Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztés felsőfokon

2010 | Szakképzés | gazdálkodás, mezőgazdaság, vállalkozókészség fejlesztése | Pest | GAK Nonprofit Kft.

A nemzetközi együttműködés kiemelt feladatai között szerepelt a partnerek pedagógiai módszereinek interaktív módon történő megismerése. Emellett a szakmai látogatások során jól működő példákat és ötleteket láthattak a résztvevők, amelyeket érdemes a magyarországi viszonyokhoz alakítva, a helyi biogazdálkodásokban is alkalmazni.

Vagyis, a külföldi partnerek tapasztalatait felhasználva tudtuk kialakítani saját arcunkra formált képzési rendszerünket. A felsőfokú szakképzés tanmenetéhez társítottuk a partnerintézményeink által kidolgozott és sikeresen alkalmazott pedagógiai technikák és jó gyakorlatok kollekcióját.

A partnerekkel közösen írtunk egy, az önálló gazdálkodás beindításához szükséges, 210 oldalas kézikönyvet, amely segítséget nyújt pályakezdőknek, gyakorló gazdálkodóknak, és nem utolsó sorban a felsőfokú (felsőoktatási) szakképzés oktatóinak is. Az önálló gazdálkodás beindításához szükséges gyakorlati tudnivalók gyűjteménye nemcsak Magyarországon hiánypótló, de a partnerországokban is, ezért a kézikönyvet öt nyelven tettük elérhetővé (magyar, angol, francia, holland, katalán).
A képzések gyakorlati oktatását a Babatvölgyi Biogazdaság mellett további biogazdaságok bevonásával kívánjuk színvonalassá tenni. Ennek biztosítása érdekében a projekt során létrehoztunk egy biozöldség és -gyümölcs gyakorlati hely adatbázist, amelyben magyarok mellett a partnerországok biogazdálkodói is szerepelnek. A hálózat a HOPPNET nevet kapta (Organic Horticulture Practical Placement Network).

A projekt témájának aktualitását az adta, hogy az érvényben lévő felsőfokú szakképzések kínálatából Magyarországon hiányzott az ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztők (biokertészek) képzése. Az erre a témakörre épülő képzésre továbbra is nagy az érdeklődés, a munkaadók részéről is megfogalmazódott az igény az ilyen irányú végzettséggel rendelkezőkre. Előzetes felméréseink is azt igazolják, hogy a biokertész felsőfokú szakképzés beindítása szükségszerű Magyarországon.

Időközben a felsőfokú szakképzéseket átalakították. Az új felsőoktatási szakképzés előírásainak megfelelő tanmenetet természetesen kidolgoztuk, de hosszú távú működését kétségesnek ítéljük meg. Hogy munkánk ne vesszen kárba, 1 éves képzésekre fókuszáltunk, amelynek eredményeként 380 órás ökozöldség termesztő és szintén 380 órás ökogyümölcs termesztő felnőttképzéseket dolgoztuk ki. Nem véletlenül gondolkodunk 1 éves képzésekben. A tesztképzéseink résztvevőivel történő beszélgetéseinkből és írásos visszajelzéseikből leszűrtük, hogy a legkivitelezhetőbb, legnagyobb rugalmasságot biztosító képzési formának a felnőttképzés bizonyul, havi 4-5 nap elfoglaltsággal.

Együttműködésünk és munkánk fontos eredménye, hogy a kidolgozott és akkreditált ökozöldség termesztés képzés 2013. november 13-án 18 fő részvételével elindult. A képzéshez 80 órás üzemi gyakorlatot is beiktattunk, amit biogazdaságban kell a képzésben résztvevőnek eltöltenie. Reményeink szerint munkánk eredménye hosszútávon az agrárszektorban számszerűsíthető sikerekben is mérhető lesz (pl. bioterületek nagyságának növekedése).