Új európai kihívások az élettudományok terén: a proteinek játéka

2010 | Köznevelés | természettudomány | Borsod-Abaúj-Zemplén | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc

Érintett tantárgy(ak): biológia,kémia
Címkék: Érvelés, Személyes és társas készségek, Fejlesztő értékelés, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása, Kísérletezés

A Proteomics nemzetközi projekt az egyik legújabb biotechnológiai tudomány, a molekuláris biológia területét kutatta középiskolás tanárok és diákok bevonásával, a legkorszerűbb laboratóriumi körülmények között. Legfőbb célunk volt, hogy már fiatal korban, a tudomány ezen területe iránt motivált, elkötelezett munkaerőt képezzünk ki.

A munkafolyamatok szervezésében és kivitelezésében tíz ország vett részt. A nemzetközi együttműködés eredményeképpen, a projektben részt vevő partnerintézmények a proteomika tudomány területéhez kapcsolódó, kísérletorientált oktatási modulokat dolgoztak ki és fejlesztettek. A nemzetközi összejövetelek tanári és tanár-diák találkozókat foglaltak magukba. Minden partnerországban rendeztünk projekttalálkozót. A tanári előkészítő találkozók lehetőséget adtak a tapasztalatok kiértékelésére, valamint a modulok optimalizálására is. A laboratóriumi munkák kis nemzetközi csoportokban zajlottak, a csoportokban részt vettek a felkészítő, kísérő középiskolai szaktanárok is.

Lényegesnek tartottuk a diákok laboratóriumi munkába való professzionális bevezetését, speciális gyakorlati képességek megszerzését egyszerű, de innovatív molekuláris biológiai tapasztalatokon keresztül. Minden gyakorlati munkát magas színvonalú előadás előzött meg, ahol felkért vendégprofesszorok adták át a szükséges ismereteket.
Tárgyspecifikus videodigitalizálással megörökítettük a kutatás minden lépését, így ez elérhető az érdeklődő európai középiskolák számára. Célunk volt a diákokat a projektben megszerzett professzionális képességek alapján képessé tenni a társadalmi és etikai problémák felfedésére és kiértékelésére. Az egyéni, felelősségteljes laboratóriumi gyakorlatok során az együttműködési kompetenciák is tökéletesedtek. A tudomány nemzetközi nyelvének (angol) erősítése a nemzetközi csoportokban való kommunikáción keresztül folyt. A diákok tanultak arról, hogy hogyan kell szakmailag helyesen érvelni, valamint elsajátították a szakmai prezentációs technikákat.

A tanárok szervezőként intenzív munkát vállaltak mind a helyi munkálatok megszervezésében, mind pedig a nemzetközi találkozók előkészítésében. A nemzetközi közegben hasznos tudást sajátítottak el, nyelvi és pedagógiai készségük magas szinten fejlődött. A projekt nyelve az angol volt, azonban a színes nemzetközi közegben lehetőség volt egyéb nyelveket is gyakorolni, fejleszteni. Mindezek mellett a projekttalálkozók ideje alatt, a személyes eszmecserék alkalmával sokat tanulhattunk egymás kultúrájáról. A motivációt növelte még a külföldi intézmények kutatóintézményeivel történő kapcsolattartás, a diákokkal történő, lendületes, fiatalos munkavégzés, az ismeretek interaktív átadása, megosztása.

A kulturális programok során a tanárok bővíthették ismereteiket a partnerország kultúrájáról, az iskolarendszer felépítéséről, történelméről, életéről. Pedagógiai eszköztáruk egyértelműen bővült, naprakész, korszerű ismereteket szerezhettek, melyeket helyi intézményeikben is kamatoztathattak. Az IKT eszközök rendszeres használata előremozdította a számítástechnikai kompetencia és a problémamegoldó készség fejlesztését. A laboratóriumi munka fejlesztette a tanárok irányítási, vezetői készségét, mert itt éppúgy irányítaniuk kellett a teammunkát, mint a diákok iskolai tevékenységét.

A projekt során alkalmazott és tovább fejlesztett didaktikai modulokkal frissítettük az iskolai tananyagot, valamint közelibbé tettük a természettudományok biotechnológia témakörét, a gyakorlatias oktatás a tanórán látványosan növelte a diákok motivációját. Az iskolavezetés kiemelt projektként kezeli intézményünkben a Comenius nemzetközi együttműködéseket.

Az oktatási rendszer hatékonyságának érdekében létrehoztuk a nemzetközi, ún. diákmentor rendszerünket. A diákokat a munka során a legszakképzettebb egyetemi és középiskolai oktatók készítették fel, mind elméleti anyagrészekből, mind pedig gyakorlati készségfejlesztésből. A diákoknak jó idegen nyelvi kompetenciával kellett rendelkezniük, hiszen előadó és laborvezető szerepkörben a projektmunka levezetése az előkészületektől a befejezésig az ő felelősségük volt. A felelősségteljes munka mellett a diákok megtanulták a kulturált, barátságos együttélést a vendéglátó családoknál, ahol vegyes nemzetközi csoportokban szállásolták el őket.

A nemzetközi tanárcsoport által kifejlesztett didaktikai és szakmai modulok elérhetőek a projektben lévő intézmények saját honlapján, több nyelven, valamint az EST adatbázisban. Minden projekttalálkozón jelen volt a helyi televízió és a sajtó is. Neves politikai személyek vállalták projektünk fővédnökségét. A hároméves multilaterális együttműködés teljes ismeretanyagát megkapta minden nemzetközi partner DVD formában.

A projektpartnerekkel közösen innovatív oktatási modulokat fejlesztettünk ki, tökéletesítettünk és tettünk nyilvánosan elérhetővé. A szakmai és pedagógiai anyagok nem csak angolul érhetők el, hanem minden projektpartner saját anyanyelvén is. Az európai iskolákban, mint megtapasztaltuk, nagy az érdeklődés a tanítási kultúra továbbfejlesztése iránt. A természettudományos képzés megújítása alapvető feladat minden európai országban, hiszen a szakképzett munkaerő hiánya már ma nagy probléma elé állítja a nemzeteket.

Tringel Mariann