Bábok küldetése

2008 | Köznevelés | nyelvtudás | Csongrád | Teddys Club Angol-Magyar Alapítványi Óvoda, Szeged

Címkék: Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Személyes és társas készségek, Projektszerű megvalósítás, Játék

Intézményünk az együttműködés létrejöttét megelőzően részt vett egy partnerkereső szemináriumon a belgiumi Alden-Biesenben, melynek témája a kisgyermekkori nyelvi nevelés volt. Kétnyelvű óvoda lévén, a szeminárium témáját sajátunknak éreztük. Várakozásunknak megfelelően olyan személyes benyomásokkal, ismeretségekkel és kialakult projekttervvel érkeztünk haza, amely után a későbbi egyeztetések a leendő partnerekkel már a munka kisebbik részét jelentették.

A projektben részt vevő összes intézmény számára elsődleges szempont volt a kisgyermekkori nyelvi nevelés és a 3-6 éves korú gyermekek bevonása a feladatokba. Két belga és egy izlandi óvodával működtünk együtt. Hihetetlenül nagy élmény volt az óvodánkba járó pedagógusok, gyerekek és szüleik számára is megismerni az együttműködésen keresztül ezeket az intézményeket. Minden óvoda az országára jellemző bábot küldött a partnerintézményekbe – hátizsákjukban útlevelükkel, naplójukkal, receptekkel, stb.

A projekt lehetőséget adott a nemzeti öntudat fejlesztésére, a másság felismerésére és elfogadására. A gyerekek nyelvi kompetenciái is fejlődtek az izlandi, flamand és francia nyelvvel való találkozás révén. Ezekre a kompetenciákra továbbra is építünk, mivel óvodánkba külföldi gyerekek is járnak, és pedagógusaink között szintén vannak más nemzetiségűek. Az idegen nyelvi – elsősorban angol – közegben való otthonosság, illetve nyelvi szocializáció óvodánk pedagógiai programjának egyik legfontosabb eleme. A „Puppets with a mission” projekt ennek a célnak a megvalósításában nagyon sokat segített.

Az óvodánkba járó gyerekek izgatottan várták belga és izlandi kedvenceik érkezését, és nagyon lelkesen vettek részt a projektben. Türelmetlenül várták az időről-időre hozzánk érkező bábokat, akik ezután teljes jogú tagjai lettek kis közösségünknek. Részt vettek a mindennapi tevékenységekben, és megismertették gyerekeinkkel országaik meséit, dalait. A bábok kis naplójában képekkel illusztrálva jegyeztük fel a legfontosabb eseményeket. Lehetőség nyílt a partnerország nyelvével való ismerkedésre, amikor például 10 szót és a számokat 1-től 10-ig tanulták gyerekeink. Nagyon várták azt is, amikor a pedagógusokkal elkészítették a hozzánk érkező kis vendég kedvenc nemzeti ételét. Az óvodánk bejáratánál elhelyezett Comenius Fal pedig tájékoztatta a hozzánk látogatókat és a szülőket a történésekről.

Felejthetetlen pillanatok voltak a webkamerás kapcsolattartások is a partnerintézményekbe járó gyerekekkel. Az együttműködés rendkívüli lehetőséget adott a részt vevő intézmények pedagógusai számára is. A projekttalálkozókon való részvétel alkalmával megismertük a partnerintézményekben folyó pedagógiai munkát, és lehetőség volt a tapasztalatcserére is.
Az együttműködésben való részvételünket nagymértékben támogatták a hozzánk járó gyermekek szülei, nagyszülei. Óvodánk két projekttalálózót is szervezett, és ezek alkalmával a szülők is részt vettek a találkozók egyes rendezvényein. A helyi sajtót szintén tájékoztattuk a projekt eseményeiről.

Összességében rendkívül fontosnak tartjuk ezt a pályázattípust a gyermekek, a jövőbeni európai uniós polgárok nevelése-oktatása szempontjából. A még egészen kisgyermekkorban beivódó európai minták, illetve Európa nyelvi-kulturális sokszínűségének ilyen korai megismerése felbecsülhetetlen érték az Európai Unió jövője szempontjából.

Kalocsai Krisztina intézményvezető

www.puppetswithamission.eu