Ablakot nyitunk a nagyvilágra

2013 | Szakképzés | mobilitás, szakmai gyakorlat | Heves | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola

Érintett tantárgy(ak): turizmus és vendéglátás

A gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola 2003 óta vesz részt Leonardo da Vinci pályázatok megvalósításában. Az eltelt 10 évben folyamatosan fejlődtek a projektek, bővült a partnerek köre és összesen több mint 200 diáknak volt lehetősége külföldi szakmai gyakorlaton részt venni. Az iskola magas szintű, jól összefogott munkáját mutatja, hogy két projektje is nívódíjat kapott: 2007-ben a Régiók konyhája, 2012-ben a Termőföldektől a tányérig című projektek részesültek az elismerésben. Az iskola 2009-ben elnyerte a Leonardo mobilitási tanúsítványt, ezzel bekerült abba a minősített pályázói körbe, amelybe az évek óta magas színvonalú mobilitási projekteket megvalósító intézmények tartoznak. További minőségi előrelépést jelent, hogy a partnerek elkezdték kidolgozni az ECVET típusú elismert mobilitási programjuk alapjait.

Milyen változásokat hozott az iskola életébe a tanúsítvány elnyerése?

Már a tanúsítvány elnyerése előtt is nagy jelentőséggel bírt a külföldi szakmai gyakorlat lehetősége az iskolánkban. Folyamatosan bővítettük a partneri kapcsolatrendszerünket, emelkedett az egy tanévben kiutazó diákok száma és kialakult egy stabil team, aki végigköveti a teljes projektet. Úgy gondolom, hogy a több év tapasztalata, a kialakított nemzetközi stratégia és a minőségi munka tette lehetővé a tanúsítvány elnyerését. 2009-től a tanúsítvány nagyfokú stabilitást jelentett számunkra, tervezhetővé tette a projekteket. A szakoktató kollégák így már 9. osztálytól folyamatosan készítik elő a tanulókat arra, hogy majd lehetőségük lesz külföldi gyakorlatra utazni. Ehhez követik és tanítják a nemzetközi irányvonalat, felhívják a figyelmet a különbségekre már az órákon is. Koordinátorként órakedvezménnyel végezhettem ezt a munkát. Az idei tanévtől pedig, új fenntartónk jóvoltából, teljes állásban a nemzetközi projektek irányításával foglalkozhatok, hiszen immár 6 ország 7 városába küldjük tanulóinkat, illetve fogadunk külföldi diákokat a Leonardo keretében. Emellett Comenius pályázattal is foglalkozunk.

Érezhető-e a mobilitás beépülése az intézmény szervezeti, munkaszervezési, illetve pedagógiai struktúrájába? Mennyire vált fenntarthatóvá a külföldi szakmai gyakorlatok megvalósítása?

A fentiekből is látszik, hogy a mobilitás abszolút beépült az iskola életébe. Egy tanév alatt 7 Leonardo kiutazás azt jelenti, hogy minden hónapban folyamatosan vannak felkészülések, kiutazások, beszámolók és prezentációk a visszaérkezők részéről. Illetve időről időre külföldi diákok töltik nálunk a gyakorlatukat, együtt a saját tanítványainkkal. A tanúsítvány külföldi partnereink számára is garanciát jelent a hosszú távú együttműködésre. Rendszeresen külföldi szakoktatók érkeznek hozzánk tanfolyamot tartani a nálunk nem, vagy kevésbé hangsúlyosan oktatott területeken. Ezek az együttműködések már a Leonardon túlmutató kezdeményezések.

Milyen a projektek visszhangja a tanulók, a tanárok, az iskolavezetés vagy akár a városvezetés szintjén?

A tanulók immár megszokták, várják és keresik a külföldi gyakorlati lehetőséget. Gyakran előfordul, hogy a jövőképüknek része a külföldi gyakorlat. Többen a választható tantárgyak felvételekor azért jelölik meg a vendéglátó gyakorlatot, mert az feltétele a Leonardo pályázatnak. A tanúsítvány pedig garantálja, hogy aki 1-2 éven keresztül készül arra, hogy kijuthasson külföldre szakmát tanulni, annak biztosítani tudjuk a lehetőséget. Az iskolavezetés pedig nemcsak támogatja, de tevőlegesen részt vesz a kiutazások lebonyolításában, ami azt jelenti, hogy tisztában van a projekt minden részletével, a nehézségekkel és a nagyszerű eredményekkel. Városi szinten is ismert és elismert intézményünk „leonardós” tevékenysége. Egyfelől a projekt bemutatók kapcsán, másrészről pedig azért, mert partner iskolai kapcsolatainkat néhány esetben városi szintre is kiterjesztettük és a városok képviselői együttműködést kezdeményeztek egymással.

Tapasztalatai szerint hogyan változik a diákok elhelyezkedési esélye azáltal, hogy részt vettek egy Leonardo gyakorlaton?

A diákok a külföldi gyakorlatról angol vagy német nyelvű Europass mobilitási igazolványt kapnak, amely mindenképpen hozzáadott értéket képvisel a hazai képzés mellett. Többen próbálkoznak külföldi elhelyezkedéssel, illetve a hazai állások megpályázásánál is előnyt jelenthet a külföldi gyakorlat. A leonardós tapasztalatszerzés egyik pozitív „mellékhatásaként” pedig magabiztosabbak, bátrabbak lesznek, jobban bíznak magukban, elhiszik, hogy ismeretlen körülmények között is megállják a helyüket. Természetesen nyomon követjük a végzett diákok életpályáját. Örömünkre szolgál, hogy ezt ők is igénylik, időről-időre visszajönnek az iskolába és elmesélik történetüket. Az utóbbi időben a Facebook pedig nagymértékben megkönnyíti a kapcsolattartást és a tájékozódást. Így értesülhetünk olyan sikerekről, mint egy volt szakmunkás tanulónk, aki jelenleg Dubaiban egy étteremben dolgozik vezető beosztásban. Ő az első leonardósaink közé tartozik, és nagyon büszkék vagyunk rá. Szintén szép sikereket ért el egy másik leonardós tanítványunk, aki az Europass bizonyítványnak köszönhetően az iskola után a Hilton Hotelben tudott elhelyezkedni és azóta pedig angol nyelvszakos diplomát szerzett. Jelenleg is egy finn szállodában dolgozik az a volt tanulónk, aki ottani gyakorlata alatt annyira beleszeretett az országba, hogy feltett szándéka volt visszatérni. Illetve van olyan leonardós volt tanítványunk is, aki szakoktatói pályára készül és reméljük hamarosan leendő leonardósainkat fogja oktatni.

Az intézmény szempontjából mely eredményeket tartja a legfontosabbnak?

A legfontosabb talán az a nemzetközi dimenzió és környezet, az európai szellemiség, amely az iskola sajátjává vált. A tanulók kitekintést kapnak, mintegy „ablakot nyitunk” a nagyvilágra számukra ezeken a projekteken keresztül. A tanulókon és a partnerkapcsolatokon keresztül pedig az iskola teljes kapcsolatrendszerére hatással vannak a projektek, a szülőkön és a kollégákon keresztül az iskolavezetésig.

Ennyi értékes tapasztalattal a hátuk mögött mik a további terveik a Leonardo programmal?

További terveink között első helyen természetesen a diákok mobilitásának fenntartása, a külföldi szakmai gyakorlat folyamatos biztosítása áll. Ennek érdekében fejleszteni kívánjuk együttműködésünket a partnerekkel. Szeretnénk egy partneri hálózatot létrehozni, mert úgy látjuk, hogy egymástól kölcsönösen tanulhatunk és így hatékonyabban valósíthatjuk meg a projekteket. Ez év februárjában iskolánk rendezett egy két napos Leonardo konferenciát a külföldi intézmények részvételével, ahol partnereink megismerhették egymást, tapasztalatot cseréltünk és megvitattuk a jövőbeni együttműködés lehetőségeit, formáit. Közösen elkezdtük kidolgozni az ECVET alapú együttműködés alapjait, amely további garanciákat biztosíthat minőségi projektek megvalósítására és az informális tanulás beépítésére a tanulmányokba.