Verseny a jövőért

2015 | Felsőoktatás | alapkészségek fejlesztése, cégek és oktatás, a munka világa, munkaerőpiac, pénzügyi / gazdasági ismeretek, vállalkozókészség fejlesztése | Budapest, Veszprém | Verseny a jövőért

Címkék: Kreatív gondolkodás, Kritikai gondolkodás, Személyes és társas készségek

Köztudott, hogy a versenyszellem növeli a teljesítményt és a kreativitást. De hogyan lehet egy verseny által társadalmi hatást gyakorolni? Mi történik, ha egy cég problémájára felsőoktatási hallgatóknak kell megoldást keresniük versenykörülmények között? Nemzetközi együttműködések keretében sok olyan projekt született tavaly  az Erasmus+ programban, mely jó gyakorlatok cseréjét vagy innovatív tartalmak fejlesztését tűzte ki célul. Ezek az ún. stratégiai partnerségek. Egy magyar és egy spanyol koordinációjú nyertes projekten keresztül mutatjuk be, hogy lehet újszerűen alkalmazni a verseny módszerét és ezzel milyen eredményeket lehet elérni.

Az Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázattípus célja, hogy innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, terjesztésével és alkalmazásával lehetőséget biztosítson az oktatás minőségének fejlesztésére a felsőoktatásban. A 2014-es pályázati évben a nyertesek között találjuk a Pannon Egyetem vezette, hat partnerből álló konzorciumot, valamint egy spanyol koordinációjú projekt egyik partnereként a Budapesti Gazdasági Főiskolát. Ezek a nagy ívű nemzetközi együttműködések az innovatív szakmai tartalom és az oktatás minőségének fejlesztése mellett kiválóan alkalmasak a nemzetközi kapcsolatok építésére is. A projektek fő célkitűzései között szerepel a vállalkozói, illetve vezetési kompetenciák és készségek erősítése, az oktatási szemlélet megújítása, új képzési módszerek biztosítása és az oktatás és képzés, illetve a munka világa közötti kapcsolat erősítése. A módszer, amelyen keresztül bevonják a hallgatókat és tanulókat a projekt céljainak megvalósításába, közös a két projektben. A hallgatóknak szakmailag előre kidolgozott versenyek során kell megoldásokat találniuk akár céges, akár társadalmi problémákra, használva kreativitásukat és tudásukat.

 „Az EU 2020 stratégiája kiemeli a kreativitás, az innovativitás és a vállalkozói készségek beépítésének szükségességét az oktatásba, és számos olyan programot kínál, amelyek hozzájárulhatnak Európa vállalkozói és innovatív képességeinek erősítéséhez. Szükség van arra, hogy a fiatalok vállalkozói gondolkodásmódját serkentsük, mint ahogy arra is, hogy a vállalkozások számára kedvezőbb közeget teremtsünk, mivel az EU nem aknázza ki teljes mértékben vállalkozói adottságait. Az oktatásnak fontos szerepet kell játszania az európaiak vállalkozói kulcskompetenciáinak fejlesztésében.” (Hands on Entrepreneurship for Higher Education)

Versenyezz értünk, versenyzünk érted!

Az Erasmus+ program lehetőséget teremt együttműködésekre cégek és oktatási intézmények között. A cél, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók minél közelebb kerüljenek a munkaerőpiac szereplőihez, a cégek pedig kapcsolatba lépve a hallgatókkal, valós igényeiket kommunikálhassák a felsőoktatás felé, valamint valós tapasztalatokon alapuló tudással álljanak rendelkezésre a hallgatók számára. A közös gondolkodás és a problémák közös feltárása mindkét fél számára előnyös.

A BGF magyar partnerként vesz részt a Hands on Entrepreneurship for Higher Education című projektben (HEHE). A projekt disszeminációs tevékenységeinek egyike a május 8-án Bilbaóban és  az október 8-án Budapesten is megrendezett Innovate or die! day című verseny. A különböző felsőoktatási intézményekből – meghívásos alapon – érkező hallgatók jellemzően ötfős csapatokban egy napon keresztül a hazai piacon működő cégek valós problémáinak megoldásán dolgoztak, majd a nap végén prezentálták ötleteiket. A zsűri által legjobbnak tartott megoldást díjazták. A zsűrit a feladatokat kiíró vállalatok (Budapesten a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., a K&H Bank, a KKV Klaszterház Zrt., valamint a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.) vezetői alkották. A Bilbaóban rendezett ugyanilyen esettanulmányi versenyen az egyik céges partner, amely a problémát „szállította”, az IKEA volt. A svéd vállalatnak ugyanis már régóta fejtörést okoz, milyen eszközökkel, hogyan lehet elérni, hogy az alacsony árhoz ne kapcsolódjon a fogyasztóban az alacsony minőség.

2016 áprilisában a HEHE projekt keretében ismét meghirdetésre kerül a már mindenki számára nyitottá váló Innovate or die! day című verseny. Tasi Péter, a projekt szakmai koordinátora elmondta, terveik szerint a projekt lezárulta után is évente megrendezik majd a versenyt, céges támogatókat is bevonva a megvalósításba.

Szociális innováció és társadalmi vállalkozás

A Pannon Egyetem jelenleg futó International Social Innovation Competition for Students and Adult Learners (I-SICS) című 2014-ben indult, három éves nyertes projektje egy nemzetközi társadalmi innovációs verseny köré épül. A projektet az teszi izgalmassá, hogy a partnerek és a célcsoportok köre nagyon sokszínűs.  Ide tartoznak a verseny résztvevői, a társadalmi csoportok, melyek problémáinak megoldására az innovációs ötletek irányulnak, valamint azok a szervezetek, csoportok vagy egyének, akik a problémák megoldásában részt vesznek. A projekt első lépéseként születik egy jó gyakorlatokat összefoglaló tanulmány a felsőoktatási hallgatók számára világszerte szervezett tanulmányi versenyek megvalósításának módszertanáról, illetve a társadalmi innovációt megvalósító projektek témáiról. Ezt követően kerül sor a nemzetközi projekteket bemutató versenyre és ennek előzetes, regionális fordulóira. Országonként legalább 15 versenyző vesz részt a megmérettetésen, akik közül minden országból a legjobb 3, azaz így összesen 18 hallgató vesz részt a nemzetközi fordulón. A versenyt mentorok segítik, és szakmai zsűri véleményez. Magáról a versenyről és annak módszertanáról készül egy szakmai leírás és szervezési útmutató, mely egyfajta versenykalauzként másoknak is segít hasonló tanulói/hallgatói versenyek megszervezésében. Ennek célja, hogy később mindenki által használható legyen ez a módszer.

A felsőoktatási intézmények egyre tudatosabban fordulnak a hallgatók vállalkozókészségének fejlesztése felé, felismerve, hogy ezeknek  a készségeknek jelentős szerepük van a munka világában. Számos módszer létezik erre, ezek egyike a verseny. Az intenzív, kihívásokat rejtő inkubációs helyzetben az ötletek és a tudás gyors megoldásokat szülhetnek olyan problémákra is, amelyek máskor fejtörést okoznak. A közös gondolkodás és a jó gyakorlatok ismerete révén a hallgatók olyan innovatív megoldásokat taláhatnak, amelyek hosszú távon az adott területen segítik a fejlődést, és ösztönzik társadalmi vállalkozások létrejöttét.

A projektekkel kapcsolatos további információk, érdekességek az alábbi honlapokon olvashatók:

http://isics.gtk.uni-pannon.hu/

http://bgf.hu/projects/hehe

http://www.innovateordiebudapest.hu/

http://handsonentrepreneurship.eu/ 

Széll Adrienn

A kép kattintással letölthető pdf-ben is megtekinthető.