Megosztott emlékeink: európaiak a 60-as években

2009 | Köznevelés | interkulturális tapasztalat | Pest | Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

Érintett tantárgy(ak): magyar nyelv és irodalom,rajz és vizuális művészet,történelem
Címkék: Vizuális készségek, Mozgásos készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Asszociatív gondolkodás, Kreatív gondolkodás, Kritikai gondolkodás, Személyes és társas készségek, Önálló munkaszervezés, IKT eszközök alkalmazása a tanórán

Tehát mikor is? Hát persze, hogy a 60-as években.


Mi történt a 60-as években? – tették fel a kérdést a budapesti Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, valamint az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium diákjai lengyel, francia, spanyol és olasz partnereikkel közösen. A 2009-ben indított Comenius projektjük keretében két évük volt arra, hogy megtalálják a választ, az eredmények esszenciája pedig egy, a 60-as évek történelmi szempontból legmeghatározóbb évét, 1968-at bemutató naptár lett. A partnereknek fontos volt, hogy egy olyan korszakot tanulmányozzanak, ami a jelenlegi társadalmak alapkérdéseit veti fel, hiszen a hatvanas évek társadalmi, gazdasági folyamatai (társadalmi mozgalmak, a szabadság iránti törekvés, a fiatalok lázadása, a fogyasztói társadalom kezdete, új művészi kifejezésmódok és építészeti irányzatok) máig hatnak.

Hogyan lehet feleleveníteni a hatvanas éveket a mai, 21. századi iskolákban? Először is tanár-diák együtt készít az összegyűlő emlékeknek honlapot, amit a partnerek folyamatosan bővítenek, frissítenek, hogy a második év végére teljes képet adjon a közös munkáról és az elért eredményekről. Az órákon (történelem, irodalom, rajz, média stb.) olyan emlékeket, kordokumentumokat dolgoznak fel, amiket a diákok gyűjtenek családtagok elbeszéléseiből, megőrzött újságokból, írott emlékekből. A találkozók során szervezett történelmi műhelyek keretében közösen beszélgetnek a 60-as évek fontos eseményeiről, az akkori életérzésről, elképzelt életekről. Fotó-videó műhelyek keretében korabeli hang- és képanyagokat válogatnak, elemeznek, fotódokumentációt készítenek, retro-klipeket forgatnak. Különböző művészeti műhelyek alkalmával a tanárok és tanulók a 60-as évek gazdag kulturális termésének (zene, tánc, iparművészet, színház) domináns irányzatainak tanulmányozásában mélyednek el, filmklub keretében 60-as évekbeli filmeket nézik és virtuális filmplakát- kiállítást szerveznek. Azért, hogy a munka aktívan beépüljön a programban részt vevő mai fiatalok emlékezetébe, közös zárókoncerteket adnak a megismert táncokból, vidám jelenetekből, dalokból, kiállítást szerveznek a diákok által összegyűjtött 60-as évekbeli tárgyakból, készülékekből, és hogy az összkép teljes legyen, maga a kiállítótér is a 60-as évek stílusában van berendezve. A tanárok összehasonlítják, hogy a partnerországokban milyen történelemkönyvből, hogyan tanítják a 60-as évek történelmét, meghívott előadó segít a fiataloknak megismerni a Kádár-rendszert, valamint foglalkoznak a 60-as évekbeli migrációval.


Olyan sok témát érintettek, és annyi, de annyi téma van még, ami idő hiányában kimaradt, így ha valaki folytatni szeretné a sort, nyitott a lehetőség, jövő februárban ismét eljön a Comenius iskolai együttműködések pályázati határideje, addig még partnereket is találhatnak az ötleteikhez.