Anyanyelvi fejlesztés egy angliai példa nyomán

2013 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, olvasás | Budapest | International School of Budapest, Rab Lilla

Érintett tantárgy(ak): magyar nyelv és irodalom
Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Kreatív gondolkodás, Játék

Olvasóvá nevelés

Az olvasással kapcsolatban az attitűdváltást állítom középpontba, ugyanis a mindennapokban azt tapasztalom, hogy az olvasás iránti negatív érzelmek komoly akadályt jelentenek a magyarórákon. A gyakorlatot a Kilton Thorpe Specialist Academyben végeztem, ahol a gyerekek szórakozásként tekintettek az olvasásra. Ezt egyrészt támogatta a minden osztályteremben megtalálható olvasósarok, ahol játékok és könyvek egymás mellett sorakoztak, ezzel is erősítve, hogy az olvasás nem feladat, hanem örömszerzési forrás. Olvasmányaikról élménynaplót kell írniuk, ezt a szemléletet olyan feladatlapokra ültetem át, amelyek sokkal inkább az olvasás élményére összpontosítanak, gyakran rákérdeznek a diákok véleményére.

A pozitív attitűd kialakításában fontos elem, hogy hogyan interpretáljuk az adott tevékenységet. Az olvasásra fordítható szabadidő a dolgozatot, feladatot korán befejezők vagy szorgalmi feladatot készítők kiváltsága lehet, ezzel is erősítve a diákokban az olvasás mint jutalom értelmezést.

Ahhoz, hogy a gyerekek életének minél szervesebb részét képezzék a könyvek, fontos, hogy azok a közvetlen környezetükben is helyet kapjanak. Így a minden osztályteremben elérhető szabadpolcos könyvtárat támogatom, amely elősegíti, hogy a gyerekek mind taneszközként, mind szórakozásképpen gyakrabban forgassanak könyveket.

Szóbeli kommunikáció fejlesztése

A terület fejlesztésére egy nagyon egyszerű és rendkívül hatékony példát láthattam, méghozzá a szabad témájú beszélgetést. Több magyarországi iskolában is tartanak hasonló foglalkozásokat, ahol a diákok a társalgási struktúrákat és a saját gondolataik megfelelő kifejezését gyakorolják, ráadásul a fegyelmezés megelőzésének gyakorlataként is tekinthetünk erre a feladattípusra. A beszélgetés kereteit érdemes szabályozni (időkorlát, megszólalások száma), és maximum hatfős csoportokban működik hatékonyan a gyakorlat. Az egész napos iskola lehetőséget adhat akár minden reggel egy beszélgetőkörre, ha pedig csak kevesebb idő áll rendelkezésre, úgy érdemes hétfő reggelre és péntek délutánra időzíteni egy-egy foglalkozást, mintegy keretet adva ezzel a munkahétnek.

Eredetileg a kommunikáció tananyagának feldolgozásához készült, de szabadon felhasználható más területeken is a páros önértékelés, amely egy több hétre elegendő tananyag feldolgozásának kereteként szolgál. A diákok páros munkában értékelik a saját tanulási folyamatukat. Az első alkalommal felmérik, mely tulajdonságaik és készségeik segítik őket a tananyag elsajátításában és melyek gátolják őket. Ezután kijelölik a saját céljaikat. (Például: Minden nap készítsem el a házi feladatot. Minden írásomnak legyen bevezetése és befejezése.) Majd egy tervet készítenek arról, hogyan fogják elérni ezeket. A folyamat közepén ülnek össze újra a párok, és értékelik az addig elért eredményeket, végiggondolják, min kell változtatniuk, és eltervezik ennek a mikéntjét. A záró alkalommal az egész folyamatot egyben értékelik. A gyakorlatsorozat fejleszti az önismeretet és a problémamegoldó készségüket (probléma definiálása, megoldási terv készítése, majd utólagos reflexió), ráadásul a tananyag mélyebb megértését is szolgálja.

A harmadik gyakorlattípus az úgynevezett rejtett érvelési gyakorlat, amely változatos formában, szinte bármilyen iskolai szituációban megvalósítható. Például a gyerekek érvelhetnek amellett, hogy miért ne kapjanak házi feladatot, miért érdemelnek meg tíz perc szabad olvasást, illetve maguk választhatnak könyvet egy listáról, amely mellett kampányolniuk kell: azt a könyvet olvassuk el ezután közösen, amely mellett a legügyesebben érveltek.

Záró gondolatok

A Comenius gyakorlat három hónapja alatt annyit tanultam a pedagógiáról, hogy képtelenség volna néhány oldalon összefoglalni. A fenti gyakorlatokkal arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, az attitűd formálása milyen óriási segítség lehet a tanítás és tanulás folyamatában egyaránt.