Iskola - az életre készít fel? - Erasmus+ Nívódíj 2017

2017 | Szakképzés | | Baranya | Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma

22 évre visszatekintő múltja van a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnázium és osztrák partnere kapcsolatának. Mindkét iskolában gépész és elektronikai tárgyakat oktatnak. Naszári László, az iskola szakmai igazgatóhelyettese és a projekt koordinátora szerint azért nyerhettek nívódíjat, mert nem az Erasmus+ program célkitűzéseit próbálták adaptálni valamilyen ötletre, hanem az iskola céljai találkoztak az Erasmus+ program elveivel.

Hat gépészet, illetve elektronika-elektrotechnika szakmát tanuló diákjuk vett részt szakmai gyakorlaton Ausztriában. A projektben a diákok önállóságra nevelése hangsúlyos helyen szerepelt. Miért érezték ennek szükségét?

Az önállóság, a felelősségtudat kialakulásához vezető úton minden lehetséges módon támogatjuk a diákjainkat, mert úgy gondoljuk, ennek az iskolai élet után is nagy hasznát veszik majd: önállóan keresnek munkát, és a munkahelyükön bizonyos folyamatokat önállóan szerveznek és valósítanak majd meg. Erre a projektben is odafigyeltünk, fontos volt számunkra, hogy tudjanak vonatjegyet venni, menetrendet értelmezni, megismerjék az utasbiztosítások fajtáit, és kössenek biztosítást. Természetesen ehhez minden segítséget megadtunk, de a kivitelezést ezek alapján saját maguknak kellett megvalósítaniuk, mert jobban fognak boldogulni az életben is, ha önállóan intézkednek saját ügyeik érdekében.

Hogyan tudták kivitelezni, hogy a diákok tanműhelyben és üzemi körülmények között is gyakorolhassák a szakma fogásait?

Számunkra fontos az iskola és az üzemek összhangjának a kialakítása. Úgy véljük, hogy a tanulók gyakorlati tapasztalatot igazán csak üzemi körülmények között szerezhetnek, így válhatnak a hozzánk kerülő diákokból valóban jó szakemberek. A bregenzi iskola rendkívül szoros kapcsolatban áll a környező üzemekkel. Tőlük kapják a műhelyükben lévő berendezések, gépek túlnyomó részét is. Ennek köszönhető, hogy a diákok nemcsak az iskolai tanműhelyben végeztek gyakorlatot, hanem a cégek valódi ipari termelőüzemeiben is. Ez olyan magas fokú precizitást, felelősségtudatot ültetett el tanulóinkban, ami a jelenlegi magyar szakközépiskolai oktatási rendszerben csak különleges esetekben valósulna meg.

A PROJEKT ÉRTÉKEI

A partnerrel együtt kidolgozott változatos szakmai program komoly feladatok elé állította a résztvevőket. Fontos kiemelni, hogy több területen is önállóságot biztosítottak a diákoknak. A szakmai gyakorlat során ez volt a legfontosabb értékmérő. Az önálló tevékenységekhez pedagógiailag jól megválasztott motiváló és ellenőrző eszközöket használtak. Szintén jó gyakorlat és újító hatású módszer a szakmai gyakorlat során olyan demonstrációs eszköz készítése, melyet a küldő intézmény a későbbiek során is használni tud az iskolai oktatásban.

Kiemelésre méltó, hogy kamarai szervezésben fontosnak tartja az intézmény a projekt eredmények bemutatását a régió vállalkozásai számára is.

A diákok már a mobilitásuk alatt is valamilyen terméken dolgoztak. Mi volt ezzel a céljuk? Milyen területeken tudták hatékonyan felhasználni a tárgyakat?

A szakmai gyakorlat programját úgy alakítottuk ki, hogy egyrészt gyakorlati ismeretekhez jussanak a diákjaink, másrészt munkájuk eredményeképpen az oktatásban is használható termék készüljön el. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy ezek hasznos, működőképes tárgyak legyenek, mert ezeknek a látványossága és egyszerűsége a tananyagot közelebb hozza a diákokhoz. Egy-egy rövid, fontos témát dolgoztak fel, és azt emelték ki belőle, azt látták el illusztrációval, modellel, metszettel, amit nehezebb volt megtanulniuk. Ezért mi tanárok is megtudhatjuk, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni, milyen módon lehet a diákok számára érthetőbben magyarázni ezeket a témákat. A termékeket kiállítottuk a folyosón, ahol minden nap láthatják a diákok. Egyfajta reklámok ezek, ha nem is koncentrálunk rájuk, a tudatalattinkba beég. Ezt a tanítványaimmal a kismegszakítót bemutató vitrin esetében ki is próbáltam, több részletre emlékeztek a kiállított tárgyaknak köszönhetően. Az ötlet egyébként már nagyon régi, a vitrinekben lévő eszközök az iskolában tanított tárgyakhoz kötődnek. A tartalmuk időnként elavul, ezért felújítjuk őket, az időszerű tananyaghoz igazítjuk. De a kiállítást a diákok hozzák létre, saját kezük munkáját állítjuk ki, ezért megbecsülik, vigyáznak rá, és az érettségi találkozók alkalmával is megnézik őket. Büszkék rá, hogy az iskola értékeit ők is gyarapították.

Hogyan tudnak elhelyzekedni a végzett diákok?

Végzett diákjainkat szívesen alkalmazzák a magyarországi KKV szektorban, mert ezek a cégek általában nem ugyanolyan termék nagy sorozatú gyártásával foglalkoznak, hanem a cég profiljába vágó egyedi megrendeléseik vannak. Ezek elkészítéséhez megfelelő elméleti háttértudással rendelkező gyakorlati szakemberekre van szükség. Egyik résztvevőnk jelenleg egy olyan cégnél dolgozik műszerészként, ahol saját fejlesztésekkel világszínvonalú termékeket állítanak elő. A projektben részt vevő többi tanulónk pedig egyetemi tanulmányait végzi éppen.

Mennyire tartják fontosnak a helyi kamarával és a régió vállalkozásaival való kapcsolattartást?

Iskolánk, és elődjeinek 105 éves fennállása óta elképzelhetetlen, hogy ne tartsuk fenn velük a kapcsolatot. A helyi kamara pályaválasztási fórumain – ahol leendő diákok és szülők is részt vesznek – rendszeresen bemutatjuk az iskolánkat és az elért sikereinket. Emellett folyamatos visszajelzéseket kapunk az ipar és a kamara felől, a felmerült képzési, pályaorientációs igényekről, a cégek pedig gyakran keresnek meg szakember-utánpótlással kapcsolatosan. A felmerült igények kielégítését vagy saját erőből, vagy pályázati keretből tudjuk megvalósítani. E ponton tudnak találkozni a támogatást nyújtó szervezetek, a pályázati lehetőségek és a felmerült igények.

A projekt hatással lehet-e valamely aktuális társadalmi, oktatási vagy szakmai problémára?

A jelenlegi és a régi oktatási rendszereknek is hátránya a tantárgy alapú oktatás. A diákok nem mindig tudják például a fizika órán tanultakat összekapcsolni a szakmai órákkal. Ennek kiküszöbölésére próbáljuk a projektben is leírt termékek elkészítését szorgalmazni. Egy-egy ilyen munka során kénytelen szintézist teremteni a diák a különféle órákon tanult tananyagok között. Iskolánk elsősorban szakmai ismereteket, annak megszerzésének módját, alkalmazását tanítja. Azt az utat próbáljuk megtalálni, hogy miként lehet egy adott gazdasági, társadalmi környezetben a munkaerőpiacon érvényesülni. Bízunk benne, hogy kellő ismerettel látjuk el diákjainkat és így nagyobb esélyük lesz arra, hogy életútjuk során helyesen dönthessenek, ne csupán sodródjanak az árral.

Az interjút készítette: Berkes Blanka

Intézmény: Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
Projekt címe: Szakmai gyakorlat teljesítése a Höhere Technische Bundes Lehr- und Versuchsanstalt Bregenz iskolában
Koordinátor: Naszári László
Honlap: www.zipernowsky.hu/~naszlaci/erasmus+/index.html