Generációs keresztút – Nemzedékek és kultúrák találkozása

2010 | Felnőtt tanulás | aktív állampolgárság, generációk közti tanulás, interkulturális tapasztalat, mobilitás, művészet | Fejér | Életművész Ifjúsági Egyesület

Címkék: Auditív készségek, Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Asszociatív gondolkodás, Kreatív gondolkodás, Kritikai gondolkodás, Személyes és társas készségek, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása

A "GenerationXover – An International Exchange Between Cultural Identities" projekfókuszában a különböző generációk és kultúrák találkozása állt. A projektben részt vevő szervezetek más-más tevékenységeket helyeztek fókuszukba: a belga Mu-zee-um kortárs ifjúsági szubkulturális zenéket feldolgozó műhelyeken érte el a generációs keresztutak élményét, a szlovén Ljudska Univerza Radovljica a digitális fotográfia és a kortalan divat segítségével hozta össze a fiatalokat és idősebbeket, az Életművész Ifjúsági Egyesület a mural painting módszerének megosztása révén facilitált egy együttműködésen alapuló kreatív folyamatot, a portugál Transforma pedig a kortárs művészet eszközeivel vezette be a projekt résztvevőit a gazdag helyi kultúrába.

Hogyan jelent meg a generációk közti tanulás a projektben, és hogyan járult ez hozzá a projekt céljainak eléréséhez?

A projekt lényegi célja volt, hogy a fiatal és az idősebb nemzedékek tapasztalati élményekhez jussanak egymásról, művészeti önkifejezésükön át. A Belgiumban, Szlovéniában, Magyarországon és Portugáliában megvalósuló nemzetközi találkozók alkalmával a részt vevő szenior tanulóknak nem-formális művészet oktatási programok keretein belül lehetőségük nyílt a helyi fiatalokkal való találkozásra, közös munkára, együttműködésre és kölcsönös tanulásra.

Oostendében és Dinnyésen a workshopokat helyi fiatalok szervezték. Belgiumban egy lelkes DJ vonta be az ötven éves koron felüli tanulókat, akik pár óra elteltével a maguk szája íze szerint rappeltek, drum’n’bass zenéket kevertek a DJ-pulton, és elkészítették saját graffiti aláírásukat. Ez átütő élményként értette meg velük ezen művészeti ágak alkotó és önkifejező célját, az addig maximum jóindulatúan semleges (inkább leértékelő) nézőpontját kimozdítva.

Magyarországon a mural painting módszerét hozta be az egyesület fiatal önkéntes csapata. A módszer a fiatalok szociális munkája, hiszen leszakadó rétegeket segítenek hosszú távú közösségi alkotómunkába. A Magyarországon az új módszereket általában szkeptikusan fogadó vidéki művelődési házak egyikét ez a program mozdította el abba az irányba, hogy képesek voltak befogadni az új módszer értékét a helyi idősek is, köszönhetően külföldi kortársaik lelkesedésének!

Radovljicában a szeniorok helyi fiatalokkal együtt dolgoztak a divatbemutató kivitelezésén, együtt tanultak és alkották meg a ruhakreációkat. Itt a nemzedékek közti tanulás főleg a „konzervatív idősek – újító fiatalok” egyoldalú, fekete-fehér sztereotípiájának lebontásában jelent meg. A kellően motivált szenior tanulók alkották meg a merész, újító, de mégis érlelt ruhákat, míg a részben megilletődött fiatalok ragaszkodtak a hagyományos vonalakhoz.

Portugáliában a projektben részt vevő tanulók iskolai csoportokkal találkoztak, akik párhuzamosan ugyanazt a témát dolgozták fel: a tradicionális portugál azulejo csempék mintavilágát alapul véve hoztak létre színes és ötletgazdag alkotásokat. Ezen a mobilitáson a szerves hagyományt lehetett megérezni. Torres Vedras mindennapjaiban minden korosztály életének része az azulejoval való: a visual jockey-k a bulikon ilyen mintákat vetítenek, az iskolákban ez borítja a falat, az idősek házát is azulejo díszíti. Nem volt feszültség, ami feloldódjon, a harmonikus hagyományozódás ritka példáját csodálhatta és irigyelhette a többi ország tanulója, köztük nem egy kulturális szakember.

Milyen pluszt adott az, hogy nemzetközi együttműködés keretében valósult meg a projekt?

A részt vevő tanulók számára a projekt az európai perspektívák, eltérő nézőpontok és realitások megismerésének lehetőségét hozta. A magyarokra fókuszálva, minden országban más jelentette a pluszt. Belgiumban részben fájdalmas tapasztalat volt a szeniorjainknak, hogy milyen életminőséget lehet egy másik kultúrában megélni ötven éves kor felett, átlagnál nem magasabb jövedelemmel is. A nyelvek beszélésének, a színházba járásnak, a fiatalos gondolkodásnak ez az oostendei példája egyfajta dacot szült a tanulóinkban, többen sikeresen nyitottak itthon is ebben az irányban.

Nagyon fontos az is, hogy sokuknak a rendszerváltás koráig már megcsontosodott, beletörődő elképzelése lett az, hogy nem látják Európát. Emiatt az EU-csatlakozás is szkepszist keltett bennük, pontosabban megfoghatatlan volt nekik mindez. A saját élmény kellett ahhoz, hogy elhiggyék, lehet dolgozni, találkozni, üzletelni, levelezni európai átlagemberekkel idős magyarként is.
Végül, de nem utolsó sorban a részvételi szemlélet volt tanulóink meghatározó élménye, azaz hogy egy program létrehozásába is bekapcsolódhatnak, nem passzív tanulók csupán. A projekt két éve során ez készségszintre került, örömmel láttuk, hogy általában tudatosabban érvényesítik véleményüket, ötleteiket helyi ügyekben is szenior tanulóink.

A nemzetközi csoportokban való munka és a kultúrákon átívelő megértésre törekvés különleges élményt jelentett számukra. A felmerülő nyelvi nehézségeken túl az interkulturális kapcsolatok nemcsak a non-verbális kifejezőkészség és a kreatív kommunikációs formák kibontakozását hozták, hanem a szociális kompetenciák általános fejlődését, pozitív önkép kialakulását, az együttműködés nehézségeinek és örömeinek megtapasztalását, valamint nemzetközi barátságok kibontakozását.

A projektben közvetlenül részt vevő tanulókon túl a szervezett tevékenységekbe sokan mások is bekapcsolódtak: helyi fiatalok és szeniorok önkéntes munkájukkal segítették a programok sikeres lebonyolítását, barátok, ismerősök, családtagok kóstolhattak bele a nemzetközi hangulatba, helyi szervezetek, a média képviselői, önkormányzatok tagjai kísérhették figyelemmel munkánkat. Számukra a GenerationXover példát szolgáltatott arra, hogyan tudnak különböző generációk és más-más országokból érkező, eltérő nyelvvel és kultúrával rendelkező emberek kölcsönös megértésre törekedve együtt dolgozni. Ez különös jelentőséggel bír az olyan kistérségi közegekben, ahol beszűkült világképpel élnek az emberek.

A partnerek által szervezett nemzetközi programok interkulturális találkozások keretét adták, melyek a kulturális és nyelvi sokszínűség élményével gazdagították a résztvevőket. Számos szenior tanuló számára a külföldi utazás és a más országokból származó emberekkel való találkozás különleges és újszerű tapasztalatot jelentett. Az idegen nyelvek gyakorlása (főként az angol, de néhány társalgásban a német vagy az orosz vált közvetítő nyelvvé) és a non-verbális kifejezés sokszor bizonyult kihívásnak, ezzel a tanulás és kommunikáció új módjai tárultak fel. A találkozók után számos résztvevő motivációt kapott az angol tanulásra.

Az eredmények hogyan hasznosulnak a gyakorlatban? Hogyan lehetnek tartósak az eredmények?

Elsőként a nyelvi és informatikai hiányosságaik miatti korlátaikra való rádöbbenés keltette motivációval dolgoztunk, és építettünk rá hosszú távú programot. Fiatal önkéntesek tanítják a szeniorokat angolra és hasznos informatikára, módszertani segítséget kapva képzőktől és nyelvtanároktól. A közvetlen motivációt az jelenti, hogy a két év alatt barátsággá mélyült szimpátiát ki-ki fenn tudja tartani internet segítségével a külföldi tanulókkal.

A másik fő eredmény, a fiatalok és idősek mindennapi életben való kölcsönös segítségnyújtása pedig egy szívességbankban testesül meg. A KÖSZIK, azaz kölcsönös szívesség kör már száz feletti létszámú fiatal, kisgyerekes család és idős ember között segíti tanulási kapcsolatok építését. Beszerzések elintézése, felolvasás, további nyelvek tanítása érkezik a fiataloktól, gyerekvigyázás, háztartási teendőkre tanítás, lelki támogatás a szeniorok részéről.

Fontos, hogy újabb nemzetközi impulzus érkezzen mindehhez, már látjuk, hogy egy-egy ilyen élmény jelenti a feltöltődést, a napi rutinból való kitekintést.