Erasmus+ projektmenedzsment

A 30 órás akkreditált képzésen résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogyan lehet jól megtervezni és sikeresen megvalósítani az Erasmus+ projekteket a szakképzésben.

Időpont: 2023.06.05. 2023.06.26.

A 30 órás akkreditált képzés 3 részből áll:

 • 2023. június 5-én és június 20-án 8:30-16:00-ig képzés személyes részvétellel (16 óra)
 • 2023. június 16-án 10:00-12:15-ig (3 óra) és június 26-án 14:30-16:00-ig (2 óra) online konzultáció
 • beadandó feladat: Erasmus+ Projektterv készítése (9 óra)
  • benyújtás határideje: 2023. július 11. 23:59
  • benyújtás módja: emailben csatolt fájlként (pdf formátumban) Dr. Szabó Csilla Mariannának (csillaszabo@tpf.hu)

A képzés sikeres teljesítésének feltételei:

 • A képzés minimum 80%-án való aktív részvétel.
 • Határidőre benyújtott egyéni feladatmegoldás és annak ’megfelelt’ minősítése (min. 65%).

A projekttervek értékelésének tervezett ideje, és így a képzés lezárása: 2023. július 20.

A képzés megtalálható az IKK OTR rendszerében: https://ikk.hu/otr (Módszertani képzések).

 • A képzés azonosítószáma: 3PRO216-35/23
 • A képzés kreditértéke: 30 óra

A képzés során a résztvevők megtanulják, hogy kell elkészíteni egy projekttervet: hogyan kell felmérniük az intézmény szükségleteit, azonosítani a stratégiai célokat, és a részletes projektcélokhoz hogyan lehet megfelelő tevékenységeket és indikátorokat hozzárendelni. Meghatározzák a projekt idő- és költségkereteit, azt, hogy milyen minőségirányítási elemeket lehet érvényesíteni a projektben, valamint azt is, hogy a projekt során milyen esetlegesen felmerülő kockázatokkal kell számolni. Megismerik, hogy a projektmenedzsernek milyen feladatai lesznek, és ezek elvégzéséhez milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie, valamint hogyan kell összeállítani a projektcsapatot. Megismerik, hogy a szakképzési jogszabályok figyelembevételével hogyan lehet tanulási eredményalapú munkaprogramot összeállítani. Végül megismerik, hogy különböző mérési-értékelési módszerek és eszközök alkalmazásával hogyan lehet hatékonyan mérni a projekt indikátorait, valamint azt, hogy a mérések eredményeit hogyan tudják beépíteni a szervezet napi munkájába.

A képzés jelenléti napjain a résztvevők interaktív módon kapcsolódnak be: a képzés során több alkalommal csoportokban dolgozva értelmezik a hallottakat, gyűjtik össze saját tapasztalataikat és jógyakorlataikat és terveznek meg egy kisebb projektek.

A képzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Program

2023. 06. 05.
8:30 - 9:00 Regisztráció
9:00 – 9:10 Köszöntő, bemutatkozás, a képzés célja
9:10 – 9:35 Résztvevők bemutatkozás, a résztvevők képzéssel kapcsolatos elvárásainak rögzítése
9:35 – 9:55 A projekt fogalma, jellemzői, a projektmenedzser feladatai és kompetenciái, motivációs lehetőségei, a projekt team (előadás)
9:55 – 10:35 Projektmenedzsment a gyakorlatban (csoportos gyakorlat)
10:35 – 10:45 Kávészünet
10:45 – 11:15 A stratégiai tervezés fontossága: célok, eredmények, indikátorok (előadás)
11:15 – 12:05 Szükségletfelmérés, intézményi projektcélok meghatározása (csoportos gyakorlat)
12:05 – 12:45 Ebédszünet
12:45 – 13:10 Elvárt eredmények és indikátorok meghatározása (interaktív előadás)
13:10 – 13:40 Projekttervezés, idő- és költségkeretek, minőségi követelmények, kockázatelemzés (előadás)
13:40 – 14:10 Kockázatelemzés (csoportos gyakorlat)
14:10 – 14:20 Kávészünet
14:20 – 14:30 Projektterv készítése (előadás)
14:30 – 15:30 Projektterv készítése (csoportos gyakorlat)
15:30 – 16:00 Kérdések és válaszok, napzárás
2023. 06. 20.
8:30 - 9:00  Regisztráció
9:00 – 9:10 A képzés nyitása
9:10 – 9:30 Jogszabályi változások a szakképzésben, tanulási eredményalapú képzési és kimeneti követelmények tartalma (előadás)
9:30 - 10:25 Jogszabályi változások a szakképzésben, tanulási eredményalapú képzési és kimeneti követelmények tartalma (csoportos gyakorlat)
10:25 - 10:35 Kávészünet
10:35 – 10:55 Tanulási eredménylapú munkaprogram összeállítása rövid és hosszú diákmobilitásra, oktatói mobilitásra (előadás)
10:55 – 11:50 Tanulási eredménylapú munkaprogram összeállítása rövid és hosszú diákmobilitásra, oktatói mobilitásra (csoportos gyakorlat)
11:50 – 12:10 Mobilitási ablak (előadás)
12:10 – 12:50 Ebédszünet
12:50 – 13:20 Mérés-értékelés alapfogalmai, módszerei, eredmények értelmezése (interaktív előadás)
13:20 – 13:40 Indikátorok mérése (előadás)
13:40 – 14:25 Indikátorok mérése (csoportos gyakorlat)
14:25 – 14:35 Kávészünet
14:35 – 14:50 Az eredmények minőségirányítási rendszer szempontjai szerinti megfeleltetése (előadás)
14:50 – 15:05 Az Erasmus+ projektek hatása az intézmények működésére - az eredmények beépítési lehetőségei a szervezet munkájába (előadás)
15:05 – 15:35 Az Erasmus+ projektek hatása az intézmények működésére - az eredmények beépítési lehetőségei a szervezet munkájába (csoportos gyakorlat)
15:35 – 16:00 A beadandó projekttervvel kapcsolatos kérdések és válaszok, a képzés zárása

Online konzultáció:

 • 2023. június 16. 10:00-12:15
 • 2023. június 26. 14:30-16:00

Kérdések és válaszok a kidolgozandó projekttervvel, a tanulási eredmény alapú munkaprogrammal és a mérés-értékeléssel kapcsolatban.

Regisztráció határideje: 2023. május 30. 16:00

További kérdéseikkel Dr. Szabó Csilla Mariannához fordulhatnak a csillaszabo@tpf.hu email címen.

Utolsó módosítás: 2023.05.25.

HIBA

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket.


HIBA

Az e-mail cím formátuma nem megfelelő. Kérjük, hogy a mezőbe csak egy e-mail címet írjon, és regisztrációja elküldése előtt győződjön meg róla, hogy a formátum helyes.


HIBA

Ezzel az e-mail címmel már regisztrált rendezvényünkre. A jelentkezés elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.


Rendszerünk rögzítette a regisztrációját, melynek elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön a Tempus Közalapítvány legfrissebb híreiről, rendezvényeiről, kiadványairól és a legfontosabb pályázati információkról!

Üdvözlettel,
Tempus Közalapítvány