Közös gondolkodás nyolc országban

2015 | | aktív állampolgárság | Békés | Közös gondolkodás nyolc országban

Pályázó: Békés Város Önkormányzata
A projekt címe
EDGE ALONG - Networking Communities Analyzing Citizens' Initiative Along the European Democracy
Pályázati kategória: 
városok hálózata
Pályázás éve:
2015

Békés városa testvértelepüléseivel és partnervárosaival összefogva valósítja meg projektjét az Európa a polgárokért programban. Céljuk az európai polgári kezdeményezés lehetőségeinek és folyamatainak bemutatása a részt vevő országok állampolgárai számára. A tíz partner együttműködésével megvalósuló projektben az európai ügyekben való aktív részvétel fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet.

A nyertes pályázat

A részt vevő partnerek öt helyszínen, öt témában tartanak értekezleteket 2016 márciusától egy éven keresztül egy konferenciasorozat keretében, amelyből két találkozó, a nyitó és záró rendezvények megszervezését Békés városa vállalta magára. A programsorozat nyitó eseményét a Madzagfalvi Napok egyik kísérő rendezvényeként valósították meg Békésen, ahol fő témaként az európai polgári kezdeményezés lehetőségeit járták körbe a résztvevők. A konferenciával platformot szerettek volna biztosítani ahhoz, hogy a polgárok közvetlen módon is beleszólhassanak az uniós politikákba.

A szervezők egyik célja az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét arra – mind Magyarországon, mind a partner városokban –, hogy az állampolgárok nem csupán passzív résztvevői lehetnek az Európai Uniónak, hanem aktív polgárként, tevékenyen is jelen lehetnek a politikában, ezáltal a saját környezetük, városuk alakításába is beleszólhatnak. A pályázat a meglévő testvérvárosi kapcsolatok ápolását és új testvértelepülési hálózat kiépítését célozta meg. A részt vevő partnerek rendszeres találkozása ugyanis elősegíti a kapcsolatok szorosabbra fűzését, ezáltal számos területen tudnak majd az önkormányzatok és civil szervezetek a továbbiakban együttműködni, miközben a találkozókon új ismeretségek, baráti kapcsolatok is kialakulhatnak.

Találkozók Kelet-Európa-szerte

Ősszel a békési nyitórendezvényt követően, a szerb Mohol, valamint a lengyel Myszków, télen pedig az erdélyi Gyergyószentmiklós (ez utóbbi kettő Békés testvértelepülései) adnak otthont a szakemberek találkozásának, majd a programsorozat lezárása következik, ismét Békés városában.

A tematikus konferenciasorozat horizontális kérdésekkel indult, majd bemutatta az Európai Bizottságnál történő regisztráció menetét. Ezt követően az online adatkérés és a tagállami igazolás lesz a téma, valamint a támogatói nyilatkozatok gyűjtésének menete. Végül arról is szó esik, hogyan lehet egy európai polgári kezdeményezést sikeresen benyújtani, illetve hogy jut el egy kérdés az Európai Parlament elé meghallgatásra, és miként kapják meg a szervezők az Európai Bizottság válaszát.

A pályázatban megjelölt 10 részt vevő partner 8 országot képvisel, így Magyarország, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Finnország, Horvátország valamint Bosznia és Hercegovina a projektben érintett civil szervezetei vesznek részt Békés Város Önkormányzatával együtt.

Mi az az európai polgári kezdeményezés?

  • Az európai polgári kezdeményezés jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotása.
  • A polgári kezdeményezést a 28 uniós tagország közül legalább 7-ből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia.
  • A 7 tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást.
  • Bármely olyan területre vonatkozóan lehet polgári kezdeményezést indítani, ahol a Bizottság hatáskörébe tartozik a jogalkotási javaslatok előterjesztése. Ilyen terület például a mezőgazdaság, a közlekedés vagy a közegészségügy.

Összeköt múlt és jelen

„A Lisszaboni Szerződéssel hatályba lépő polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamoknak legalább az egynegyedét képviselő egymillió polgár kérje az Európai Bizottságot, hogy a hatáskörébe eső területeken jogszabályra irányuló javaslatot tegyen” – magyarázza a kezdeményezés hátterét Izsó Gábor, Békés polgármestere. „Mivel a város határon túli testvérvárosait nem csupán múltjuk, de jelenük is összeköti, közös összefogással tehetnek lépéseket ezen a területen. A kölcsönös látogatások, egymás kultúrájának, társadalmi helyzetének megismerése, a napi problémák megvitatása közös gondolkodásra készteti a résztvevőket, hiszen a volt KGST-országait foglalkoztató kérdések nagy egyezőséget mutatnak, így a jelenlegi stratégiájuk is egy irányt határozhat meg” – mondta a polgármester.

Tovább bővült a kapcsolatrendszer

Az elképzeléseknek megfelelően öt konferencián mutatják be az európai polgári kezdeményezés sikeres beindításának megszervezését, illetve annak menetét. A projekt eddigi eseményei magas szintű szakmai tartalommal valósultak meg, a részvevők széles körű ismeretanyaggal gazdagodtak. A meglévő élénk testvérvárosi viszonyokon túl további együttműködő partnerekkel bővült Békés város kapcsolatrendszere. Elindultak az egyeztetések többek között a gazdaság, a kultúra és a sport vonatkozásában, és a polgármester reményei szerint ezeket konkrét, sikeres pályázatok is fogják követni a jövőben.

Eredmények hosszú távon

A projekt legfontosabb elérhető eredményeként Izsó Gábor a több száz főt elérő konferenciák és workshopok alkalmával az európai polgári kezdeményezésről megszerezhető ismereteket tartja. „A résztvevők megismerhetik a többi partner témához kapcsolódó tapasztalatát, illetve a felmerülő problémák lehetséges megoldásait” – tette hozzá. Az együttműködésben a résztvevők szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki a projektben részt vevő partnerekkel, ezáltal új, közös pályázati lehetőségek felkutatására is lehetőséget biztosítva. A polgári kezdeményezés ezek mellett lehetővé teszi a polgárok számára, hogy közvetlenül, új jogalkotási javaslatok előterjesztését tegyék meg a Bizottságnál. „Elmondható, hogy a projekt kapcsán szélesebb körű ismeretek és új információk birtokába jutnak a polgárok, amelyet saját érdekeik érvényesítésében tudnak kamatoztatni” – hangsúlyozta Békés polgármestere. A városnak a projekt keretében kialakított és elmélyített kapcsolatainak köszönhetően várhatóan újabb együttműködésekre lesz lehetősége a nemzetközi partnerekkel.

ANDÓ PATRIK

 

Az alábbi képre kattintva pdf-ben is letöltheti a cikket magyar nyelven:

Az alábbi képre kattintva angol nyelven is letöltheti a cikket pdf-ben: