A klímaváltozás hatása a turizmusra Európában

2010 | Köznevelés | környezetvédelem | Hajdú-Bihar | Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Debrecen

Címkék: Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Példák, analógiák felismerése, Kritikai gondolkodás, Személyes és társas készségek, Önálló munkaszervezés, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása

 

Ezen szemléletformáló Comenius projekt kettős célt tűzött ki maga elé: egyrészt olyan aktuális, az Európai Unióban prioritásként kezelt, és globális szinten is nagy jelentőséggel bíró kérdésekkel foglalkozott, mint a klímaváltozás megakadályozása érdekében megfogalmazott irányelvek, a káros anyag kibocsátás, az erőforrásokkal való takarékosság, a környezettudatosság, másrészt igyekezett a diákokkal megismertetni az EU megalakulásának történelmi hátterét, intézményeit, politikai, gazdasági szerepét. „A klímaváltozás hatása a turizmusra Európában” sikerét bizonyítja, hogy bekerült Európa 24 legjobban megvalósított projektje közé.

A káros anyag kibocsátás csökkentésére Koppenhágában rendezett klímakonferencia anyagának megismerése hasznos információkhoz juttatta tanítványainkat. Internetes kutatásaik révén a környezettudatos életvitelt tanulmányozhatták, és a fenntartható turizmus jó példái nyomán alakíthatták ki saját koncepciójukat. Felismerték, hogy a turizmus egyre nagyobb jelentőséggel bír a gazdasági szférában, a környezettudatos turizmus elterjesztésére pedig igen nagy szükség van nemcsak régiónkban, de egész Európában. Fontos az is, hogy a turizmus a hagyományok és a környezet megőrzésével, a helyi lakosság életének megzavarása nélkül valósuljon meg.

A szemléletformálás sikerére egyszerű példa tanítványaink, Pusztai László és Urbánkó Ádám rövid válasza arra a kérdésre, hogy milyen változást idézett elő bennük ez a projekt:

  • autó helyett bicikli;
  • részvétel az egyetemi szemétszedő napon – ezt korábban nem tettük volna meg;
  • szelektív hulladékgyűjtés;
  • környezettudatos vásárlás;
  • tömegturizmus helyett gyalogtúra a hegyekben.

A középiskolás korosztálynál nagy jelentősége van az önálló munkának, ezért a háttérből irányítottuk – vezérfonalat adva – a tanulók kutatómunkáját. Önállóan készítették el a prezentációkat, az interjúkat, a filmeket. Kérdőíveket állítottak össze, amiket kitöltettek, majd feldolgozták az eredményeket. Az elkészült termékeket egy saját maguk által alkotott honlapon tették közzé, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.

A projekt honlapján megismerhető a munka eredménye:
www.klimabethlen.uw.hu
www.bethlen-debr.sulinet.hu/projektek

A tanulók kis csoportokban dolgoztak hét tanár támogatásával, a feladatokat egymás között felosztva. Projektmegbeszéléseken prezentálták az eredményeiket magyar és angol nyelven. A legjobban teljesítő diákok részt vehettek a projekttalálkozókon. Nagy hangsúlyt fektettünk a promócióra is, saját tervezésű logóval ellátott plakátokat, meghívókat, pólókat, kalapokat készítettünk.

A diákok szívesen foglalkoztak az Európai Unióval kapcsolatos témákkal. A legfontosabb motivációs tényező a nemzetközi kapcsolatteremtés lehetősége volt, a külföldi utazást, a külföldiek vendéglátását és a folyamatos internetes kapcsolattartást is beleértve.

Természetesen sokban változott a tanulók Európai Unióhoz való hozzáállása, a közös munka hatására megnőtt az érdeklődésük a téma iránt. A személyes kapcsolatokon túl nagy szerepe volt ebben a strasbourgi látogatásunknak is, ahol a diákok megismerhették az Európai Parlament épületét és a szervezet működését. Többen e projektmunka során jutottak el először külföldre, és vannak, akik ennek hatására gondolják most már egyetemi hallgatóként úgy, hogy külföldi részképzésen is szívesen részt vennének.

Az eredmények fennmaradásának biztosítása kiemelt feladat számukra. Ennek leghatékonyabb módja a tájékoztatók tartása, ahol a diákok és a tanárok beszámolnak kutatásaik eredményéről, a projekttalálkozók élményeiről a szülőknek, a többi diáknak, a nevelőtestületnek, a segítő szervezeteknek és más iskoláknak. A honlap, ahol minden termékünk megtalálható, szintén segít az eredmények megőrzésében és terjesztésében. Újságcikkek is őrzik az élményeket, termékeink pedig megtalálhatók iskolánk könyvtárában is nyomtatott és elektronikus formában.

Különlegessé tette ezt a projektet, hogy két aktuális téma, a klímaváltozás és a turizmus összefüggését vizsgálta gazdasági és ökológiai szempontok alapján, mobilitásokkal „fűszerezve”, ezzel is segítve az ismeretek gyakorlati alkalmazását és a logikus gondolkodásra nevelést. A projekttalálkozók nemcsak a részt vevő országok kultúrájának, iskolarendszerének megismerését szolgálták, hanem mély és pozitív benyomást tettek minden résztvevőre, segítve ezzel az európai identitás kialakulását.

„A klímaváltozás hatása a turizmusra Európában” című projektünk bekerült Európa 24 legjobban megvalósított projektje közé, ami tükrözi jelentőségét az eddigiekben megvalósított Comenius együttműködések sorában.

Genschorek Katalin projektkoordinátor
Paulovits György osztályfőnök
Kapusi János szakmai felelős