A falak beszélnek

2012 | Köznevelés | interkulturális tapasztalat, művészet, nyelvtudás | Bács-Kiskun | Katedra Művészeti Középiskola

Érintett tantárgy(ak): rajz és vizuális művészet
Címkék: Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Asszociatív gondolkodás, Kreatív gondolkodás, Személyes és társas készségek, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása

Hogyan lesz a graffitizésből színvonalas nemzetközi együttműködés?

Akik a témát kitalálták, úgy gondolták, hogy a diákok örömmel fogják használni ezt a speciális nyelvezetet arra, hogy egymásnak üzenjenek az őket foglalkoztató dolgokról és az életről - falra fújt színes képekkel, felszabadultan, alkotás közben vagy azon keresztül. Hiszen a szubkultúra és street art téma jó kiindulópont ahhoz, hogy a fiatalokat egymással való kommunikációra ösztönözze.

A projekt első éve során a diákok több külföldi utazás részesei voltak, de itthon is változatos, művészi tehetségük és fiatalos lendületük kibontakoztatására is lehetőséget adó tevékenységben vállalhattak szerepet. Az iskola falai közül kilépve városuk kulturális életébe is bekapcsolódtak: egy Kecskeméten rendezett musical előadás díszleteit készítették; aktív részesei voltak a helyi Városi Párbeszéd Napja rendezvénynek, ahol a résztvevők 8 falon graffitizhettek a katedrások szervezésében; és a spanyol partneriskola falain is maradtak a kezük nyomán igényesen kivitelezett magyar népmesei motívumokra emlékeztető tulipánok vagy szürke marhák.

Hogyan kezdtek „beszélni a falak”? Mik voltak az első lépések?

Egy bolgár középiskola – akikkel korábban már volt közös projektünk – keresett meg azzal, hogy művészeti iskolaként pályázzunk graffiti témában, érintve ezzel többek között a szubkultúra, a tolerancia, a kulturális és vallási sokszínűség, a globális gondolkodás területeit. Az együttműködésben 7 európai ország – Bulgária, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Spanyolország és Törökország – iskolái vesznek részt. A „Walls Talk” nemzetközi projekt a graffiti, vagyis a falra festett szöveg (eredetileg szöveg, ma már figurák, szimbólumok, absztrakt alkotások) kifejezőeszközén keresztül szeretne hidat építeni a különböző nemzetek fiataljai és tanárai között úgy, hogy közben megismerjük egymás művészetét és kultúráját. Feladatként tűztük ki az alkotói munka mellett, hogy e sokaknak idegen, nehezen értelmezhető műfajról átfogó képet alkossunk. Így az összegyűjtött képeket, információkat szótár, kézikönyv, naptár, DVD és katalógus formájában adjuk közre, emellett iskolánk és a projekt nemzetközi oldalán is megtekinthető lesz az anyag. Néhány diák komolyan műveli a műfajt, de a többség csak a városkép részeként ismeri, emellett a tanároknak is komoly kihívást jelentett a feltérképezése. Ezért gyűjtőmunkát végeztünk, szakirodalmat olvastunk, előadásokat és tréningeket tartottunk, hogy alaposan felkészüljünk a közös alkotásokra. A partnerországok több témát adtak meg az alkotás során, így Bulgáriában a szabadság, Franciaországban a fiú-lány kapcsolat, míg Spanyolországban népi motívumok kerültek a falakra.

A témához kapcsolódóan a diákoknak a szubkultúra fogalmán kívül, annak képviselőivel, művelőivel is alkalmuk van közelebbről megismerkedni?

Nagy élmény volt diákjaink számára, amikor Franciaországban járva meghallgathatták Francois Boutier párizsi építész vetített képes előadását az építészet és a graffiti kapcsolatáról, illetve megtekinthették a város neves graffitisének, „Sheepest”munkáit. Magyar helyi fiatal graffitisekkel a városi V.I.P. program keretében alkothattunk közösen a főtéren,továbbá prezentációkon és workshopokon keresztül igen neves művészek munkáival ismerkedtünk, mint pl. Banksy, Dolk, vagy a kecskeméti Products. Kecskemét több kulturális műhelyével dolgoztunk össze, így az Ifjúsági Otthon képzőművész körével musical stúdiójuk előadásához készítettünk közösen díszleteket stencil technikával. A külföldi partnerek pedig a helyi Eleven - Ifjúsági Közösségi Tér épületének külső falára fújták rá festékkel gondolataikat, üzenetüket.

Nagyon érdekes cikkeket lehet olvasni a helyi újságok oldalain, melyek gyakorlatilag folyamatosan hírt adtak a kreatív és sokszínű tevékenységekről. Önnek tanárként mit ad a projekt módszertanilag, illetve bármilyen más szempontból? Mit épít be újdonságként a mindennapi oktatói munkájába?

Valóban nagy az érdeklődés a téma iránt, nyitottak vagyunk a műfajra, hiszen a vizuális nevelésben a komplex feladatokban valósítható meg leginkább a teljességre törekvés. A kortárs alkotók megismerése segít eligazodni a diákoknak saját koruk kultúrájában. A graffiti történetének feltérképezése, illetve a technikai megoldások a kollégáknak is mutattak újat, megismertük a különböző irányzatokat, neves alkotókat, speciális fogalmakat, eszközöket. A stencil technikát alkalmazzuk grafika órákon is, látványos és kedvelt a diákok körében.
Személy szerint a projekt módszert emelném ki, mert az ismeretszerzés itt elsősorban a tapasztalás útján valósul meg.

Mitől lett valóban nemzetközi a Walls Talk?

Remek lehetőségnek tartom a Comenius programot, az iskolák közötti együttműködéseket, kiváló tapasztalat- és ismeretszerzés, ami a szakmai mellett a nyelvi fejlődésre is lehetőséget adott. Fantasztikus volt átélni, hogy különböző kultúrák diákjait hogyan motiválja a téma, hogyan tudnak együtt tevékenykedni, felszabadultan alkotni, milyen öröm az alkotói folyamat, az élményszerű tapasztalat. Kuriózumként említem, hogy az Európa nap rendezvénysorozat keretében a „Walls Talk” projekt is bemutatkozott a franciaországi Grenoble-ban. Bernard Betto, Grenoble európai ügyekért felelős polgármester-helyettese a város Nemzetközi Központjában nyitotta meg azt a graffiti kiállítást, melyet a projektben részt vevő diákok mobil fal elemekre készítettek.

A diákok mondták…

…arról, hogy mitől más azóta az iskolában, amióta a „Walls Talk” projekt kezdetét vette:

„A projekt összekovácsolta a diákokat és a tanárokat, megtanultunk, csapatban dolgozni, problémákat megoldani. Eseménydús programokat szerveztek, és diákmunkákkal színesedett az iskola.” /Ludányi Krisztina 12.c/

…hogy mi számukra a legjobb, legérdekesebb ebben:

„Csapattagként eddig minden programon részt vettem, amelyeket nagyon élveztem. A legutóbbi a héten történt, mégpedig az Eleven közösségi tér falának graffitizése. Saját ötletet, mondanivalót dolgozhattunk fel, ami azért tetszett, mert engem a tánc foglalkoztat és ehhez készítettem stencilt. A legérdekesebb a projekt kapcsán az volt számomra, hogy bepillantást nyertem más nemzetek kultúrájába, és ott is lehetőségünk volt az alkotásra.” /Szekretár Kinga 12.c/

…hogy mennyire áll hozzájuk közel a projekt témája:

„Úgy érzem, hozzám közel áll a street art, mert szabadjára engedhetjük a fantáziánkat, az alkotásban elmondhatjuk gondolatainkat, és oda festünk, ahová épp kedvünk tartja. Megmutathatjuk, milyenek vagyunk.” /Szekretár Kinga 12.c/

…és hogy a külföldi társaiknál töltött élmények alapján mik voltak a leggyakoribb gondolatok, témák, érzések, amelyek a külföldi graffitikben tükröződtek:

„Sok közös téma volt az itthoni és külföldi graffitikben, amelyek között szerepelt a társadalmi megkülönböztetés elleni kampány, megjelent a jövő, a környezetvédelem, az emberi kapcsolatok és persze a személyes gondolatok az életről.” /Ludányi Krisztina 12.c/

A projekt honlapja: http://katedra-iskola.hu/comenius.php
http://www.wallstalkgraffiti.net/

Az interjút készítette: Fintáné Hidy Réka