Új energiák az iskolai mindennapokhoz

2012 | Köznevelés | aktív állampolgárság | |

Az Európa Tanács Pestalozzi programjának a célja a tanárok és a tanárképzésben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzése, nemzetközi oktatási hálózatok létrehozása, a határokon átívelő együttműködés támogatása és az emberi jogok, a demokrácia és a jogállam alapelveinek megerősítése az európai oktatási rendszerekben.

A Pestalozzi program tevékenységeire és módszereire jellemző a nemzetközi együttműködésre épülő eszmecsere, az új kezdeményezések és projektek támogatása, tanárképző tananyagok írása, közös munka, öntevékeny, cselekvő munkamódszerek, kooperatív elvek és struktúrák alkalmazása és megismertetése. A program három formában nyújt szakmai fejlődési lehetőséget a tanároknak és a tanárképzésben dolgozó szakembereknek, általában angol és francia nyelven, esetenként németül:

  • műhelymegbeszéléseken (3-4 napos Pestalozzi workshopot bármely tagország rendezhet)
  • szemináriumokon (az 1 hetes Pestalozzi szemináriumokat Bad Wildbadban, Németországban és Oslóban, Norvégiában tartják)
  • modulokban (általában egy vagy másfél éven keresztül dolgoznak együtt a sikeresen pályázó szakemberek, ezalatt két vagy három alkalommal vesznek részt egy-egy 3-4 napos workshopon Strasbourgban vagy más tagországok különböző helyszínein, míg az összejövetelek között egy közös online platformon dolgoznak tovább, ahol általában tanárképzési anyagokat írnak, próbálnak ki és véleményeznek)

Az érdeklődők további információkat találhatnak a Pestalozzi programról (letölthető tananyagok, publikációk, beszámolók, eseménynaptár, stb.) a honlapon: www.coe.int/pestalozzi. Magyarországról a workshopokra és szemináriumokra a Tempus Közalapítvány honlapján található felhívások és pályázati űrlapok segítségével jelentkezhetnek. Pályázhatnak közoktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok, valamint tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó szakemberek.

A MAGYARORSZÁGI PESTALOZZI HÁLÓZAT

Jómagam 2007 óta dolgozom modulok trénereként és tananyagszerkesztőként a Pestalozzi programban. Számomra felbecsülhetetlen érték az a tudásanyag és szakmai fejlődési lehetőség, amelyet egy-egy nemzetközi műhelymunkában, szemináriumon vagy egy hosszabb időtartamú modulban való részvétel nyújt. Kollégáim hasonlóan pozitív tapasztalatai azt sugallták, hogy érdemes lenne a Pestalozzi programban tanultakat itthon is folytatni, egymással és másokkal is megosztani, ezirányú tevékenységeinket összefogni.

2011 márciusában korábbi Pestalozzi továbbképzések néhány lelkes résztvevőjével megalapítottuk a Magyarországi Pestalozzi Hálózatot. Tavaly a budapesti ECML Kontaktpontban, két középiskolában és egy nemzetközi konferencián egy-egy rövid workshop keretében interaktív feladatokon és játékokon keresztül adtunk ízelítőt a Pestalozzi továbbképzések munkájából. A hálózatnak jelenleg huszonöt tagja van. Terveink között szerepel hazai Pestalozzi továbbképzések szervezése magyar és külföldi trénerekkel, az elkészült Pestalozzi tanárképzési tananyagok kipróbálása és magyarra fordítása, és 2012. május 21-én egy nagyszabású Pestalozzi Disszeminációs és Továbbképzési Konferencia megtartása a Pestalozzi program vezetőivel, az Európa Tanács és az Amerikai Nagykövetség Regionális Nyelvi Irodájának támogatásával, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Tempus Közalapítvány oktatási szakértőinek részvételével.

A Magyarországi Pestalozzi Hálózat tagjai lehetnek a Pestalozzi Programban bármikor részt vett (vagy részt venni szándékozó), és kreatív folytatást igénylő magyarországi pedagógusok és tanárképzők. Szinte már mottónkká vált, amit az egyik alakuló Pestalozzi megbeszélésünk után mondott egy lelkes középiskolai vezetőtanár kolléganőnk: „Nagyon sok a munkám, nagyon fáradt vagyok, szinte semmire nincs időm, de ha egy-egy ilyen pestalozzis megbeszélésen vagy eseményen részt vehetek és megbeszélhetem az iskolai mindennapok kihívásait, akkor mindig megerősödöm, mert új energiákat kapok!”

Szerző: Lázár Ildikó