SPAT - Stresszmenedzsment

2010 | Szakképzés | cégek és oktatás, a munka világa | Bács-Kiskun | Bács Agrárház Kft.

Címkék: Problémamegoldás

A stresszmenedzsmenttel foglalkozó Leonardo projekt a korszerű tréningek módszertanát és a munkahelyi jóllétet fokozó stratégiákat teszi elérhetővé a kis- és középvállalkozások számára Magyarországon, Szlovákiában, Bulgáriában és Görögországban. A projekt keretében kidolgozott képzési anyag vezetőknek és alkalmazottaknak egyaránt segítséget nyújt, hogy megfelelő módon tudják kezelni, valamint megelőzni a munkahelyi stresszt.

A projekt célját úgy fogalmaztuk meg, hogy népszerűsítse és elősegítse a hatékony kockázatfelmérést; a munkahelyi stressz – elsősorban a képzési programok résztvevőinél fellépő stressz – megelőzését; szemléletformáló jelleggel tudatosítsa a megelőzést célzó akciók fontosságát; és támogatást nyújtson a kis és közepes vállalkozások dolgozóinak. Ezért lett a neve SPAT (Stress Prevention Activities Training), vagyis Stresszmegelőzési Tevékenységek Képzés.

A koordinátor az akkori Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara volt. A projektben való részvételnél katalizátorként működött a Munkavédelmi Törvény 2008. január 1-től bekövetkezett változása, mely rögzíti, hogy a vállalkozásokat kötelezettség terheli az alkalmazottak pszicho-szociális jóllétének biztosítására. A létrejött képzési anyag éppen ezért azt a célt szolgálja, hogy a munkaadók kezébe olyan készségfejlesztő eszközt adjunk, ami a napi munkavégzést nagymértékben megkönnyíti. Visszaigazolást kaptunk a képzéseken résztvevőktől, hogy odafigyeléssel és tudatos tervezéssel számos stresszforrás megszüntethető, vagy legalábbis csökkenthető. A visszajelzésekből is látszik, hogy a képzés előkészítése során hangsúlyos szerepet kapott a gyakorlatias megközelítés: ne csak a száraz elmélet hangozzon el a stresszhelyzetek kezelését, illetve megelőzését illetően, hanem a résztvevőknek nyíljon alkalma az elhangzottak gyakorlati kipróbálására is, hiszen ez a kulcsa a mindennapi alkalmazásnak. Éppen ezért szerepjáték is szerepel a képzési tematikában, az elméleti részt pedig esettanulmányok színesítik.

A kamara és kft-je már korábban is megvalósított nemzetközi projekteket, de Leonardo innovációtranszfer pályázatban még nem vettünk részt. Ennek ellenére bizakodóan vágtunk bele, hiszen magyar partnereinkkel már volt tapasztalatunk projektalapú együttműködés terén. Külföldi partnereinkkel azóta más, közös projektjeink is elindultak, és pozitív tapasztalataink alapján vettünk részt egy következő innovációtranszfer pályázat megvalósításában is.

A projektpartnereknél tett látogatások során nem csak a projekt témájának aktuális kérdéseivel foglalkozhattunk, hanem más szakmai kérdések is szóba kerültek, és lehetőségünk nyílt jobban megismerni más országok intézményeit. Sok esetben új ismerősökre tettünk szert, akik a későbbiekben más szakterületen is segítségünkre lehettek, így további lehetőségekkel szolgáltak ezek az utak. A projekt itthon sem maradt visszhang nélkül: újabb együttműködések születtek olyan partnerekkel, akik alkalmazni kívánták képzésünk tananyagát.