A rendszerváltásról tizenéveseknek

2013 | Köznevelés | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat, mobilitás, természettudomány | Somogy | A rendszerváltásról tizenéveseknek

Címkék: Vizuális készségek, Szóbeli szövegértés, szövegalkotás, Írásbeli szövegértés, szövegalkotás, Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Példák, analógiák felismerése, Kritikai gondolkodás, Érvelés, Személyes és társas készségek, Önálló munkaszervezés, Differenciált óraszervezés, Kooperatív megközelítés, Nem szakrendszerű óra, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása, Kísérletezés

Ahhoz, hogy az akkor még meg nem születettek számára ne csak egy távoli és nehezen értelmezhető történelmi korszak maradjon, az Európa közepén – Németország és keleti szomszédjai huszonöt évvel az 1989-1990-es rendszerváltás után című Comenius projekt mindenki számára jó ötletekkel szolgálhat.  A siófoki Perczel Mór Gimnázium diákjai, közösen a régi NSzK és NDK határán fekvő németországi Coburg, valamint egy lengyel és egy cseh középiskola fiataljaival és tanáraival két évig kutatták a rendszerváltozás időszakát és az odáig vezető mozgalmak és felkelések történetét. Az összegyűjtött, élményalapú tudással pedig nem csak a múlt és jelen eseményeinek magasabb szintű megértéséhez jutottak közelebb, de az egymással kapcsolatos előítéleteik jó részét valós tapasztalatokra, ismeretekre cserélhették fel.

Mert hát a „vasfüggönyön túli”országokkal szemben még mindig, 25 év elteltével is számos előítélet, téves elképzelés él sok más európai országban… Ezért volt több szempontból is nagyon aktuális és elgondolkodtató a témaválasztás, ami a német iskolától indult, abból a felismerésből, hogy mennyire hiányos a fiatalok tudása a közelmúlt eseményeiről.

A siófoki német kéttannyelvű gimnázium részvételével zajló együttműködés koordinátora Eke Kornélia volt, aki német-történelem szakos kollégájával, Kiss Tamásnéval, elhivatottsággal és a téma iránti mély érzékenységgel kísérte végig a Comenius projekt két évét. A projekt egyik legérdekesebb elemeként a különböző országokból érkező, más és más értékrenddel, ismeretekkel rendelkező gyerekek szemléletmódjának ütközését, találkozását emelték ki.

A magyar iskola diákjai az 1956-os eseményeket választották, hogy azt a többiek számára gondolatébresztő és érthető módon feldolgozzák és bemutassák. A magyarországi projekttalálkozóra meghívtak egy, a forradalom eseményeiben egyetemistaként részt vevő szemtanút. A személyes hangú, hiteles visszaemlékezést döbbent csendben és feszült figyelemmel fogadta a tizenéves hallgatóság. Szó esett ezen a napon szocializmusról, diktatúráról, arról, hogy kik voltak a korszak vesztesei, nyertesei és még sok minden másról. A projekttalálkozónak ezt a részét a budatétényi Memento szoborparkban, Sztálin csizmája alatt zárták a gyerekek, ahol a maga kézzel fogható valóságában szembesülhettek a téma monumentalitásával.

Nem kevésbé volt szimbolikus és szemléletformáló a német partner által választott téma sem, amelynek kapcsán Nürnbergbe látogattak el a projekt résztvevői, abba a hatalmas, római arénák hangulatát idéző építménybe, ahol a Német Birodalom egyetlen pártja, a náci párt annak idején minden évben egyszer, több százezer ember részvételével tartotta a nagygyűléseket.

Coburg az első megállóhely volt annak idején a menekültek számára, hisz közvetlenül a régi kelet-nyugati határon fekszik, ahonnan a lakók éveken át ráláttak nem csak a határzár létesítményeire, de sokszor a menekültekre is.

A projekt lezárásaként, de talán csúcspontjaként is, a coburgi házigazdák szerveztek egy pódiumbeszélgetést, amire a rendszerváltás hiteles szemtanúit hívták össze. Ismert német politikusok, a város polgármestere és a sajtó képviselői is eljöttek, a gyerekek pedig kérdeztek és ők voltak a beszélgetés moderátorai is.

„Ezek a fiatalok már egész másképp gondolkodnak – fogalmaz Eke Kornélia –, a szabadság annak, aki abban él, nem jelent olyan sokat.” És valóban, nehéz lenne megfogalmazni, hogy mennyivel jelent többet a szabadság vagy éppen a diktatúra fogalma a részt vevő diákoknak a két év hatására, de hogy a 25. évfordulón ők már értőbb szemmel nézik a plakátokat, látják az összefüggéseket és hallgatják a megemlékezéseket, abban biztosak lehetünk. 

A kép kattintással letölthető pdf-ben is megtekinthető.