Egy projekt három rétege: film, színház, bábművészet

2017 | Felsőoktatás | drámapedagógia, színház | Budapest | Színház- és Filmművészeti Egyetem

Nemzetközi együttműködések keretében sok olyan felsőoktatási projekt született az elmúlt években az Erasmus+ programban, melyek innovatív tartalmak fejlesztését tűzték ki célul. Ezek az ún. stratégiai partnerségek. A projektek számos területen valósítják meg újító törekvéseiket. A Színház- és Filmművészeti Egyetem három művészeti területen fejlesztett innovatív tananyagokat a Three layers of telling a story: creation of joint curricula in the higher education of cinematographers, puppeteers and applied theatre practitioners című stratégiai partnerségek projektjében.

A projektben hét európai felsőoktatási intézmény három területen fejlesztett ki egy-egy közös képzést: az operatőr és a bábművész képzés, valamint az alkalmazott színház területén. A közös képzések jellege a projekt megvalósítása során dőlt el, de elsősorban mesterképzések kidolgozására törekedett a konzorcium. A közös képzések kidolgozása egy-egy három-négy partnert tömörítő szakterületi munkacsoportban történt, a három éves projekt minden évében egy-egy képzési program készült el. A programok kidolgozásának időszakában az új módszereket, képzési tartalmakat tesztképzések formájában is kipróbálták a különböző partnerintézményeknél. Az új közös képzési programok kidolgozása után a projekteredmények széles körű disszeminációja valósult meg, helyi, tagállami, európai szinten, sőt, az Európai Unió határain túl is, a nemzetközi szakmai szervezetek fórumain. A projekt három év után 2017 augusztusában ért véget, ugyanakkor a hatása és az eredmények még csak most izzanak igazán. 

A stratégiai partnerségek projektben elkezdődő közös munkának – a projekt sikerein túl – más eredményei is lettek. Az operatőri munkacsomag továbbgondolását követően támogatást nyert a Viewfinder című Erasmus Mundus közös mesterképzés projekt. A már egy korábbi Mundus nyertes pályázattal is rendelkező SZFE (DocNomads) képzéspalettája igen színessé vált a nemzetközi képzésekbe való bekapcsolódással. Az intézményi stratégiába illeszkedő képzések kialakítása a projektek tudatos tervezésének eredménye. 

Hogy miben rejlik a projektek sikere? Winkler Erika, a projektek koordinátora, a Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatásban információs nap alkalmával elmondta, hogy több fontos tényezője volt a sikernek. Például, hogy azon az egyetemi területen zajlanak a projektek, ahol legnagyobb az oktatói motiváció az nemzetköziesedésre. Emellett tudatos oktatói képességfejlesztés folyt a megelőző projektekben: angol nyelvi és szakmai továbbképzés, nemzetközi perspektíva az akadémiai előrehaladáshoz. A lehető legszélesebb partnerhálózat épült ki: 13 európai egyetemmel jött létre olykor több projektben kipróbált munkakapcsolat, a nemzetközi szerepvállalást folyamatosan népszerűsítették a szakmai, oktatási ernyőszervezetekben, szakmai egyesületekben, mely tovább gazdagította a potenciális partneri kört. A megelőző projektekben egyre nagyobb feladatok megoldására vált alkalmassá a projektmenedzsment, így csökkent a kockázat is. Az egyetemi vezetés attitűdje az idők során megváltozott: tűrésből támogatás és “felhasználás” lett (úgy, mint oktatók motiváltságának növelése, financiális lojalitás, az intézmény hazai és nemzetközi presztízsének növelése, egyetemi vagyon növelése, fejlesztő hatás a hazai oktatásra, felhasználható kiválósági elemek, élenjáró folyamatok adaptálása az alaptevékenységbe, minőségbiztosítás, pénzügyi menedzsment, fejlesztő attitűd). Mindezek mellett fontos, hogy támogatóvá vált a pénzügyi, jogi, tanulmányi, műszaki háttérapparátus. „Az ötletek - szubjektív és objektív feltételek - pályázati lehetőségek kreatív, rugalmas kombinációja.” Mindezek mellett pedig az is nagyon sokat jelentett, hogy 2005-től 2014-ig egy kézben volt az összes nemzetközi projekt az inicializálástól a megvalósításig. 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem projektjei egymáshoz kapcsolódva illeszkednek az intézményi stratégiába. A stratégiai partnerségek projektjük erőssége, hogy egyszerre ígér külső, hazai és nemzetközi, valamint belső, az egyetemen belüli együttműködési lehetőségeket, ezzel szinergiákat teremtve. Az eredmények jól körülhatároltak, kézzelfoghatók. A projekt nagy számú oktatót és hallgatót mozgat meg szakmailag, ami lehetővé teszi, hogy minél többen bevonódjanak a szakmai fejlesztésekbe és folyamatokba. Mindezeken felül nagyon szerteágazó és tudatosan felépített disszeminációs tevékenységek kapcsolódnak a projekthez, melyek révén a projekt hatása megsokszorozódik. 

A projektekkel kapcsolatos további információk, érdekességek az alábbi honlapokon olvashatók:

http://szfe.hu/3-layers/

http://www.viewfinder-ma.eu/

 

Winkler Erika
Színház- és Filmművészeti Egyetem, projektkoordinátor

Széll Adrienn
Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási egység