Mintaértékű gyakornoki program a fiatalok munkanélkülisége ellen

2014 | | aktív állampolgárság, önkéntesség | Csongrád | MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A pályázat címe: „Testvérvárosok összefogása az ifjúsági munkanélküliség ellen” – Fiatal európai polgárok találkozója Mórahalmon

Pályázati kategória: testvérvárosi találkozó

 

Mórahalom városa több testvértelepülés bevonásával valósította meg projektjét az Európa a polgárokért programban. Legfontosabb célkitűzésük egy közös gyakornoki program kidolgozása és elindítása volt, amely mintaértékűvé válhat Európa-szerte, ugyanis a szakmai gyakorlat széles körben elfogadott eszköz, amely megkönnyíti az átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. A projektről Berta Zsolt koordinátor számolt be.

Miért gondolták, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozniuk kell?

90-es évek közepétől a foglalkoztatási helyzet javítása az EU legmagasabb szintű feladatává vált, azonban a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség továbbra is komoly kihívások elé állítja az Európai Uniót. Az elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság legnagyobb vesztesei munkaerőpiaci szempontból a fiatalok: az Unióban még mindig 5,5 millió munkanélküli fiatal van, amely 23 százalékos ifjúsági munkanélküliségi rátának felel meg. A fő okok a munkaerő-kereslet alacsony szintje, a piaci igényeknek nem megfelelő képzettség, az országon belüli mobilitás és a tanulás melletti munkavállalás mérsékelt szintje. Ezek a problémák valamennyi partnerünket érintik. A testvérvárosok fiataljai számára szervezett találkozókat Mórahalom minden évben megrendezi. Itt az Európai Unióval és annak kiemelt témáival foglalkoznak, és a programok is ezek köré épülnek. A korábbi Európai Évek – A polgárok európai éve, Az önkéntesség európai éve, valamint az előző évi testvérvárosi találkozók témájához kapcsolódva, illetve azt folytatva kézenfekvő volt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk.

Melyek Mórahalom testvérvárosai?

A romániai Csíkszentmárton, a szerbiai Temerin, a lengyelországi Uniejów már régóta testvérvárosa Mórahalomnak, de mellettük német és olasz testvérvárosi kapcsolatokkal is rendelkezünk. A korábbi szerződésekből adódóan az oktatás, a kultúra, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, valamint a lakossági kapcsolatok területén hatékonyan dolgozunk együtt.

Mi alapján választották a testvérvárosokat?

A mórahalmi és a csíkszentmártoni általános iskola 1995-ben kötött egymással együttműködési megállapodást. A két iskola pedagógusai az oktató munkát segítő szakmai és módszertani anyagok cseréjében, cserelátogatások, közös képzések, tanulmányutak szervezésében működnek együtt. A testvárosi pályázatok megvalósításában már 2003 óta veszünk részt közösen. A partnerek kölcsönösen biztosítják, szorgalmazzák a települések intézményei, civil szervezeti közötti közvetlen kapcsolatok felvételét, valamint kezdeményezik a gazdasági, kereskedelmi szervezetek, vállalkozók együttműködését. Így nem volt kérdés, hogy a meglévő testvérvárosainkat választjuk.

Mit tudott adni az Európa a polgárokért program egy olyan összetett kérdéshez, mint a fiatalok munkanélküliségének problémája?

A program kiváló alkalmat teremtett arra, hogy az előző találkozók folytatásaként az európai fiatalokat olyan kérdésekkel szembesítsük, amelyek valóban érintik őket és a mindennapi aggodalmaikról szólnak. A találkozó során a testvérvárosok oktatási intézményeivel karöltve igyekeztünk a képzési lehetőségeket hozzáigazítani a fiatalok szükségleteihez, valamint minél több fiatalt buzdítottunk arra, hogy az uniós ösztöndíjak kínálta lehetőségekkel élve tanuljon vagy végezzen szakmai gyakorlatot külföldön.

Milyen események, illetve tevékenységek valósultak meg a projektben?

A projekt fő eseményeit a szakmai programok alkották: tájékoztató filmvetítés az Európai Évek témáiról, munkavállalás az EU-ban előadássorozat, pályaválasztási tanácsadás, vagy az Uniós Hétpróba nevű csapatjátékok. A fiatalok ellátogattak Mórahalom legnagyobb foglalkoztatóihoz, többek között a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe és a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkban működő vállalkozásokhoz. A találkozó során a komoly munkát magában rejtő különböző munkamódszerek – előadások, workshopok, intézményi látogatások, önkéntes társadalmi munkák, csoportos gyakorlatok – mellett nagyon fontos volt, hogy legyenek lazítást, ismerkedést, testmozgást lehetővé tevő programok is, ezért a találkozó időpontját a Homokháti Sokadalom, illetve a Dél-Alföldi Rétesfesztivál időpontjához illesztettük, hogy a fiataloknak lehetőségük legyen megismerni egymás kultúráját, nemzeti sokszínűségét is.

Melyek a projekt legfontosabb eredményei?

A legfontosabb célkitűzésünk egy közös testvérvárosi gyakornoki program kidolgozásának elindítása volt. A találkozót követően elkezdtük egy adatbázis összeállítását azokról a cégekről, foglalkoztatókról, akik fogadni tudnák a testvérvárosokból érkező hallgatókat gyakorlati tapasztalatszerzés céljából. A helyszíneket úgy fogjuk összeállítani, hogy minél szélesebb körben igazodjon a fiatalok igényeihez. Lesz köztük többek között turizmus, vendéglátás, kereskedelem, mezőgazdaság, környezetvédelem és szociális szféra területén tevékenykedő vállalat, illetve szervezet is. A közös gyakornoki program biztosíthatja a további fenntartható együttműködést a testvérvárosok és azok oktatási intézményei között.

Milyen pluszt adott a projektnek, hogy európai együttműködésben valósult meg?

A program célja, hogy a résztvevők körében kialakuljon és megerősödjön az európai szellemiség, megismerjék milyen lehetőségeket biztosít számukra az Európai Unió a tanulás, tanulmányok, önkéntesség, jogok és munkalehetőségek területén. A mi projektünk során a résztvevők számos szervezettel, intézménnyel, önkéntessel és példaértékű programmal kerültek közvetlen kapcsolatba, így lehetőséget kaptak utazásra, valamint kipróbálhatták milyen külföldön élni, dolgozni, segíteni másokon.

Mit adott a projekt a részt vevő fiataloknak?

A különböző feladatok során játék és tapasztalás közben tanulhattak. Arra ösztönöztük őket, hogy a jövőben vegyenek részt a különböző önkéntes munkákban és vállaljanak szerepet a közösségeikben. A gyakorlati tapasztalatok elsajátításán túl lehetőség adódott arra, hogy megtanuljanak másokat elfogadni, kiállni valami mellett, valamint elsajátíthassák, hogyan működik egy munkaközösség, és milyen a felelősség érzése.
Úgy gondolom, hogy a projektünk megvalósítása egy fontos lépés az ifjúsági munkanélküliség problémájának megoldása felé vezető úton. A testvérvárosokkal közösen kidolgozásra kerülő testvérvárosi gyakornoki program mintaértékűvé válhat Európa-szerte, ugyanis a szakmai gyakorlat széles körben elfogadott eszköz, amely megkönnyíti az átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Mindezekkel felkészítjük a jövő nemzedékét arra, hogy szembenézzenek az új kihívásokkal és erősítjük az európai identitást.

ANDÓ PATRIK

 

Az alábbi képre kattintva pdf-ben is letöltheti a cikket magyar nyelven:

 

Az alábbi képre kattintva angol nyelven is letöltheti a cikket pdf-ben: