Hospitáltam egy angol iskolában

2010 | Köznevelés | interkulturális tapasztalat | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vidáné Vaszil Edit

Címkék: Problémamegoldás, Önálló munkaszervezés, Projektszerű megvalósítás

Talán kevesen tudják, de a Comenius szakmai továbbképzések keretében számos továbbképzési forma választható: kurzuson, nyelvtanfolyamon, konferencián való részvétel és intézménylátogatás is támogatható. Több oka volt annak, hogy pályázatom benyújtásakor a többféle továbbképzéstípus közül a hospitálás tevékenységet választottam.

  • Pályázatom beadását megelőzően a fogadó iskolával közös projekten dolgoztunk a Comenius iskolai együttműködések program keretében. A közös munka során nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom több kollégával az iskolában. Többször meglátogattuk egymást, a munkától függetlenül is.
  • Szerettem volna az angol iskolarendszert, módszereket, projektszemléletet a valóságban is látni, megtapasztalni, és amennyire lehet, részt venni benne.
  • A hosszú tanári munkával eltöltött évek után valami lelkesítőre, lendületre volt szükségem. Valami olyanra, ami feldob, motivál, és arra késztet, hogy fejlődjek egyrészt szakmailag, másrészt nyelvi szempontból. Semmiképpen nem akartam egy újabb személytelen továbbképzést elvégezni, ahol minden olyan „steril”, előre kidolgozott. Ehelyett azt gondoltam, hogy sokkal életszerűbb benne lenni egy valós, igazi angol iskola életében.

Mivel nyelvi szempontból nem igazán kellett előkészületeket tennem, ezért inkább szakmai, kulturális-országismereti és lélektani felkészülést végeztem: tanulmányoztam a fogadó intézmény honlapján a programokat, az órarendeket, az időbeosztást és egyéb tudnivalókat. Ötleteket szedtünk össze a tanulóimmal, hogy mit kérdezzek meg a kinti kollégáktól és diákoktól, tapasztalatokat gyűjtöttem más tanárok hasonló továbbképzéseiről. Felvettem a kapcsolatot a kinti iskola több tanárával, tanulmányoztam a fogadó ország oktatási rendszerét, azon belül a középiskolák szerkezetének alapvető jellemzőit. Megbeszéléseket folytattam, illetve tanulmányi tervet készítettem több kollégámmal és a munkaközösség-vezetőmmel arról, hogy milyen szempontok szerint figyeljem az órákat.

A hospitálás céljait a következőkben határoztuk meg:

  • minőségfejlesztési tapasztalatok gyűjtése,
  • partnerkapcsolati, együttműködési lehetőségek feltárása,
  • a projekt szemlélet megszilárdítása és alkalmazása különböző tanórákon.

A tervet a fogadó intézmény is jóváhagyta. Előzetes programtervezetet kértem tőlük a továbbképzés 3 hetére, így előre fel tudtam készülni bizonyos eseményekre.

Az angol iskolában eltöltött 3 hét alatt soha nem éreztem, hogy zavarná a tanulókat vagy tanárokat az órákon való részvételem, sőt nagyon örültek, érdeklődőek voltak. Bemutatót tartottam különböző korú diákoknak az iskolámról és városomról. Persze sokat kérdeztek Magyarországról is. Megfigyelhettem a tanszékek elhelyezkedését, munkáját, illetve munkabeosztását; a tanárokat; a diákokat; az adminisztrációt; a digitális naplót; az iskola dokumentumait; az iskola teljes rendszerét. Az iskola dolgozóival, tanulóival interjúkat készítettem. Nagyon sokféle órát látogattam, amiket aztán a kollégákkal együtt kiértékeltünk. A tanórákon kívül részt vettem tantestületi értekezleteken, iskolagyűléseken; sportnapon; szülői értekezleten; munkáltatók fórumán; táncbemutatón; foltvarró tanfolyamon; Ugandába készülő diákok utazás előtti megbeszélésén; tesztíratáson; barbecue-n; hivatalos vacsorán angol, amerikai, ausztrál, új-zélandi, román kollégákkal; és krikett meccsen is.

Segítettem a matematika tanszék vezetőjének dolgozatokat javítani. Sokat beszélgettem tanulókkal is az iskolai életről, a vizsgákról, érdeklődési körükről. Többször meglátogattam az iskolai könyvtárat is, ahol a könyvtáros sokat segített az eligazodásban és az iskola életével kapcsolatban. Megtekintésre megkaptam az iskola működésére vonatkozó dokumentumokat, amiket tanulmányoztam, illetve összehasonlítottam a mieinkkel.

A látogatás legfontosabb célkitűzése az volt, hogy támogassa és fenntartsa a kialakított kapcsolatokat, erősítse a személyes kapcsolatokat, valamint segítse az érdekes tapasztalatok és fontos információk (például kulturális témák, tanulmányi lehetőségek, szakmai témák) cseréjét. Amit terveztem, azt az iskolalátogatás során meg tudtam valósítani, mert bár nálunk nyári szünet volt, a fogadó intézményben még tanítás zajlott. Úgy gondolom, a program nagyon nagy lehetőség mindazok számára, akikben az enyémhez hasonló célok fogalmazódnak meg.

Vidáné Vaszil Edit