Kincset érő szókincs a magyar nyelvet tanulóknak

2015 | Felnőtt tanulás | nyelvtudás | Budapest | Finn-Magyar Társaság

Címkék: Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás

A magyar nem tartozik a legismertebb nyelvek közé, ennek ellenére Európában számos olyan egyetemet, civil szervezetet, vagy felnőttképzéssel foglalkozó központot találunk, ahol lehet magyarul tanulni. A Hungarobox projektben társult intézmények Nyugat-Európa (Hamburgi Egyetem), Észak-Európa (Finn-Magyar Társaság – Helsinki; Tartui Egyetem), Közép-Európa (Károli Gáspár Reformá- tus Egyetem – Budapest) és Dél-Európa (Firenzei Egyetem) hungarológiai oktatási pontjait reprezentálják. Mindenhol tanítanak magyart idegen nyelvként, a Károli Egyetemen nyelvtanárokat is képeznek, kevés azonban a korszerű nyelvkönyv és segédanyag, különösen magasabb (B1, B2) nyelvi szinteken, és igen nehezen jönnek létre online oktatóanyagok és szótárak, mivel ezek nagyon költségesek.

A Finn-Magyar Társaság által elindított kezdeményezés célja az, hogy az infokommunikáció területén – amely a szókincs talán leggyorsabban változó szelete – hozzon létre haladó szintű nyelvtanulók számára egy kb. 300 lexikai egységből álló, többnyelvű online szótárat, valamint modern, akár szleng elemeket is tartalmazó kommunikatív kompetenciát fejlesztő gyakorlatokat. Ezeket egy közös honlapon tesszük elérhetővé a pályázati futamidő végén. A szótár nyelvei: magyar (alap), angol (mint a nyelvtanulók többsége által ismert nyelv), észt, finn, német, olasz – tehát a részt vevő országok nyelvei.

A Grundtvig tanulási kapcsolatok segítségével az utazások során megismerjük egymás országát, intézményét, a megbeszéléseken áttekintjük a teendőket, otthon pedig a megvalósításon dolgozunk. Emellett alkalmanként a szakma szélesebb köre számára is nyitott workshopokat, továbbképzéseket szervezünk a projekt elméleti hátterének és gyakorlati hasznosíthatóságának a bemutatására. Budapesten például közel 150 résztvevőt köszönthettünk a partnertalálkozóhoz kapcsolt Magyar mint idegen nyelv napja – 2013 című rendezvényen, de itt voltak a partnereink a 2015 januárjában tartott továbbképzésen is. Stuttgartban, Berlinben és Helsinkiben is összekapcsoltuk a szűkebb munkamegbeszélést a helyi magyarnyelv-tanárok továbbképzésével. E két utóbbi rendezvény alkalmat adott az elkészült, 365 lexikai egységet, grammatikai információkat és példamondatokat is tartalmazó infokommunikációs szótár előzetes kipróbálására, valamint gyakorlatok tesztelésére.

A jelenlegi keretek csak azt teszik lehetővé, hogy a Hungarobox csapat egy adott témakörből készítsen egy lehetséges mintát a magyar mint idegen nyelv majdani középhaladó szintű tanulói szótárához. A szókincs feldolgozásának és a gyakorlatoknak a használhatóságát azonban csak a kipróbálás igazolhatja, ezért már a projekt futamideje alatt elkezdtük megismertetni a magyarországi és külföldi nyelvtanárokkal a tartalmát. Az online megjelenés, a további nyelvekkel való bővítés lehetősége azt szolgálja, hogy minél szélesebb körhöz eljuthassanak a projekt eredményei. A tavaszi firenzei partnertalálkozón már csak a szótár finomításával, valamint az elkészült közel 100 feladat áttekintésével foglalkoztunk. A záró találkozón befejezzük a tartalommal kapcsolatos munkát, és előkészítjük az utolsó, helsinki találkozót, ahol értékeljük a közös munkát, és megtervezzük a folytatást is. 

Írta: Nádor Orsolya
Szerkesztette: Várterész Flóra

A képre kattintva pdf-ben is letöltheti a cikket.