A baglyoktól az ösztöndíjakig: Leonardo programok a természetvédelem szolgálatában

2008 | Felnőtt tanulás, Szakképzés | környezetvédelem, mobilitás, nyelvtudás, szakmai gyakorlat | Zala | Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány egyike a számos hazai természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetnek. Az 1997-ben megalakult, és kezdetben főleg egy faj, a veszélyeztetett gyöngybagoly védelmére koncentráló szervezet napjainkra szerteágazó tevékenységet végez. A jelen összefoglalóban bemutatjuk, hogy egy klasszikus természetvédelemmel foglalkozó civil szervezet a Leonardo programokból építkezve hogyan tudott a természetvédelmi szektor egésze számára elérhető szakmai gyakorlati és továbbképzési lehetőségeket teremteni.

Leonardo mobilitások

Szervezetünk 2008 telén váltott belépőt a Leonardo programok világába az által, hogy angol ösztöndíjasokat fogadott természetvédelmi szakmai gyakorlatra. A 6 hétre érkező, felsőfokú természetvédelmi végzettséggel rendelkező angol fiatalok tartalmas szakmai programot követően jó visszajelzéseikkel megerősítették az angol küldő szervezet felé, hogy Magyarország hosszú távon is megbízható partner. Így 2012 októberéig további 14 csoportban összesen 51 angliai természetvédőt láttunk vendégül 2-9 hetes turnusokban. A résztvevők mindegyikéről elmondható, hogy álláskeresőként vagy karrierváltóként különböző szintű természetvédelmi előképzettséggel jelentkeztek a magyarországi szakmai gyakorlatra. A fiatalok részt vettek az alapítvány mindennapi munkájában, és olyan, tudományos szempontból is jelentős eredmények fűződnek itteni tevékenységükhöz, mint egy Zala megyében új, védett ritka pókfaj, a sárgafejű bikapók (Erasus moravicus) előkerülése, vagy a baglyok klímaváltozással kapcsolatos vizsgálata rádiónyom-követéses módszerrel. Ezeken túl az egyik leghasznosabb programunk az angol nyelvű környezeti nevelési program volt. 2008-tól minden turnussal több budapesti és vidéki gimnáziumba ellátogattunk, ahol hazai nyelvtanárok segítségével felépített angol nyelvű természetvédelmi előadássorozatot tartottunk az osztályoknak (eddig összesen kb. 1200 diákot értünk így el). Ezek az iskolák számára teljesen ingyenes alkalmak mindig nagy népszerűségnek örvendtek, az angol gyakornokok pedig – legtöbbjük életében először – megtapasztalhatták, hogy milyen tanárként szerepelni.

Már rögtön az első angol csoport fogadását követően megfogalmazódott bennünk, hogy a magyar természetvédő szakemberek elhelyezkedése szakmai és nyelvi gyakorlat hiányában rendkívül nehéz. Kimeríthetetlennek látszó igény mutatkozott arra, hogy az angliai program tükörképét is megvalósítsuk, és magyar pályakezdők szakmai fejlődését külföldi szakmai gyakorlattal támogassuk. Angol partnerünk, az Ambios magyar gyakornokokat fogadó szervezetként is együttműködött velünk. 20 frissen végzett vagy állást kereső természetvédelmi szakember számára hirdettünk meg 15 hetes szakmai és nyelvi gyakorlatot. A kiválasztásnál szempont volt a fejlesztésre váró, középszintű angoltudás, a szakmai elhivatottság és a hosszú távú karriertervezés a természetvédelmi szektoron belül. Hazaérkezésüket követően a résztvevők közül többen sikeresen helyezkedtek el nemzeti parkoknál vagy egyéb természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél. A program sikerét nem csupán a többszörös túljelentkezés jelzi, hanem a hazatérő résztvevők értékelése is bizonyítja.

Partnerségi pályázat

Következő lépésként az angol szervezettel közösen Leonardo partnerségi pályázatot valósítottunk meg természetvédelmi e-tananyag fejlesztés és tesztelés témakörben. A gyöngybagolyvédelemről készült hat e-learning videót három nyelven tettük elérhetővé, teszteltük a módszer életképességét, hatékonyságát és az idősebb generációk tapasztalatátadásának módszereit. A pályázat célkitűzései között szerepelt, hogy a tapasztalatok alapján előkészítsünk egy átfogóbb, több európai országot összefogó képzési anyagot természetvédelmi szakemberek számára. Szakmai körökben végzett hiányelemzést követően körvonalazódott egy természetvédelmi térinformatikai tanfolyam és egy elhelyezkedést segítő elismerési rendszer kidolgozása, amelyet egy Leonardo innovációtranszfer pályázat elnyerését követően 2011-ben kezdtünk megvalósítani részt vevő partnerként.

Innovációtranszfer

Az európai biológiai sokféleség monitorozásában nélkülözhetetlen készség a térbeli adatelemzés. A felmérésekből kitűnt, hogy az egyetemi természetvédelmi szakokon korlátozott vagy hiányzik a térinformatikai oktatás, így a frissen végzett diplomások komoly hátránnyal indulnak, ha nincs tapasztalatuk e téren. Anglia, Lengyelország, Magyarország, Norvégia és Portugália részvételével országonként 24-24 természetvédelmi szakember képzésére kaptunk támogatást, akiknek munkájukhoz GPS és térinformatikai technológiát kell használniuk, de sem a készüléket, sem a szükséges programot nem tudják megvásárolni, vagy nincs lehetőségük fizetős képzéseken részt venni. A nyílt pályázaton kiválasztott 120 személy számára tehát ingyenes, 3 napos tanfolyamot szerveztünk. A tanfolyam anyaga kifejezetten a természetvédelmi alkalmazások oktatása volt. A képzést követően a résztvevők megtarthatták a GPS készülékeket, amennyiben vállalták, hogy azt az európai biodiverzitás monitorozására használják. Olyan nyílt forráskódú programot (QGIS) tanítottunk, amely minden nyelven ingyenesen elérhető. A pályázat része továbbá az ECVET rendszerbe illeszkedő európai kvalifikáció kidolgozása a szakterületen.

A hazai természetvédelmi pályázatok évekkel ezelőtt átgondolásra késztették a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványt, hogy a megváltozott források fényében hogyan tudjuk közhasznú feladatainak ellátni. Az egész életen át tartó tanulási programokkal megközelítésünk – a természetvédelmi szektoron belül legalábbis – annyiban újszerű, hogy a Leonardo forrásokat nem saját szervezetfejlesztésünkre vagy önkénteseink képzésére fordítottuk, hanem továbbpályáztatva, átlátható módon a teljes szakmai közönség számára elérhetővé tettük, megversenyeztettük. Ezzel nem csak számában gyarapítottuk a természetvédelmen belül elérhető pályázatokat, de új iránnyal olyan életképes példát vázoltunk fel, amelyet más szervezetek is követendőnek találnak, és amely nyelvi, szakmai és végső soron elhelyezkedési szempontból is segítséget jelent a jövő természetvédelmi szakemberei számára.