Együtt fejlesztették Európa jövőjét

2014 | | aktív állampolgárság | Bács-Kiskun | BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Testvérvárosok találkozója – Fejlesszük együtt Európa jövőjét

Pályázati kategória: testvérvárosi találkozó

 

Bácsalmás idén az Európa a polgárokért program keretében tartotta meg hagyományos testvérvárosi találkozóját. A települések delegációi a helyi gazdaságfejlesztéssel, a munkanélküliség megelőzésével és a közbiztonsággal kapcsolatos jó gyakorlataikat osztották meg egymással szakmai műhelyek keretében. A projektről Némethné Légrády Kinga koordinátor mesélt.

Bácsalmáson már évek óta hagyománya van a testvérvárosi találkozónak. Szoros kapcsolatokat ápolnak a testvértelepülések, aminek jellemzően történelmi okai vannak. A település krónikája a kezdetektől fogva egybefonódott a területén élő népcsoportok sorsával, és jelenleg is négynemzetiségű – magyar, sváb, bunyevác, roma – város. Az elmúlt században történt ki- és betelepítések révén rengeteg családot szakítottak szét, ezek újraépítésére jöttek létre a testvérvárosi kapcsolatok: Bezdánnal (Szerbia), Backnanggal (Németország), Nagymegyerrel (Szlovákia), Borszékkel (Románia), Gizalkival (Lengyelország) és Bajmokkal (Szerbia). A bácsalmási testvérvárosi találkozó így az elszármazott rokonok családi találkozója is egyben.

A települések kapcsolatának köszönhetően mind a bácsalmási szakiskola, mind a gimnázium cserediák programot tart fenn backnangi iskolákkal. Nyelvtanulás céljából és szakmai gyakorlatra utazhatnak a tanulók Németországba, Bácsalmáson pedig az elszármazott ősök múltját, értékeit ismerhetik meg a diákok. A földrajzi közelségnek köszönhetően Bajmok és Bezdán általános iskoláival is szoros kapcsolatot ápolnak, és a nagyobb rendezvényeken vendégül látják az ottani intézmények delegációit.

Idén már ötödik alkalommal rendezték meg a Népek–Ízek Forgataga testvérvárosi találkozót, amelynek keretében minden település bemutathatta hazájának kultúráját gasztronómiai, népművészeti és népzenei vonalon. Az ötnapos programra a testvérvárosok 250 delegált vendégén kívül hozzávetőlegesen 8 ezer ember volt kíváncsi.

A településen nagy lehetőségnek tartották, hogy az idei rendezvényt az Európa a polgárokért program keretében valósíthatták meg. „Hosszú távú tervünk, hogy a találkozó egyfajta katalizátorként járuljon hozzá a jövőbeni, gördülékenyebb együttműködésekhez. Célunk nem csak egy hivatalos rendezvény megszervezése volt, hanem egy gyümölcsöző kapcsolat alapjainak megszilárdítása. Az együttműködésektől már a közeljövőben új testvériskolai kapcsolatokat, civil programokat, illetve közös pályázatokat várunk” – mondta el Némethné Légrády Kinga, a projekt koordinátora.

A projekt során minden testvérvárosban megfogalmazódott, hogy érdemes lenne szerződésszerűen is megerősíteni az iskolai
együttműködéseket, és azokat új funkcióval megtölteni. Ennek nyomán az első akció 2016. március 15-én lesz, amikor a határon
túli, magyarlakta testvértelepülések tanulói küldöttségével közösen ünneplik meg a nemzeti ünnepet, és minden iskola saját
műsorral készül.

Az Európa a polgárokért programban való részvétellel kapcsolatban az volt az elképzelés, hogy a testvérvárosok döntéshozóin kívül a polgárokat, a civil szervezeteket,az önkénteseket, valamint a hátrányos helyzetű lakosokat is bekapcsolják az uniós vérkeringésbe, tudatosítva bennük, hogy együttes erővel hogyan tudnak még többet tenni az EU jövőjének fejlesztéséért. Ennek érdekében a testvérvárosok delegációit úgy állították össze, hogy a szakmai résztvevőkön kívül civil szervezetek, tanárok, diákok is legyenek benne. Az egyes csapatoknak szakmai előadással kellett készülniük adott uniós témákban, amelyeket a helyszínen műhelymunka keretében kellett megvitatniuk, közös programokat kialakítva.

„A lehető legtöbb tudást szerettük volna átadni a lakosság minden generációja számára. Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok játszva, csapatmunkán keresztül ismerjék meg az Európai Unió történelmét, értékeit. Emellett igyekeztünk felkelteni az érdeklődésüket további tudás megszerzésére és az együtt dolgozás előnyeire is” – hangsúlyozza a koordinátor. Ennek érdekében a rendezvény EU-sátrában uniós játékokkal, előadásokkal készültek a nagyközönségnek, a testvérvárosok által delegált iskolai csapatoknak pedig Ki tud többet az Európai Unióról? vetélkedőt szerveztek. „Az elődöntőket minden testvérváros otthon rendezte meg, Bácsalmáson pedig megtartottuk a döntőt” – teszi hozzá.

Az európai kulturális örökség sokszínűségének szépségét népművészeti, népzenei, gasztronómiai bemutatókon keresztül hozták közelebb a résztvevőkhöz. A testvérvárosok civil szervezetei, néptánccsoportjai, helyi termelői, kézművesei bemutathatták tudásukat színpadi előadások keretében, valamint a rendezvény tematikus sátraiban, udvaraiban. A szervezők szerették volna, hogy a rendezvény sikerének híre ne maradjon helyi szinten, ennek érdekében készítettek egy néhány perces kisfilmet is.

Némethné Légrády Kinga szerint a projekt több elemét is lehet „jó gyakorlatnak” nevezni, hiszen igen sokrétű programot valósítottak meg úgy, hogy nem egy csapat dolgozott rajta, hanem minden témának megvolt a felelőse egy-egy testvérvároson belül is. A bácsalmási szervezők csupán a fő irányvonalat jelölték ki, de a feladat megvalósításában szabad kezet adtak. A műhelymunkákra való felkészülés feladata például a polgármestereké volt, akiknek egy előre megadott témalistából lehetett választani. Az általános iskolások rajzpályázatát és a felső tagozatosok, gimnazisták uniós vetélkedőjének megszervezését ugyanakkor az egyes iskolák igazgatói végezték. A testvérvárosok hagyományőrző fellépéseit és nemzeti sátorban való megjelenésüket, főzésüket pedig civil egyesületek fogták össze.

A program résztvevőit két nagy csoportra oszthatjuk – magyarázza a koordinátor –, a delegáció tagjaira, valamint a városi hagyományőrző rendezvényre látogatókra. A küldöttségben a városi elöljárók szakmai kapcsolatai mélyültek, és új, aktuális problémák megoldásával kapcsolatban is tudtak módszereket megosztani egymással. A civil szervezetek és iskolai csoportok közötti kapcsolatok is megszilárdultak, és baráti viszonyok alakultak ki. A lakosság részéről pedig megállapítható, hogy a rendezvény kínálta programok révén fejlődött a kulturális érzékenységük, szolidaritásuk, és gazdagodtak az ismereteik az Európai Unióról.

Az esemény olyan jól sikerült, hogy már a folytatás is körvonalazódott: a helyi termékek népszerűsítése, illetve a határon átnyúló turisztikai csomagok kínálása terén szeretnének továbbra is együtt dolgozni a partnerség tagjai. „A legnagyobb eredménynek azt tartjuk, hogy a kialakult kapcsolatrendszernek köszönhetően a jövőben nagyobb projekteket merünk álmodni, és városok hálózatai programokra is fogunk pályázni” – mondja Némethé Légrády Kinga.

ANDÓ PATRIK

 

Az alábbi képre kattintva pdf-ben is letöltheti a cikket magyar nyelven:

 

Az alábbi képre kattintva angol nyelven is letöltheti a cikket pdf-ben: