Győr és Poznan együttműködése a Comenius régió programban

2009 | Köznevelés | drámapedagógia, színház, interkulturális tapasztalat | Győr-Moson-Sopron | Győr Megyei Jogú Város

Címkék: Kreatív gondolkodás, Drámajátékok bevonása, Projektszerű megvalósítás

A Comenius régió együttműködések program a partnertérségek közötti strukturált együttműködés révén segíti a fiatalok számára oktatási területen nyújtott lehetőségek fejlesztését a részt vevő térségekben. Hazánkban az első ilyen program Győr Megyei Jogú Város és a lengyel Poznan partnersége, melynek témájául a (kulturális) kompetenciaalapú oktatást választották. Szakonyi Petra, Győr MJV Településfejlesztési Főosztályának stratégiai tervezője mesélt az együttműködésről.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara és az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola már vett részt korábban Comenius projektben, ahol a tanulók és a tanárok tapasztalatcseréjére volt lehetőség. Poznan és Győr 2008 óta testvérvárosok, így ezt az együttműködést szerették volna szakmai alapokkal is megerősíteni az önkormányzat és az iskolák. A kulturális tevékenységek az oktatási programban c. együttműködés témája a kompetenciaalapú oktatás; a kulturális kompetenciák elsajátítása; a gyakorlatalapú oktatás kiterjesztése.

Az elmúlt egy év projekttalálkozói (szakmai konferenciák, kulturális programok) során lehetősége volt mind a poznani, mind pedig a győri partnereknek megismerkedni egymás oktatáspolitikájával és a kompetenciaalapú oktatás irányelveivel. Megismerhették az önkormányzatok kulturális, oktatási és nevelési stratégiáját, programját, valamint színes programok keretében a projektben részt vevő oktatási intézmények oktatási tevékenységét és módszertanát. Az oktatási intézmények és vezető tanáraik a színvonalas programok szervezésével és bemutatásával a projekttalálkozók alkalmával bebizonyították a kompetenciaalapú oktatás létjogosultságát és fontosságát.

A 2011-ben záruló együttműködés részeként például Bem József emléke előtt tisztelgő kiállítást szerveztünk 2009. december 9-én. A kiállítás megnyitóján a Győri Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tagjai, a poznani vendégeink és hallgatóink, oktatóink vettek részt. A részt vevő intézmények fontosnak tartják az interkulturalitás erősítését a képzéseik tartalmában – ennek jegyében szerveztük meg a kiállítást. Bem József tábornok személye önmagában is példa a népek, nemzetek összefogására. A szabadságért való küzdelem mint érték jelenik meg az ő életében. A kiállítás különlegessége volt a Nagyszebeni Körkép megmaradt részleteinek bemutatása. Ennek a nagyméretű művészi alkotásnak a létrehozásában magyar és lengyel művészek vettek részt 1897 áprilisa és szeptembere között. A hányatott sorsú, magyarok és lengyelek számára egyaránt fontos műalkotás néhány épen maradt darabjáról részletes és lényegre törő ismertetést kaptunk a kiállítás megnyitásakor a Városi Levéltár igazgatójától. A megnyitón a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kórusa énekelt lengyelül, a Kar egyik hallgatója magyarul, majd egy lengyel anyanyelvű vendégünk egy Petőfi-verset szavalt el magyar nyelven.

Fontos nevelési lehetőségeket rejt magában egy ilyen, a népek közötti barátságra építő kiállítás. Fontos a hallgatók számára, hogy megismerhették a magyar-lengyel kultúra találkozási pontjai közül az egyiket, ez által a kultúrához való kapcsolatuk is erősödött, a kulturális kommunikációs készségeik is fejlődtek.

A kulturális kompetenciák erősítését a film, a média, és a drámamunka is segítik. Az elmúlt tanévben a poznani Marcinek Diákszínjátszó Fesztiválon is részt vettünk. A darab mai magyar költők kamaszoknak, kamaszokról írt versei és Lázár Ervin ”A Kék meg a Sárga” című novellájának ötvözésével készült, a Csík Zenekar és a Quimby zenéjével. Ebben a munkában is jól látható volt, hogy a drámamunkában megjelennek a tananyagon túl a kompetenciafejlesztés, a tantárgyi koncentráció lehetőségei; kultúraközvetítő szerepe pedig kiemelkedő. A drámapedagógia tantárgyként és tantárgyközi jelleggel történő alkalmazásával céljánál, eszközrendszerénél fogva komplex módon érhető el a fejlesztő hatás.

Az együttműködés második évére tervezett programok között van a 2011 júniusára időzített országos konferencia Győrben Kompetenciaalapú oktatás címmel. Ide a projektpartnerek mellett az oktatásban érintett hatóságokat, szakmai szervezeteket és szakembereket is meghívjuk, és bemutatjuk a projekt tapasztalatait, valamint a megismert jó gyakorlatokból készült tanulmányt is. Az együttműködés során szerzett tapasztalatok alapot nyújtanak az új ismeretek integrációjára az oktatásba, új oktatási stratégiák kidolgozására, melyek lehetőséget teremtenek egy gyakorlatiasabb oktatási szemlélet bevezetésére a kulturális értékeink megtartása és más kultúrák megismerése mellett. A hatások egyelőre kizárólag mikroszinten jelentkeztek. Az önkormányzat, az egyetem és a gyakorló iskola profitált eddig a projektből. A konferencia és a legjobb gyakorlatokat bemutató tanulmány népszerűsítése után azonban a többi oktatási intézmény is hasznosíthatja majd az eredményeinket.