Zsonglőroktatók munkája az alapkészségek fejlesztésében

2012 | Szakképzés | alapkészségek fejlesztése, művészet | Budapest | Magyar Zsonglőr Egyesület

Címkék: Mozgásos készségek, Kreatív gondolkodás, Személyes és társas készségek, Játék

Nagyon fontos, hogy minden korosztály számára ajánlott – felnőtt korban is –, hiszen fejleszti és összehangolja a mozgásos készségeket, koordinációt, koncentrációt, segíti az elsődleges reflexek leépülését, a magasabb rendű reflexek kifejlődésének lehetőségét, ami mind-mind visszahat a tanulási készségekre és a viselkedés fejlődésére.

A Magyar Zsonglőr Egyesület oktatói a szakképzési program keretében egy év alatt három partnerhez utaztak, hogy olyan módszereket sajátítsanak el, amelyek használatával érdekesebb, strukturáltabb foglalkozásokat tudnak tartani, illetve saját maguk jobb zsonglőrré válnak, technikailag fejlődnek.

A partnereknél tanult módszerek nem csak zsonglőr trükkök és technikák elsajátítására szorítkoznak, hanem olyan felvezető, bemelegítő játékokat, csoportos feladatokat is tanultak a kiutazók, amelyek erősítik a csoportdinamikát, az együttműködést a tanulók között – ezért akár felnőttek körében is alkalmas csapatépítésre. Az átvett módszerek részét képezik előadóművészi játékok, melyek a kreativitás nagyfokú fejlődését, a struktúraépítés képességének kialakulását eredményezik, amellett, hogy önmaguk megmutatására, pozitív felvállalására hatnak vissza.

Az egyesület oktatói jelentősen fejlődtek az utazások alatt, hiszen a külföldi kiküldetés sokkal többet ad egy résztvevő számára a tanult módszereknél: a nyelvgyakorlás német, francia, angol nyelveken, új ismeretségek és barátságok, Berlin, Kassel, Luxemburg városának és kultúrájának megismerése, önálló tájékozódás és helyzetek megoldásának lehetősége. Bár ezek egyéni fejlődésüket szolgálják, mégis erősen hat az egyesülethez való kötődésükre és az itthon végzett munka minőségének jelentős emelkedésére.
Oktatóink képessé váltak akár nagyobb csoportok egyidejű oktatására, gyermek, ifjúsági és felnőtt korcsoporttal való fejlesztő munkára, legyen szó eseti foglalkozásról, vagy hosszabb folyamatról, ami tanfolyam és visszatérő alkalmak formájában valósul meg.

A személyes élmények szintjén feledhetetlenek azok a pillanatok, amikor tanítványaink színpadra állnak frissen szerzett tudományukkal és mi a nézőtéren izgulunk értük, vagy a kulisszák mögül segítjük őket. Ilyenkor az oktató is „szülőként” izgul, hogy minden jól menjen és tapsot, ezáltal sikert kapjon a tanítvány. Sokszor fordul elő az is, hogy a külföldi partnerek tanáraival közösen lépünk színpadra és így élhetünk át együtt bensőséges pillanatokat.

A munkánkban fontos, hogy a cirkuszt nem csak mint sportot, ügyességi gyakorlatot, hanem mint művészetet is megélik a tanulók. A cirkusz ilyen kreatív jellegű és sokoldalú használatában, hazánkban egyedüli és úttörő munkát végez a Magyar Zsonglőr Egyesület. A külföldi tapasztalatok az újító munka lehetőségét eredményezik. Az alapvető működés szintjén pedig a külföldi partnerség és tapasztalatszerzés lehetősége stratégiai fontossággal bír az intézmény életében.

A partnerektől tanult módszerek beépülése izgalmas, új utakat nyithat a hazai testnevelés oktatásban, hátrányos helyzetű vagy viselkedési problémákkal küzdő tanulók fejlesztése terén.

Gallyas Veronika