Digitális tér konferencia 2022 - A digitális jóllét felé vezető utak

A Digitális Tér Konferenciák a pedagógusok kompetenciafejlesztéséről, a szakmai közösségekről, a digitális oktatás területén elért sikerek és kihívások bemutatásáról szólnak. A konferenciák alapítói és szervezői párbeszédet nyitnak olyan területeken és témákban, amelyekben mások még nem, olyan célokat, ügyeket, szervezeteket és embereket hoznak össze, akik máshol nem találkozhattak volna. A konferencia küldetése a szakmai terület akadémiai-neveléstudományi, a gyakorlati-pedagógiai, a szakértői-elemzői és a piaci szereplőinek, illetve a civil szervezetek és szakmai közösségek közötti párbeszéd erősítése, illetve a digitális oktatással kapcsolatos tudásmegosztás és hálózatépítés támogatása.

Időpont: 2022.11.02. - 2022.11.05.
Helyszín: Online és Budapesten

Program

2022. november 2., 16:00-18:00
(online, Zoom felület)

Digitális társadalom - digitális iskola - digitális jóllét

  • Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet képzési programjaihoz kötődő digitális technológiák használatának interdiszciplináris bemutatása

Szekcióvezető: Dr. Fehérvári Anikó ELTE PPK NI, intézetigazgató, egyetemi tanár 

16:00-16:25 Digitális kompetencia és oktatás: A DigComp 2.2 újdonságai és jelentősége az oktatásban
Dr. Rausch Attila, ELTE PPK egyetemi adjunktus
16:25-16:50  Társadalom és egyenlőtlenségek a digitális korban
Dr. Fehérvári Anikó, ELTE PPK NI, intézetigazgató, egyetemi tanár
16:50-17:10  Esélyegyenlőség az oktatásban: differenciált tanulásszervezés és digitális technológia
Gulya Nikoletta, ELTE PPK egyetemi tanársegéd
17:10-17:35 Valós jogok a virtuális térben avagy a digitális oktatás jogi keretei
Dr. Rónay Zoltán, ELTE PPK dékánhelyettes
17:35-18:00 A digitális technológia használat pszichológiai veszélyei
Vekety Boglárka, ELTE PPK egyetemi tanársegéd

2022november 3., 16:00-18:00
(online, Zoom felület)

Tanárhálózatok, tanárközösségek tudásmegosztása
  • Európai tanárhálózatok
  • eTwinning - Vitaindító gondolatok egy európai tanárhálózatról
  • Nemzetközi együttműködések, határokon átívelő tudásmegosztás 
Szekcióvezető: Györgyi-Ambró Kristóf, projektkoordinátor, Tempus Közalapítvány

2022. november 5. (szombat) ELTE PPK, Kazinczy utcai épület

9:00-10:00 Regisztráció
10:00-10:15 Megnyitó, a konferencia eddigi eseményinek összefoglalása
Dr. Rónay Zoltán, oktatási dékánhelyettes, ELTE PPK
Dr. Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont – központvezető
Levezető elnök: Farkas Bertalan Péter, a programbizottság tagja
10:15-11:00 Közösségi médiahasználat és mentális egészség
Dr. Koronczai Beatrix, egyetemi adjunktus, ELTE PPK Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
11:00-11:45 A kritikai médiaműveltség fejlesztésének lehetőségei és gyakorlata az iskolában
Dr. Nagy Krisztina, jogász, médiapedagógus, egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, a Televele Médiapedagógiai Egyesület alapító tagja, jelenlegi elnöke
11:45-12:00 Digitális Pedagógus Díj 2022 – A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának díjátadója
A díjat átadja: Verses István, Erasmus+ programigazgató, Tempus Közalapítvány
12:00-13:30 Ebédszünet
12:15-13:30 Kiállítók bemutatkozása
Moderátor: Dr. Rausch Attila, egyetemi adjunktus, ELTE PPK
Abacusan, Balázs-Deák Kft., Maker's Red Box, Matific, Mozaik Kiadó, Neteducatio, Nyitott Kör Egyesület, Redmenta, SkillGo, SkillToolkit Live
13.30-15.00 Párhuzamos szekciók I.

1. szekció: A digitális jól(l)ét felsőoktatási aspektusai tükrében
Szekcióvezető: Dr. Dringó-Horváth Ida, IKT kutatóközpont-vezető, KRE
13:30-14:00 A digitális jóllét felé vezető út a digitális állampolgárságon keresztül vezet
Dr. Papp-Danka Adrienn, egyetemi docens, Magyar Táncművészeti Egyetem, Oktatásinformatikai Bizottság 
14:00-14:30 A technostressz hatásai és csökkentése a felsőoktatásban
Dr. T. Nagy Judit, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont
Ch. Babócsy Ildikó, e-Learning szakértő, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont
Dr. habil. Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, IKT Kutatóközpont - központvezető
14:30-15:00 Aszteroidabiztosra tervezve: hogyan építsünk reziliens oktatásfejlesztési ökoszisztémát?
Dr. Dósa Katalin, egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem Oktatásfejlesztési Iroda vezetője)
Tóth Katalin (oktatásfejlesztő, Budapesti Gazdasági Egyetem, Oktatásfejlesztési Iroda)
Sebestyén Lilla (oktatásfejlesztő, Budapesti Gazdasági Egyetem, Oktatásfejlesztési Iroda)

2. szekció: Mi fán terem a facilitátor? - Diskurzus a Fókuszban a facilitátor című kötet dilemmáiról
Szekcióvezető, moderátor és hozzászóló is egyben: Farkas Bertalan Péter, tudásmenedzsment szakértő, a Fókuszban a facilitátor c. kötet szerkesztője, a Learnitect Design Kft. ügyvezetője
13:30-15:00 Meghívott vendégek:
Dr. Tóth-Mózer Szilvia, e-learning szakértő, ELTE Oktatási Igazgatóság, a Fókuszban a facilitátor c. online kötet szerzője
Dr. Dorner Helga, habil. egyetemi docens, intézetigazgató, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet, ELTE PPK
Szirtesi-Nagy Réka, ACC, Szervezetfejlesztési igazgató, vezető tréner, coach, DFT-Hungária Zrt.
Wieland Veronika, Wieland és Wieland Kft. ügyvezetője, Magyarországi Facilitátorok Egyesületének elnökségi tagja, Qualified Facilitator® program alapítója

3. szekció: Mi vagyunk a grund. ArTeC robotok a tanítás-tanulás folyamatában.
Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet és az Abacusan Stúdió közös workshopja az Erasmus+ program támogatásával megvalósuló, atipikus és tipikus gyermekek robotika oktatással segített inkluzív fejlesztését célul kitűző RIDEX program köré épül. A program elősegíti a 8-14 éves korosztály fejlődését inkluzív csoportokban, ArTeC robotika eszközökkel és kidolgozott, hatásmérésekkel alátámasztott módszertannal.
A workshop során a Pál utcai fiúk irodalmi alkotáson keresztül mutatjuk be a RIDE módszertan modulmátrixát, a tanári- és diák anyagok szerkezetét, a kapcsolódó segédanyagokat. Mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy az ArTeC robotok programozásának alapjait megismerje, saját tapasztalatot szerezzen a program hatékonyságáról, felmerülő kérdéseire válaszokat kapjon
15:00-15:30 Szünet
15:30-17:00 Párhuzamos szekciók II.

1. szekció: A pedagógiai kutatás és gyakorlat összekötése, avagy hogyan tervezzünk a résztvevők bevonására építő, a gyakorlat számára hasznosítható kutatásokat?
Inspiráló projektek, tapasztalatok megosztása (pl. RIDEX)
Beszélgetés kutatók és gyakorló pedagógusok részvételével

Szekcióvezető: Dr. Horváth László ELTE PPK

Az oktatás világának kutatása és a pedagógiai gyakorlat elválaszthatatlan egységet képez. A kutatás nem csak adatokat gyűjt a gyakorlatból, hanem az eredményeket visszaforgatja a tanárképzés keretében a pedagógiai praxisba. Emiatt a kölcsönösség miatt elengedhetetlen, hogy értő kommunikáció valósuljon meg az érintettek között. A szekció keretében a résztvevők bevonására építő jó gyakorlatokat mutatunk be inspirációként, illetve kutatók és gyakorló pedagógusok részvételével közösen gondolkozunk a kutatás és a gyakorlat hatékony összekapcsolásában.

2. szekció: Digitális Pedagógus Díjazottak bemutatkozása

Szekcióvezető: Györgyi-Ambró Kristóf, projektkoordinátor, Tempus Közalapítvány

A Digitális Módszertár éves pályázatán a 2022-es év 12 ötletgazda pedagógusának és pedagógus csoportjának a bemutatóját tekinthetik meg a konferencia résztvevői. Idei díjazottjaink közt hangsúlyosak a magyar nyelv és irodalom valamint angol nyelvi ötletek, de médiaműveltségi projekt és pedagógusnapi programterv is került díjazásra. A bemutatókon megismerhetjük a díjazott ötletek összefoglalóit és lehetőség lesz kérdezni is a díjazott pedagógusoktól is. 

16:00- Az igazolások átvétele az Aulában

A részletes programért és további információkért kérjük, látogassa meg a Konferencia honlapját az alábbi linken:

http://digitalispedagogus.hu/felhivas-2022/

A programban online és offline programok egyaránt vannak, azonban hibrid (egyszerre online és face to face) program nincs.

A konferencia programját összefogó és további háttéranyagokat is kínáló Canvas felülethez való hozzáférésről emailben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket.

A regisztráció határideje: 2022. november 1., kedd

Utolsó módosítás: 2022.11.03.

HIBA

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket.


HIBA

Az e-mail cím formátuma nem megfelelő. Kérjük, hogy a mezőbe csak egy e-mail címet írjon, és regisztrációja elküldése előtt győződjön meg róla, hogy a formátum helyes.


HIBA

Ezzel az e-mail címmel már regisztrált rendezvényünkre. A jelentkezés elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.


Rendszerünk rögzítette a regisztrációját, melynek elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön a Tempus Közalapítvány legfrissebb híreiről, rendezvényeiről, kiadványairól és a legfontosabb pályázati információkról!

Üdvözlettel,
Tempus Közalapítvány