Animáció a tanórán - Az Animclass Leonardo projekt

2015 | Szakképzés | IKT, művészet | Budapest | Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző Központja

Címkék: Vizuális készségek, Kreatív gondolkodás, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Projektszerű megvalósítás, Játék, Kísérletezés

A módszer lényege, hogy a diákok animációalkotási folyamatokon keresztül dolgozzák fel a különböző tananyagrészeket, vagyis kisfilmet készítenek egy-egy tananyagbeli téma bemutatásához, vagy akár a tankönyv egy fejezetéhez. A munka többnyire csoportban zajlik, erősen fejlesztve ezzel a tanulók együttműködési készségét. A módszer szinte bármilyen tantárgy esetében alkalmazható és lehetőséget nyújt több tantárgy együttes feldolgozására is. Legnagyobb ereje abban rejlik, hogy a tanulók több érzékszervükkel vesznek részt a tanulási folyamatban, ezáltal izgalmasabbnak találják, mint a hagyományos módszereket. Az animáció elkészítéséhez nagyon alaposan át kell gondolniuk, meg kell érteniük az adott témakört, és sokszor utánanéznek olyan részleteknek, amelyeket egyébként nem olvasnának el. Az alkotás végén azonnali, „kézzel fogható” vagy inkább szemmel látható eredmény születik, amelyet a tanulók megoszthatnak (és meg is osztanak), mert büszkék a munkájukra.

Aki egyszer belép az animációkészítés varázslatos világába, nehezen szabadul onnan...

A Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző Központja 2012 őszén indította útjára az animációkészítés mint oktatási eszköz alkalmazásával kísérletező, kétéves Animated Classwork (AnimClass) innovációtranszfer projektet. A projekt keretén belül a már tapasztalatokkal rendelkező dániai és észtországi kollégák támogatásával, a BCE Tanárképző Központ munkatársainak és a Kecskemétfilm szakembereinek együttműködésében, magyarországi szakképző iskolákban folyt a kísérletezés az animációkészítés oktatási alkalmazásával kapcsolatosan.

A projekt keretén belül a kísérletben a soproni Handler Nándor Szakképző Iskola, valamint a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola munkatársai és diákjai vettek részt, a konferenciákon és egyéb fórumokon bemutatott módszer azonban futótűzként terjedt, így számos más iskolában is belevágtak a pedagógusok diákjaikkal a tanórai animálásba. Szerteágazó témák feldolgozására került sor, de voltak olyan tanulócsoportok is, amelyek pusztán a játék kedvéért animáltak. Ez sem haszontalan, hiszen az animációkészítés akkor is jótékony, személyiségépítő hatású, ha nem kötjük konkrét tananyag feldolgozásához.


A projekt keretében készült animációk gyűjteménye a http://www.animclass.org honlapon érhető el. A honlapon az órai alkalmazást segítő, konkrét példákat és a kísérletben részt vevő pedagógusok által írt gyakorlati tanácsokat is találhatnak az érdeklődők.

A BCE Tanárképző Központja a közeljövőben tervezi a projektben kidolgozott, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program indítását. A képzés résztvevői alkalmassá válnak az animációkészítés mint pedagógiai módszer tanórai alkalmazásához szükséges facilitátor, vagyis tanulást támogató szerepkör ellátására. A pedagógusok a továbbképzésen megismerhetik a különböző animációkészítési technikákat, módszereket, valamint az animációkészítéshez szükséges információtechnikai eszközöket, szoftvereket. Emellett fejleszthetik szociális és konfliktuskezelő készségeiket is.

Kovács Kata, Mihályi Kriszta

 

Az animációkészítés tanórai alkalmazása az AnimClass projekt tapasztalatai szerint rendkívül hatékonynak bizonyult mind a tanulási motiváció növelésében, mind az alap- és transzverzális kompetenciák fejlesztésében.