Migrációs egészségügy

2010 | Felsőoktatás | egészségügy | Baranya | Pécsi Tudományegyetem

Az Erasmus program – az egyéni mobilitáson túl – felsőoktatási intézmények közötti szakmai együttműködéseket is támogat. A támogatás hozzájárul a felsőfokú oktatás minőségének, korszerűsítésének növeléséhez, előmozdítja az innovációt, a módszerek és jó gyakorlatok cseréjét, illetve tudatosítja a konzorciumok, az adott tudományágak európai együttműködésének jelentőségét. A támogatást olyan konzorciumok vehetik igénybe, amelyek már régóta dolgoznak együtt, és számottevő tapasztalattal rendelkeznek nemzetközi együttműködések terén, hiszen a projektek végrehajtása jelentős szakmai és projektkoordinációs felkészültséget igényel. Az alábbiakban Prof. dr. Szilárd Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem projektkoordinátorát kérdeztük a CHANCE (Msc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe) c. projektről.


Miért fogtak bele az együttműködésbe?

A bevándorlók száma egyre nő, az EU 27 tagállamában a becsült számuk több mint 50 millió. A problémakör multidiszciplináris; egészségügyi, közegészségügyi kérdések mellett komoly gazdasági és emberjogi oldala is van. Az EU új stratégiai céljainak sorába tökéletesen illeszkedik a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának kezdeményezése, az a felismerés, hogy fontossága ellenére ez a terület még nem kapja meg a kellő figyelmet sem tudományos, sem oktatási szempontból. A pályázó konzorcium fő célkitűzése volt, hogy kifejlesszen, teszteljen, majd akkreditáljon egy mesterképzést a migrációs egészségügy területén.

Hat konzorciumi tag dolgozik együtt: a koordi nátor Pécsi Tudományegyetem mellett a Danube University Kremsben, a Pavol Jozef Šafárik University Kassán, a Medizinische Universität Grazban, az Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswaldban és a University of East Anglia. Társult partnerként az EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association) is részt vesz a projektben.

A tervezett képzés öt modulra épül:

  • Alkalmazott epidemiológia és kutatásmódszertan;
  • Alkalmazott környezet-egészségügy és foglalkozás-egészségügy;
  • A migráció gazdasági, egészség-gazdasági hatása;
  • Alkalmazott szervezeti és rendszerirányítási kérdések;
  • A migráció szociális és magatartástudományi aspektusai; multikulturális, sokvallási szempontok és ezek jelentősége az orvosi és mentálhigiénés ellátásban.

A konzorcium egyes tagjai más-más modul megtervezéséért és kidolgozásáért felelősek. A három évre tervezett tantervfejlesztési folyamatot és akkreditációt minden egyes „modulgazda” egyetem a többi résztvevővel koordináltan végzi, egyben biztosítja a saját országában szükséges akkreditációs szempontok érvényesülését. Az oktatási program egésze így minden országban elfogadott MSc-fokozatot fog adni. A kompatibilitás egyben lehetőséget ad arra is, hogy a diákok az egyes modulokat a részt vevő intézmények bármelyikében felvehessék, így az Erasmus program alapelve, a hallgatói mobilitás is érvényesül. Minden intézmény biztosítja a minimális oktatási kapacitást (húsz diák/csoport/év). A projekt időtartama 36 hónap, melynek eredményét a hat alapmodul, a modulok akkreditációja, a migráció-egészségügyi mesterképzési tanterv kidolgozása, ezek képzési kézikönyvei, a háttéranyagok az oktatás megkönnyítésére, valamint a program többnyelvű weboldala igazolja majd.

Milyen előzményei vannak a jelenlegi projektnek?

A PTE általános Orvostudományi Kara 2007-től kezdődően a migrációs egészségügyet új, EU szinten hiánypótló prioritási területnek tartja mind a képzés, mind a kutatás területén. Ez már most is beépült – választható tárgyként – az orvosképzésbe. A mostani csapat az EU integrációs alapja támogatásával már a migránsok integrációjában részt vevő „segítők” számára is kifejlesztett egy továbbképzési programot. Az említetten kívül jelenleg is három, EU támogatású migrációs egészségügyi kutatásban és fejlesztőprogramban veszünk részt. Az egyetemnek sok éves tapasztalata van az angol és német nyelvű orvosképzésben, több a külföldi hallgató, mint a magyar. A benyújtott tervezet uniós szintű jelentőségének elismerése, hogy az EU Bíráló Bizottsága az ’európai hozzáadott érték’ szempontra a lehetséges pontok 100%-át adta.

Hogyan járul hozzá az intézmény szakmai munkájához a projekt?

A program ezen az új szakterületen európai szinten pozicionálja a PTE-t. Ez szakmai elismerésen és újabb kutatási és oktatási lehetőségeken, kapcsolatépítésen kívül az angol nyelvű, tandíjas képzéssel közvetlenül új bevételi forrásokat is teremt.

Milyen terhekkel jár egy nemzetközi együttműködés irányítása?

Ilyen szintű, igen összetett jellegű koordináció folyamatos feladatot, a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartást jelent. Ehhez mindenképpen szükséges megelőző nemzetközi tapasztalat, és a szakmai oldalon kívül jó adag diplomáciai érzék is.

Mire kell feltétlenül ügyelniük Ön szerint a pályázatukat most készítő intézményeknek?

Arra, hogy EU-szinten jelentős, de még nem lefedett témát válasszanak, hogy szakmailag erős, az EU különböző területeit lefedő konzorciumot hozzanak létre, valamint, hogy részt vegyenek Brüsszelben a pályázati előkészítést szolgáló nyílt tanácsadó konferencián. És persze, hogy ne kedvetlenítse el őket egy esetleges elutasítás sem. A pályázat értékelésének a tanulságait fel kell használni a következő pályázatnál.