A szegénységben élők helyzetének javítása

2012 | | aktív állampolgárság, hátrányos helyzet | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Republikon Intézet

Az Európa a polgárokért program alapvető prioritásai közé tartozik a szegények, illetve a hátrányos helyzetű csoportok felkarolása, felzárkóztatása. Ezeknek a problémáknak a hosszú távú megoldása mindig is nehézséget okoz. Ezért is fontos példa a következő projekt, mivel nem a pillanatnyi helyzet megoldására törekedtek, hanem hosszú távú tervek kidolgozására összpontosítottak már meglévő jó gyakorlatok felhasználásával.

A Republikon Intézet egy pártpolitikáktól független, liberális szellemi műhely, amely a közéleti kérdések elemzésével, véleményezésével és javaslatok megfogalmazásával foglalkozik. Projektjük is egy igen fontos közéleti kérdéssel foglalkozik: hogyan lehet a hátrányos helyzetű emberek életfeltételeit javítani, hogyan lehet helyben foglalkoztatási lehetőséget teremteni számukra?

Demecser városában a Republikon Alapítvány munkatársai már korábban is dolgoztak különböző projektek keretében, így személyesen is ismerték a helyi civil élet meghatározó alakjait, ezen túl a városvezetéssel is jó kapcsolatot ápolnak. Egy közös beszélgetésen merült fel, hogy miként lehetne segíteni a szegénységben élőkön, akik Demecserben nagy számban a helyi roma lakosság köréből kerülnek ki. A demecseri ötlethez a Republikon Alapítvány projektterveket készitett, amelyek csiszolgatása során vontak be partnerként további településeket, amelyek részben a Republikon Alapítvány partneri hálózatából, részben pedig a Demecserrel már valamilyen kezdetleges kapcsolatban álló városok, falvak közül kerültek ki.

A beszélgetés Keil András projektkoordinátorral, a Republikon Intézet munkatársával készült.

Miért ezt a témát választották?

A Republikon Alapítványt eleve az a motiváció hívta életre, hogy ráirányítsa a figyelmet az alapvető emberi jogok fontosságára, tiszteletére. Ennek folyományaként igyekszünk részt venni minél több olyan projektben, amely során a leginkább rászorulók számára nyújthatunk segítséget a magunk szerény eszközeivel. Ezért is örültünk, amikor létrejött Demecser városával egy megállapodás: Demecser méltányolta eddigi erőfeszítéseinket e téren, és a jó személyes viszonynak köszönhetően partnerekké váltunk a projektben.

Demecserben ugyanis akkut probléma a hátrányos helyzetű lakosság életfeltételeinek javítása – sokszor nem is feltétlenül csak pénz kérdése, hogy a leginkább rászorulók hétköznapjait hogyan könnyítjük meg. A társadalmi integráció kézzelfogható eszközei, a különféle közösségi élmények mind-mind segítenek a szegénységben élőknek olyan új élményeket szerezni, amelyek segítségével a sokszor szomorú hétköznapokba egy kis színt vihetünk.

A külföldi települések milyen jó példákkal tudnak szolgálni?

Jelenleg még a projekt közepén tartunk csak, de már számos hasznos tapasztalattal gazdagodtunk. Az ausztriai és németországi civil élet szervezettsége, gazdaságot támogató gyakorlata mindenképpen hasznos hozadéka a programnak. Hogy egy példát mondjak: Ausztriában nyár végén olyan borünnepet szervez a helyi kulturális egyesület, ahol a baráti települések gazdái is bemutathatják portékáikat, ezáltal is lehetőséget teremtve gazdasági kapcsolatok kialakítására. Mindeközben az egész rendezvény egy multikulturális élmény, ahol több ezer (!) ember megfordul az Európai Unió számos szegletéből.

A megismert gyakorlatokat hogyan ültetik át a gyakorlatba?

Már körvonalazódni látszik a fentihez hasonló rendezvény a projektben részt vevő partnerek együttműködésével, amelyet Demecserben tartanának, ám ez egyelőre még kezdeti stádiumban van. Kiadványokat készítünk és juttatunk el a partnertelepülések civil szervezeteihez, akiket arra bíztatunk, valósítsanak meg mintaprojekteket saját maguk is.
Három kulcsterületen szeretnénk írásos formában is hozzájárulni a későbbi hasonló projektek sikeréhez. Egyrészt a szociális vállalkozásokkal foglalkozó, másrészt az innovatív mezőgazdasági megoldásokat bemutató, harmadrészt pedig az aktív állampolgársággal kapcsolatos helyi tapasztalatokat felvonultató kiadvány megjelenését tervezzük.
Már a projekt első szakaszában használtunk olyan szóróanyagokat, amelyek röviden bemutatják a településeket, illetve magát a programot. Ezt a projekthelyszíneken nagy érdeklődés kísérte: az embereket érdekli, milyen programokba tudnak bekapcsolódni.
Ezen kívül további műhelyeket és rendezvényeket szervezünk.