Vállalkozás-keltető: hogyan indítsuk el a vállalkozásunkat kockázatvállalás nélkül?

2010 | Szakképzés | munkaerőpiac, pénzügyi / gazdasági ismeretek | Békés | Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és partnerei egyedülálló módon valósították meg Leonardo da Vinci innovációtranszfer projektjüket. Belga, portugál és francia modellek alapján új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszert dolgoztak ki.

A Munkaügyi Központ felméréseiből kiderült, hogy az álláskeresőket a vállalkozás indításától leginkább visszatartó tényező a magas rizikófaktor, valamint a vállalkozások elindításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi, számviteli, adminisztratív ismeretek hiánya. Ugyanakkor az, hogy valaki sikerre tudja-e vinni a vállalkozását, bármilyen alapos felkészítés mellett is csak egyféleképpen derülhet ki: ha kipróbálja. De hogyan lehetne kipróbálni egy induló vállalkozást valós piaci körülmények között anélkül, hogy az ne jelentsen sem szociális, sem pénzügyi, sem családi kockázatot a vállalkozó számára? Erre az eddigi hazai gyakorlat nem biztosított lehetőséget, miközben igen nagy igény lenne rá.

A megoldást a Franciaországban kifejlesztett, valamint Belgiumban és Portugáliában sikeresen bevezetett Couveuse – vállalkozás-keltető módszer jelentette. A projekt keretein belül a magyar partnerszervezetek képviselői ellátogattak ezekbe az országokba, hogy megismerkedjenek az ott már hosszú évek óta jól működő módszerrel. Ahhoz, hogy a vállalkozás-keltető módszer adaptálható legyen, figyelembe kellett venni az eltérő nemzeti sajátosságokat, és a megvalósítás során a hazai jogszabályi környezethez kellett igazítani azt.

A módszertan kidolgozása után a 12 hónapos programba olyan álláskeresők kerültek, akik életképes vállalkozói ötlettel rendelkeztek. Az első hat hónap alatt a leendő vállalkozók képzésben részesültek, melynek keretében elsajátították a vállalkozás indításához, működéséhez elengedhetetlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket: vállalkozásalapítási és gazdálkodási feladatok, pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek, adózási és társadalombiztosítási ismeretek, üzleti kommunikáció, vállalkozások működtetése, marketing szerepelt a tantárgyaik között. Az elméleti képzés mellett segítséget kaptak üzleti terveik kidolgozásában, valamint az elinduláshoz szükséges források felkutatásában (támogatási, pályázati lehetőségek). A vállalkozójelöltek ez időszak alatt a vállalkozás-keltető szervezet nevében, kockázatmentesen próbálták ki saját vállalkozásukat. A munkavégzés egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt, mely lehetőséget adott az esetenként történő keresőtevékenység folytatására, miközben minden pénzügyi, jogi és adminisztratív terhet a keltető szervezet viselt a leendő vállalkozó helyett.
A programban egyedi modulként vállalkozásmenedzselési gyakorlat is szerepelt, melynek célja a megszerzett készségek, illetve a szakmai tudás gyakorlatban történő kipróbálása volt.

Ennek keretében a jelöltek üzemlátogatásokon nyerhettek betekintést mintaértékű, működő kisvállalkozások mindennapjaiba. A képzési programmal párhuzamosan folyamatos mentori támogatás biztosította a megalapozott, elővigyázatos, ugyanakkor előremutató stratégiai döntések meghozatalát és végrehajtását.

A projekt és a vállalkozójelöltek ismertségét és kereskedelmi eredményességét nagyban elősegítette a helyi kiállításokon, vásárokon való részvétel és megjelenés. Ezeken a rendezvényeken a leendő vállalkozók lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák termékeiket, szolgáltatásaikat. A kiállításokon való megjelenések jelentősen hozzájárultak a célközönség megtalálásához, a vevőkör és bevétel növeléséhez, a hatékony kapcsolatépítéshez.

A tesztidőszak végén a jelölt megbizonyosodhatott vállalkozási tevékenységének eredményéről, és amennyiben tevékenysége hasznot termelt, akkor vállalkozóvá vált, majd az ekkor már bizonyítottan jól működő vállalkozását folytatta tovább, immár saját nevében és saját kockázatára. Ez a kockázatminimalizáló módszer adta a vállalkozás-keltető különlegességét és biztosította a létrejövő vállalkozások sikerét.

A projekt eredményeként a jelöltek mindegyike vállalkozóvá vált, többen azóta már saját alkalmazottat is foglalkoztatnak. A projekt honlapján – a szakmai megvalósításon kívül – ezeket az immár sikeres vállalkozókat is megismerhetik a látogatók.
Az eredmények azt igazolják, hogy a módszer adaptálható és sikeresen alkalmazható hazánkban. Ennek érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja minden lehetőséget megragad a program fenntartására és Magyarország többi térségében történő bevezetésére.

A projekt 2013-ban elnyerte az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért nemzeti díját.