Fókuszban a szabadságjogok

2017 | | aktív állampolgárság, interkulturális tapasztalat | Zala | Fókuszban a szabadságjogok

Európa a polgárokért

Pályázó: Hévíz Város Önkormányzata
A pályázat címe: Debate on the Future of the Four Freedoms of the European Union
Pályázati kategória: városok hálózata
Pályázás éve: 2016

 

Hévízi fiatalok részvételével zajlott az EU3doms nevű programsorozat, amely az Európa a polgárokért program keretében valósult meg, középpontban a négy uniós szabadságjoggal. Miközben a gyerekek megismerkedhettek alapvető jogaikkal és az Unió működésével, a projektben részt vevő felnőttek komoly problémákat vitattak meg a tőke, az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása, valamint az emberek szabad mozgása kapcsán. A megvalósult programokról Kepli Józsefet, Hévíz alpolgármesterét kérdeztük.

 

Miért tartották fontosnak, hogy Hévíz részt vegyen az EU3doms projektben?

Városunk aktív nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik, jelenleg is több hasonló program fut Hévízen. Felmerült az igény, hogy az oktatási intézményeink is bekapcsolódjanak ilyen jellegű nemzetközi programokba, és a Hétfa Kutatóintézettelkaröltve kezdtünk el olyan pályázatokat keresni, amelyekbe a fiatal generációt is be tudjuk vonni, őket is meg tudjuk szólítani. Így találtunk rá az EU3doms nevű projektre. A cél nyílt párbeszéd folytatása az uniós szabadságjogokról, és hogy a gyerekek végezzenek valamiféle kreatív kutatótevékenységet, amelyet be is mutatnak a különböző helyszíneken. Nem titkolt cél volt az is, hogy világot lássanak, találkozzanak más országok fiataljaival, és megismerjék a szabadságjogokat, amelyekkel tapasztalataim szerint nagyon sokszor még a felnőttek sincsenek tisztában.

Hogyan zajlottak a programok a részt vevő városokban?

A zárórendezvényre november közepén Eisenstadtban került sor, amelyet egy belgrádi, egy csíkszeredai, egy nis-i, egy hévízi, egy újvidéki és egy lendvai esemény előzött meg. Mivel a projekt elsősorban gyerekeknek, fiatal felnőtteknek szólt, a programok számukra feldolgozható módon foglalkoztak a szabadságjogokkal. Minden település egy problémacsomaggal érkezett, amelyet a gyerekek a saját szemszögükből dolgoztak fel. De minden külföldi eseményhez kapcsolódott egy konferencia is, ahol a felnőttek is kibeszélhették ezeket a kérdéseket és problémákat szakértők bevonásával. Belgrádban például az volt a fő kérdés, hogy mi, mint viszonylag frissen csatlakozott tagok, milyen kihívásokkal találkoztunk a belépés során. Ez a csatlakozásra váró szerb partnerek számára különösen fontos. A kollégákkal nyíltan tudtunk olyan kérdésekről beszélni, amelyek még megoldatlanok, vagy jobban működhetnének az unión belül.

Milyen téma volt az augusztusi hévízi esemény középpontjában?

A hévízi programon a tőke szabad áramlása volt a középpontban. Mivel ez a fiatalok számára egy viszonylag nehezebben megfogható téma, a Pillar Alapítvány csapata segített játékos programokkal világossá tenni számukra, mit is jelent ez pontosan. A felnőtt résztvevők és szakértők pedig egy beszélgetésen vettek részt, amelynek a konkrét témája az volt, hogy a külföldi biztosítótársaságok hogyan tudnak becsatlakozni a magyar egészségügyi ellátórendszerbe, vagyis hogy egy külföldi egészségbiztosító hogy tudja finanszírozni az általa biztosított beteg itteni gyógykezelését. Ez Hévíz számára kiemelten fontos kérdés, de a partnerek is rengeteg példát hoztak. Ezek nagyon konstruktív találkozók voltak, a legnagyobb tanulság pedig az, hogy bár bizonyos kérdésekben konfliktusok, véleménykülönbségek vannak közöttünk, léteznek olyan közös értékek és alapelvek, amelyekben mindannyian egyetértünk. Ilyen szilárd alap például a négy uniós szabadságjog.

Milyen munka előzte meg az eseményt a városban?

Az önkormányzat készített egy kiadványt, amely kifejezetten a szabadságjogokra fókuszál, és tisztázza azokat a lehetőségeket, amelyek minden európai uniós polgár számára nyitva állnak. Sokan nem tudják, hogy bizonyos uniós intézmények szolgáltatásait mindenki igénybe veheti, ennek a folyamatát és mikéntjét mutatják be ezek a kiadványok, amelyek interneten és kinyomtatva is a szélesebb közönség rendelkezésére állnak. Emellett készült egy kérdőíves kutatás is.

Milyen tanulságai voltak ennek a kutatásnak?

A kérdőívekből azt a következtetést lehet levonni, hogy az emberek túl távolinak érzik maguktól az európai uniós intézményeket ahhoz, hogy adott esetben a saját problémáikkal, esetleg ötleteikkel, vagy jobbító szándékú javaslataikkal hozzájuk forduljanak, holott erre lenne lehetőség. A megkérdezettek nagy része egyfajta bürokratikus szervezetként tekint az unióra, ezt az attitűdöt szeretnénk megváltoztatni ezzel a társadalmi kampánnyal. Meg szeretnénk mutatni, hogy az Unióban minden állampolgár egyenlő, függetlenül attól, hogy mikor csatlakozott az országa az EU-hoz. Érdekes tanulsága volt ugyanis a projekt során lefolytatott beszélgetéseknek, hogy a később belépett tagállamok polgárai – köztük a magyarok is – úgy érzik, mintha kevesebb joguk lenne, mint a már régen csatlakozott országok lakóinak. Ezeknek a tévképzeteknek az eloszlatására is nagyon hasznosak az ilyen projektek.

Mi volt az a téma, ami legjobban megmozgatta a részt vevő városok képviselőit?

A munkaerő-migráció szinte minden helyszínen felvetődött témaként, mert nagyon szeretnénk, ha azok a fiatalok, akik ma valamiért úgy döntenek, hogy külföldön vállalnak munkát, később értelmét látnák a visszatérésnek a saját városukba. Azt tapasztaljuk, hogy nemcsak azért mennek a fiatalok nagyobb városokba munkát vállalni, mert ott jobbak a lehetőségek, hanem azért is, mert a városvezetők nem hallják, nem hallgatják meg a fiatalok hangját. Sok pozitív visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek értékelik, hogy kikérték az ő véleményüket is, és így ők maguk is hasznosnak tartják, hogy kinyilvánítsák, amit gondolnak.

Ön mit tart a program legnagyobb eredményének?

Tudok olyan szervezetről, amely a projekt hatására indult el – ilyen a Hévízi Öregdiák Egyesület, amely a fiatalok közötti párbeszédet szeretné támogatni, ez egy nagyon pozitív hozadék. Emellett fontos, hogy a gyerekek nemzetközi ismeretségeket szereztek, és a közösségi médián keresztül könnyen fenn tudják tartani ezeket a kapcsolatokat, amelyek így élők tudnak maradni. Jól látszik, hogy a fiatalok között is elindult a kommunikáció ezekről a kérdésekről, ami nagyon fontos. Én ugyanis abban hiszek, hogy az emberek gondolkodásában a változások nem a nagy, felülről irányított programok hatására történnek, hanem a személyes élmények, találkozások hatására.

SZABÓ KATA

A projekt honlapja: eu3doms.eu/eu3doms-hu
Facebook: www.facebook.com/eu3doms

A cikk megtalálható az Európa a polgárokért program disszeminációs kiadványában, amely letölthető a "Kiadványok" menüből.