Európa egységes, élő egész

2017 | | aktív állampolgárság, önkéntesség | Komárom-Esztergom | Mire Magyar Identitásért Regionális Egyesület

Európa a polgárokért

Pályázó: Viesoji Istaiga "menu Ir Mokymo Namai" (Litvánia)
Hazai projektpartner: Mire Magyar Identitásért Regionális Egyesület
A pályázat címe: The Road of the Citizen in the Mirror of History

Pályázati kategória: civil társadalmi projekt
Pályázás éve: 2016

 

A polgár útja a történelem tükrében című projekt segítségével 4 ország 6 civil szervezete indított párbeszédet az Európai Unió által biztosított szabadságról és jogokról. A generációkat összekötő programnak köszönhetően a fiatal korosztály számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a közös értékeket építeni és óvni kell. A kiemelkedő sikerű kezdeményezést nemrég európai szintű díjjal ismerték el, amelyet a demokratikus közösségek építéséhez hozzájáruló civil szervezetek kaphatnak meg. A magyar résztvevő Magyar Identitásért Regionális Egyesület képviselőjével, Illés Kádek Kata projektkoordinátorral beszélgettünk.

 

Mire utal a projekt címe?

A részt vevő országok, Portugália, Montenegró, Magyarország és az ötletgazda Litvánia népei történelmük során mind tapasztalhatták,
milyen az élet az elnyomás idején. A projekt keretében megkíséreltünk a fiatalok számára érthető módon közelíteni az emberi jogok témájához. A múltbeli események ugyanis nem feltétlenül kötődnek a ma megélt helyzetekhez. Aki nem élt az elnyomás idején, és akinek a családja sem mesélt erről, az nehezen tudja elképzelni azt a világot.

Miért fogtak össze a szervezők?

Az volt a célunk, hogy rámutassunk, korunk emberi jogi vívmányai nem magától értetődőek, hanem eleink küzdelmei vezettek ahhoz, hogy bizonyos jogok, mint például a véleménynyilvánítás szabadsága állandónak tűnnek. Az volt a szándékunk, hogy közösen rámutassunk, miként tud az Európai Unióhoz való tartozásunk segíteni bennünket az elért eredmények megőrzésében, illetve hogyan növelheti biztonságérzetünket az európai érdekközösség, a korábbi, politikailag, szellemileg, gazdaságilag elszigetelt lehetőségeinkhez képest.

Milyen elemeken keresztül valósult meg ez a célkitűzés?

Minden partner elkészített egy kisfilmet az emberi jogokra vonatkozó múltbeli eseményekről, a jelen történéseiről és a jövőbeli lehetőségekről. A filmet fiatalok állították össze szakértők bevonásával, és megszólaltattak olyan személyeket is, akik az elnyomás éveiről saját élményeken keresztül tudtak beszámolni. A négy riport idén tavasszal egy hosszabb, közös filmmé állt össze, melyet minden országban bemutattunk. A vetítést követően, országonként mintegy százfős rendezvényen Fórum Színházi bemutatót tartottunk, ami tettekre, megnyilvánulásokra ösztönöztea jelenlévőket. Így ismét előkerültek az Unió által garantált emberi jogok.

Mit nyújthat nekünk, ha megismerjük mások történeteit?

Érdemes a horizontunkat folyamatosan tágítani, mert aki távolabb lát, egészen más képet kap a világról, és abban elfoglalt helyéről. Szüntelenül vizsgálódjál – tanácsolja Szókratész a Védőbeszédében. Szívleljük meg, induljunk el előbb délnek, a tenger felé, majd a Visegrádi Négyek felé, s jussunk el a végekre is. Az a különleges csoda fog történni velünk, hogy mindenütt szembe fogunk érkezni önmagunkkal. Európa egységes, élő egész.

Mi volt a legfőbb eredményük?

Véleményem szerint az, hogy rá tudtunk világítani: a meglévő hiányosságok és belső feszültségek mellett mégis mennyire fontos és értékes az európai szintű összefogás, együtt gondolkodás.

Hogyan érezték magukat a projektbe bevont fiatalok?

A magyar film elkészítésében Pölöskei Kristóf, tatai gimnazista vállalt vezető szerepet. Megosztotta velem: soha nem gondolta volna, mekkora hatása van a Fórum Színháznak a résztvevőkre. Ennek a műfajnak ugyanis az a lényege, hogy mindenki szereplő, az életünk is színpadon zajlik. Kristóf megtapasztalta, hogy a terembe szkeptikus arccal bevonuló tinédzserek miként válnak partnerként kommunikáló, érzéseik mögé érveket felsorakoztató, önmaguk nézeteit képviselni és megvédeni képes civilekké. Ekkor értette meg, hogy a projekt tartós magatartásváltozást indukál a résztvevőkben. Ezek nagyon fontos gondolatok, és nem csak a fiatalok számára tanulságosak.

Mi a jelentősége annak, hogy a programokat négy ország valósította meg?

A projekten kívül kicsi a valószínűsége, hogy ellátogattunk volna egymás országaiba. De már az első találkozón felismertük: tulajdonképpen azonos a sorsunk. Hasonló a múltunk, közös a jelenünk, egymásra utalt a jövőnk is. A 20. századi romokból érkezünk, ma a fiatalok elvándorlásával, a klasszikus értékek devalválódásával küzdünk, és mindannyian keressük az utat Európa értékeinek és prosperitásának megőrzése felé. Komoly szakmai hidat sikerült építenünk egymás felé, amiből újabb projektötletek sarjadnak.

Hogyan zajlott a közös munka?

A projekt litván kezdeményezésre született a vilniusi House of Arts and Education szervezet berkeiben, akik korábbi, nemzeti szinten sikeresen megvalósult programjukat álmodták nemzetközivé. Egyenrangú partnerekként, váltakozó felelősségvállalás mellett valósítottuk meg a feladatokat.

Mi az, amire Ön személy szerint büszkén tekint vissza?

A MIRE tekintetében maga a részvétel az egyik legnagyobb eredmény. A közös munka során akadtak nehéz pillanatok, amikor szokatlan kihívások elé állított bennünket a projekt. De átléptük a saját árnyékunkat és fejlődtünk. Nagy tanulság volt látni, hogy a partnerek is ugyanezt teszik. Számunkra komoly szemléletváltást hozott a program, ezt nem hittem volna korábban. Ezentúl csak hosszabb projekteket szervezünk. Megerősödve, tapasztalt szervezetként zárjuk a projektet s nagyon várjuk a következő hasonló lehetőségeket.

A projektet European Award for Citizenship, Security and Defence díjjal ismerték el, amelyet olyan európai civil szervezetek kaphatnak, akik a polgárok aktív részvételén alapuló, demokratikus közösséget építik. Hogyan járultak hozzá Önök ehhez a célhoz?

A projektnek köszönhetően közvetlenül 600 fiatalhoz jutott el Augusto Boal, a Fórum Színház alapítójának üzenete: ha tétlenül nézzük az eseményeket, semmi nem fog változni. A Berlini Biztonsági Konferencián átnyújtott díj jelképesen ezt a munkát ismeri el, s azt az alapgondolatot, hogy összefogással nagyobb esélyünk van a biztonságunk megőrzésére, értékeink védelmére, vívmányaink megtartására, mint egymástól elszigetelődött, magányos harcosokként. A projekt segít tudatosítani, hogy az emberi jogok jelenlegi állapota vívmány, és felkészít ezen értékek elismerésére és védelmére.

FÖLDVÁRY MÓNIKA

A projekt honlapja: www.forumoteatras.lt/en/current-projects/the-road-of-the-citizen-in-the-mirror-of-history

A cikk megtalálható az Európa a polgárokért program disszeminációs kiadványában, amely letölthető a "Kiadványok" menüből.