Európai digitális mesék

2012 | Felnőtt tanulás | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat, művészet | Budapest | Anthropolis Egyesület, Budapest

Címkék: Vizuális készségek, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás

Az eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban kidolgozott módszer az emberek ösztönös történetmesélési hagyományain, emlékeik átadásán, valamint az egyre könnyebben hozzáférhető digitális technikák használatán alapul. Legtöbbünkben megvan az emlékhagyás, egyfajta nyomhagyás vágya, amelynek egy igen széles körben és hatékonyan használható módszere a digitális történetmesélés.

A szeminárium során a résztvevők először kisebb (6-8 fős) csoportokban különböző feladatok, majd egy-egy kulcsfénykép (vagy emléktárgy) segítségével megtalálják személyes, feldolgozandó történetüket. Ebben a folyamatban és utána a végleges történet megfogalmazásában trénerek segítenek. A filmek technikai elkészítéséhez (hangfelvétel, annak tisztázása, illetve a képanyag feldolgozása és a hanganyagra illesztése) igény szerint kap segítséget a résztvevő, végül a csoport tagjai együtt nézik meg mindenki filmjét és megbeszélik a látottakat.

Az iskolákban is jól használható oktatási módszer középpontba állítja a digitális kompetenciák fejlesztését, az egyéni nézőpontok, tapasztalatok feldolgozását, az egyéni kifejezés és vitakultúra fejlesztését, az interkulturális párbeszéd erősítését. Mivel a netgeneráció számára a digitális eszközök elérése, azok használata, így a kisebb filmek elkészítése (akár számítógépen, iPad-en vagy iPod-on, mobiltelefonon) jóformán a mindennapok részévé vált, így jelen módszer leginkább a személyes tartalmi részt erősíti. A digitális eszközök használata mellé, azzal kombinálva segíti a narratív képességek, a szóbeli kommunikáció fejlesztését.
Ugyanakkor – a történetek témája vagy egy-egy közösséghez, helyhez kötődése révén – akár online közösségi felületet is lehet képezni digitális történetekből, mint ahogy arra a világon már több sikeres vállalkozás is kísérletet tett. A digitális történetmesélés például kiválóan alkalmas arra, hogy a netgeneráció technikai és az idősebb generáció személyes emlékeken alapuló helytörténeti ismereteit felhasználva egyfajta személyes lokális emlékarchívum, online és helyi közösség jöjjön létre. Iskolai műhelymunkák igazolják, hogy a módszer egyrészt a diákokat segítheti egy újfajta kifejezésmód elsajátításában, akár közösségi háló építésében, másrészt pedig a tanárok kezébe is új eszközt ad egyes témák, tantárgyak, megközelítések bemutatására.

A digitális történetmesélés elősegítheti a felnőttkori tanulásra való motiválást, az európai identitás és kulturális sokszínűség megismerését, megértését. Erre törekedett az Anthropolis Egyesület által szervezett nemzetközi műhelymunka is.
A műhelymunka nemzetközi közege nagyban elősegítette annak hatékonyságát, színességét, illetve segített elérni célját, hogy az európai identitás, személyes kötődés domináljon a résztvevők által készített kisfilmekben. Az intenzív közös munka során a különböző nemzetek képviselői több munkafolyamatban együtt tudtak dolgozni, és hasznos volt a különböző kulturális háttérből adódó megközelítések találkozása.

Annak felmérése, hogy a digitális történetmesélés módszere hogyan integrálható a hazai oktatásba, jelenleg zajlik, de a különböző műhelymunkákon és bemutatókon a tanárok sok fantáziát láttak a módszer használatában. Hosszú távon az Anthropolis Egyesület elsősorban tanárok és az oktatás más résztvevői számára rendez néhány napos intenzív szemináriumokat, ahol a módszer és annak technikai háttérismeretei is megfelelően elsajátíthatók, így az, az iskola számítógépes felszereltségét figyelembe véve, könnyen integrálható az oktatásba, illetve akár az iskolán túli foglalkozások (szakkörök, táborok, erdei iskolák) dokumentálásába, színesíthető a programkínálat is.

A népszerűsítéshez, az elérhetőséghez és hosszabb távon egy nemzeti digitális történetmesélő tudásközpont létesítéséhez az Anthropolis Egyesület nemzetközi, illetve a hazai szemináriumok során szerzett tapasztalatai alapján, külföldi szakmai kapcsolatrendszere segítségével egy webes felületet és magyar nyelvű interaktív tankönyvet készít elő. Mindezek az anyagok, egy kisfilmarchívummal együtt hamarosan elérhető lesz az egyesület honlapján.

Bán Dávid
Anthropolis Egyesület, Budapest