A víz az élet forrása - tudatosítani a fenntarthatóságot

2011 | Köznevelés | környezetvédelem, természettudomány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka

Érintett tantárgy(ak): biológia,ének-zene,földrajz,kémia
Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Példák, analógiák felismerése, Személyes és társas készségek, Kooperatív megközelítés, Nem szakrendszerű óra, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása

2010. március 22–25: Az első diák- és tanártalálkozó Mátészalkán (Magyarország) volt. A delegációk megszerezték első közös munkatapasztalataikat. A munkacsoportok kémia, biológia, geológia, zene, művészet terén dolgoztak. A helyi televízió is közvetítette azt a felvonulást, amit A Víz Világnapja alkalmából szerveztünk.

2010. május 3–6: A második találkozót Grazban (Ausztria) szervezték. A képzőművészeti, természettudományos, technológiai és zenei tevékenységet kísérő kirándulásokon a tanulók eljutottak papírgyári víztisztítóba, víztoronyba, duzzasztógáthoz, mészkőbarlangi vízgyűjtőtóhoz.

2010. október 4–7: A harmadik találkozó Tallinnban (Észtország) zajlott. Itt valósult meg a víz témájú művészeti kiállítás és olyan további programok, mint pl. a vízminőség-vizsgálat a Jägala vízesésnél és Viinistuban, a Finn-öböl partján; mocsárlátogatás Viruban, illetve gyógyvízi fürdőzés.

2011. március 28–31: A negyedik találkozón Oberkochenben (Németország) a külföldi delegációk rendkívül nagy létszámban képviseltették magukat. A megvalósított tevékenységek a biológia, kémia (vízvizsgálat), fizika (turbinamodell készítése), történelem (római vízvezeték készítés, 18. századi kohó/kovácsműhely megtekintése, víztározó meglátogatása), a Sváb jura geológiája, zene, tánc és rajz területére terjedtek ki.

2011. május 16–19: Az ötödik találkozó Dives-sur-Merben (Franciaország, Normandia) történt.
Az itteni tevékenységeket angol nyelven készített interjúk, prezentációk és az Aquatech projekt megismerése egészítette ki. A SEGPA diákjai is bekapcsolódtak egy kiállítással. A helyi rádióadó sugározta a delegációk beszámolóját a Comenius projektről angol és francia nyelven, ezzel is szélesítve a programról értesülők körét.

Az európai kooperáció lehetővé tette számunkra, hogy elmélyítsük ismereteinket más európai országokról, és kifejlesszük diákjainkban a toleranciát. Tanítványaink érzékenyebbé váltak a környezetvédelmi és ökológiai problémákra, amelyeket más országokban tapasztaltak. Megtanultak együtt élni a kulturális különbségeikkel, és felfedezhették a partnerországok iskolarendszerének különbségeit.

A természettudományi kompetenciákat összekapcsoltuk az idegennyelvi kompetenciákkal. Megismerhettük más országok módszereit, átvehettük jó gyakorlataikat, és ők is a mieinket.

A program előnyei iskolánk számára:

 • Evidenssé vált a konkrét iskolai programoknak köszönhetően, hogy a fenntartható fejlődés közös európai cél.
 • Európai identitásunk kialakítása az ismétlődő találkozások segítségével, különösen azok esetében, akik még sohasem utaztak Európában. Csoportmunkában tevékenykedtek ugyanabban a témában
  a különböző országokban tanári irányítással.
 • Megtanultunk másként és együtt dolgozni, kitartó kapcsolatokat létrehozni tanárok és diákok között a nyelvi korlátok legyőzésével ebben a sokoldalú kapcsolatban.
 • Javult a környezethez való viszony a különböző tantárgyakban végzett kutatások által, és a gyakorlatban a különböző tanított tantárgyak kapcsán.
 • Megváltozott az ökológiai gondolkodásunk és gyakorlatunk a környezettel, szelektív hulladékgyűjtéssel, energiatakarékossággal és levegőszennyezéssel kapcsolatban.
 • Új kommunikációs technikákat tanultunk és használtunk, új médiaeszközöket ismertünk meg.
 • A csoportmunka és a tantárgyak ötvözése által (interdiszciplinaritás) kibővültek a diákok kompetenciái és a tanárok pedagógiai módszerei.
 • Már eddig is alkalmaztuk a projektoktatást, de most új kollegák is megismerkedtek a módszerrel és ők is alkalmazni fogják. (A projektoktatáshoz esetenként szükséges a hagyományos működés átszervezése.)
 • Kivállóan együttműködtek a különböző munkaközösségek tagjai.

A régió meghatározó intézményeként rendszeresen szervezünk továbbképzéseket és workshopokat, ami elősegíti a diszeminációt. A projektnek köszönhetően olyan diákok is eljutottak külföldre, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük miatt soha nem jutottak volna el egyik országba sem, és akik azóta már az ország különböző főiskoláin és egyetemein tanulnak, legalább egy vagy akár két nyelvvizsgát is szereztek ezen tanulmányi utak és iskolai kapcsolatok által.

Mester Katalin