Színvonalas képzés ingázás nélkül – Coaching és projektmenedzsment a közoktatásban

2012 | Köznevelés | | Pest | Gyál Város Önkormányzata, Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál

A Budapest agglomerációjában fekvő városban sok az ingázó: nap mint nap tömegközlekedés oda-vissza, kinek munka, kinek tanulási céllal. A szülői benyomások gyakran azt tükrözik, a fővárosi iskolák színvonala magasabb, ezért inkább fővárosi oktatási intézményt választanak gyermekeiknek a helyben lévők helyett. Az együttműködés megálmodói felismerték ezt a problémát; ami azért is fontos, mert a városban működik középiskola, ahol a diákok általános iskolai tanulmányaik befejeztével továbbtanulhatnak.

Miért ne lehetne helyben egy a szülők, diákok számára egyaránt vonzó, európai szintű képzést nyújtó középiskola? Hát persze, hogy lehetne! De hogyan érjük ezt el? Közösen együttműködve!

„A már csaknem két éve futó bajor-magyar projekt egyik fő célja, hogy innovatív módszerekkel, a gazdasági szférában már bevált gyakorlatokkal segítse a közoktatás, a közigazgatás vezetői pozícióiban tevékenykedő szakemberek, ezáltal az általuk irányított szakmai csoportok, intézmények munkáját.”

Szereplők:
Az önkormányzat mint az oktatásért felelős hatóság szerepel az együttműködésben. Az akkor még az általános iskolával együtt működő középiskola részvétele adott volt; a közösségi ház a tervezésben, szervezésben tud segíteni, ráadásul kiváló marketing lehetőségekkel bír, így esett rá a választás. A projektben a koordinátori szerepet a német fél tölti be, ezen kívül a külföldi partnerek között van még egy középiskola és egy bank.

Eddigi tevékenységek:
A partnerek a coaching és a projektmenedzsment témájában mélyednek el leginkább a kétéves együttműködés során; a német fél az előbbi, a magyar partner az utóbbi kapcsán adja át tudását partnerének. Gyálon magas színvonalú projektmenedzsment-képzést szerveztek a projektet koordinálók, valamint a helyi közigazgatásban és közoktatásban vezető beosztásban és/vagy a szakmai irányításban dolgozó munkatársak számára. A képzésen megszerzett tudást és tapasztalatot osztják meg német partnerükkel is. A tevékenységekbe (pl. logó pályázat és kiállítás, projektmenedzsment-tanfolyam) igyekeznek bevonni az összes helyi közoktatási intézmény vezetőjét is, így a projekt az egész térség projektjévé válhat.

„A partnerintézmények megismerése mellett különösen emlékezetes marad a thansaui székhelyű, a világ több mint 20 országában jelen lévő német családi vállalkozásnál, a dekorpapírokat gyártó Schattdecor cégnél tett látogatás. A Gyáli Önkormányzat vezetőit, a bajor Oktatási Hivatal és a Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit, valamint a bajor régió politikai életének magas rangú képviselőit látta vendégül a vállalat vezetősége nevében Roland Auer. Példaadó, ahogy a német partnereknél megvalósul az iskola és a gazdasági szféra együttműködése. A régió vállalatai bekapcsolódnak az iskolai pályaorientációba, jól szervezett szakmai gyakorlatok során törekednek a cégprofil megismertetésére, a kiváló munkaerő kiválasztására és elnyerésére.”

A partnerek egy nagyon informatív közös weblapot (elérhetősége alább olvasható) készítettek, amelyről alaposan megismerhető a projektmunka előrehaladásának minden mozzanata. Szintén közösen indítottak egy magyar-német kétnyelvű hírlevelet, ami a honlappal együtt nagyon jól szolgálja a projekt eredményeinek disszeminációját; ezen kívül a térség minden médiumával (rádió, TV, helyi újság) együttműködnek a projekt és eredményei, valamint a honlap megismertetése céljából.
Az eredményekről a képviselőtestületi üléseken és az iskolavezetők körében is folyamatosan tájékoztatást adnak, így a szakmai körök is naprakészek lehetnek a projektmunka előrehaladását illetően. A széles közönség a 8000-es példányszámú ingyenes helyi újság révén szerezhet rendszeresen tudomást az együttműködésről.

Eddig elért eredmények:
A közös munka eredményeként a magyar partner projektmenedzsment kézikönyv összállítását tervezi, mely a projekt célcsoportjának jelenthet segítséget a jövőben.

Bár a projektet még nem zárták le, már most tervezik a további együttműködést a német partnerrel, nem csak a projekt témájában. Kiemelendő a projekt közösségépítő hatása is, valamint az, hogy számos olyan, közös érdeklődésre számot tartó témát felvetett az együttműködés, amelyeken a jövőben közösen tudna dolgozni a két partner.
A térségi iskolák vezetői, meghívott munkatársai szívesen vesznek részt a munkában, a szervezett tréningen, hasznosnak találják a lehetőséget, ami nyelvtanulási motivációjukat is erősíti.
Az együttműködés olyan sikeres, hogy a két város testvérvárosi kapcsolatot is tervez.

A magyar partner helyi tevékenységeit egy csapat irányítja, így mind a feladatok, mind a felelősség megoszlik; ezek is a sikeres projekt megvalósításának alapjai.

Csapatmunka, felelősségmegosztás, egy közös cél.
Hogy a cikk címében feltett kérdésre válaszoljunk: így működik!

A projekt honlapja: http://comeniusregio-gyal.hu/