján öt művet választottunk ki. Ezeket angolra is lefordítottunk, és eljuttattunk partnereinknek. Az olaszországi partnertalálkozón minden ország 1-1 diákja felolvasta a saját iskolájában legjobbnak ítélt verset az anyanyelvén, miközben a háttérben kivetítették az angol fordítást.

Sikerült áttörni a nyelvi gátakat? Beszélgetnek, dolgoznak együtt a novaji diákok a külföldi társaikkal?

A projekt Facebook oldalához csatlakoztak diákjaink, pedagógusaink is. Itt a bejegyzések, történések angol nyelven készülnek. Az igazi beszélgetésre, együtt dolgozásra azonban a projekttalálkozók adnak lehetőséget. A nyitó találkozó Törökországban volt a pedagógusok részvételével, a spanyolországi és az olaszországi találkozókra pedig már diákok is jöttek velünk. Ők a szállásadó családokkal már az utazás előtt kapcsolatot tudtak létesíteni e-mailen, vagy a közösségi oldalon keresztül. A velük töltött közös esték, a fogadó iskolában látogatott órák, foglalkozások, valamint a találkozó programjai mind lehetőséget adtak az aktív nyelvgyakorlásra.

A tervek között szerepel, hogy a diákok szerveznek majd olvasási kampányt. Mikor és milyen formában?

Munkánk során szoros kapcsolatban állunk a községi könyvtárral. Programokon veszünk részt, könyvtárlátogatásokat szervezünk és folyamatosan bíztatjuk diákjainkat, hogy legyenek rendszeres könyvtárba járók. A projektben foglalt olvasási kampány több részből áll majd össze. Először a diákok egymásnak ajánlanak majd könyveket, elhozzák kedvenc olvasmányaikat és kicserélik egymás között, esetleg felajánlják régi könyveiket társaiknak. A kampány másik részeként tavasszal a diákok posztereket, figyelemfelhívó anyagokat készítenek majd az olvasással kapcsolatban.

Az interjút készítette: Fintáné Hidy Réka