School Integration Engine: EU versenysorozat a motiváció erősítésére

2011 | Köznevelés | aktív állampolgárság | Veszprém | Bródy Imre Gimnázium, Ajka

Érintett tantárgy(ak): angol,nyelvoktatás,társadalomtudományok
Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás

Az Európai Unióról szóló ismeretek oktatásának hagyománya van iskolánkban, az anyag beépült az intézmény tantervébe: a 9. és 12. osztályosok a társadalomismeret tantárgy témái között, a végzősök pedig történelem órákon is foglalkoznak vele. A tanulóknak az érettségi vizsgán is számot kell adniuk az ismereteikről az egyik történelem tétel keretein belül. Érdeklődőbb tanulóink sikeresen versenyeztek a Polgár az európai demokráciában vetélkedőkön Németh Ilona történelem-társadalomismeret szakos kolléganő vezetésével. Így támogattuk azt a partneri elképzelést, amely szerint legyen a projekt része is egy többfordulós vetélkedő az Európai Unióról, amelyet a koordinátor spanyol partner indított el és gondozott a 2 éves munka folyamán.

Az Európai Unióról szóló vetélkedő mindkét projektév során 2 fordulóból állt: az első, őszi fordulóból továbbjutók lehettek részesei a második, tavaszi fordulónak. A részt vevő tanulóknak két hét állt rendelkezésükre, hogy az EU-val kapcsolatos legváltozatosabb feladatokat megoldják a projekt blogján. Az elsőként jó megoldást beküldő tanuló mindig külön jutalomban részesült. A megoldásokat a tanulók önállóan küldték be a kérdéseket megfogalmazó spanyol partnernek, aki a megadott határidő lejárta után a helyes megoldásokat és adott forduló nyerteseit is megjelenítette e közös fórumon.

A feladatok megoldásához arra volt szükség, hogy a diákok kutatómunkát végezzenek, elsősorban az internet felhasználásával.
Nagy örömünkre szolgált, hogy mindkét évben iskolánk tanulója, Strang Zsanett, illetve Major Lili lett a verseny győztese. A versenyen az idő előrehaladtával egyre több tanuló vett részt, a jutalmon (angol nyelvű olvasmány és különféle íróeszközök) túl a feladatok helyes megoldása okozta sikerélmény motiválta elsősorban a diákokat.

Miután a versenyfeladatok és megoldásuk a projekt és az iskola honlapján az archívumban a mai napig elérhetők, a témával foglalkozó pedagógusok, nyelvtanárok forrásként használhatják azokat a továbbiakban is.

A projekt elsődleges célja tehát nem kimondottan az Európai Unióról szóló ismeretek bővítése volt, hanem az, hogy befogadó és motiváló környezetet teremtsen a legkülönbözőbb képességű, szocio-kulturális hátterű és érdeklődésű tanulók számára. Az Európai Unióról szóló versenysorozat alkalmas eszköz volt arra, hogy erősítsük a tanulói motivációt a sikeresebb teljesítmény érdekében, fejlesszük kompetenciáikat, nyelvtudásukat, vonzóbbá tegyük számukra a tanulási folyamatot (különösen az alulmotivált környezetből érkező, hátrányos helyzetű tanulók számára), illetve az infokommunikációs technológia alkalmazásának gyakoroltatásával növeljük esélyegyenlőségüket.

Mindkét év feladatai, megoldásaik és a legjobb munkát végző diákok neve elérhető a projekt blogján:
http://schoolintegrationengine.blogspot.com

Nagy Zoltánné
koordinátor