Globális nevelés határok nélkül

2009 | Felnőtt tanulás | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat, környezetvédelem | Budapest | Anthropolis Egyesület

A Global Education Across the Borders (Globális nevelés határok nélkül) című projekt egy regionális együttműködés, amely a globális felelősségvállalásra nevelés népszerűsítését, a szemlélet terjesztését célozta meg a közép-európai térség négy országában, Ausztriában, Szlovákiában, Szlovéniában és Magyarországon.


A projekt fókuszában a globális nevelés áll, egy olyan oktatási szemlélet, amelyet az a tény hívott életre, hogy a mai ember egyre erőteljesebben globalizálódó világban él és cselekszik. Az oktatás központi szerepet játszik abban, hogy a tanulók lehetőséget kapjanak, és képessé váljanak saját
nézőpontjuk kialakítására és megosztására, segít számukra megtalálni szerepüket a globális közösségen belül. A globális nevelés központi témái közé tartozik az aktív állampolgárságra nevelés. A globális és aktív állampolgárságot tekinthetjük egy folyamatnak, amelynek során az egyén felelőssé válik a környezetéért, másokért és a társadalomért, amelyben él. Elköteleződést jelent az egymás iránti tiszteletre épülő társadalom fejlődése iránt és egyfajta felhatalmazást is a cselekvésre.

A projekttevékenységek a globális szemléletet integráló szakanyagok könnyű elérhetőségét, megértését, feldolgozását és a vonatkozó tudás közvetítését támogatják. A projekt keretében a felnőtt tanulók a mobilitások és tanulmányutak (nemzetközi workshop és szeminárium) során ismerhették meg a külföldi jó példákat, és cserélhettek tapasztalatot a releváns oktatási módszerekről. Az ELTE PPK Könyvtárával történő együttműködés tette lehetővé Magyarországon a Tudásközpont anyagának megfelelő elhelyezését és fejlesztését, valamint a helpdesk szolgáltatásának kiépítését, amelyen keresztül az Anthropolis Egyesület munkatársa személyesen vagy írásban nyújt segítséget a globális nevelés szemléletének elsajátításához, vagy egy konkrét globális téma feldolgozásához és oktatásához. Szakértői adatbázis segíti az érdeklődőket, hogy nemzetközi szakértőket találjanak a régióból, akik workshopokon, előadásokon, beszélgetéseken keresztül közvetítik a globális perspektívát. A partnerekkel közösen megtervezett és kivitelezett utazó plakátkiállítás nemcsak felhívja a figyelmet a tudatos fogyasztói magatartás fontosságára és a globalizáció mellékhatásaira, hanem ötletekkel, javaslatokkal sarkallja aktivitásra a globális állampolgárokat.

A projektben megvalósult mobilitások, tanulmányutak elsősorban a globális neveléssel foglalkozó civil trénereknek, felnőttoktatóknak adtak lehetőséget a szakmai fejlődésre, míg a szakértői adatbázis és a helpdesk szolgáltatás a fenti célcsoporton túl a formális oktatásban dolgozó tanárok és tanárképzésben részt vevő hallgatók munkáját is szeretné segíteni. Az utazó kiállítás ennél szélesebb réteget céloz: minden 16 év feletti érdeklődőhöz szól.

A bevont felnőtt tanulók a programok során megszerzett tudással multiplikátorokként tudnak működni saját közösségükben, vagyis szélesebb körben tudnak tájékoztatást adni a globális perspektíva, a felelős állampolgárság fogalmairól, és az érdeklődőket további információért a Tudásközpontba tudják irányítani. A programok résztvevői a visszajelzések alapján a mobilitásokat a szemléletformálásra, a személyes fejlődésre alkalmas eseményekként értékelték.

Mihalkó Viktória