ALMA A FÁN – Fókuszban a korai iskolaelhagyás – műhelysorozat

Korai jelzőrendszer kiépítése egy iskolában – gyakorlati tapasztalatok a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma munkatársaitól

Időpont: 2018.02.15. csütörtök, 15:00-18:00
Helyszín: Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 6. emelet, Brüsszel terem)

Az évek óta népszerű Alma a fán pedagógus műhelysorozathoz kapcsolódva 2016-ban útjára indítottuk az Alma a fán – Fókuszban a korai iskolaelhagyás műhelysorozatot, újabb fórumot teremtve a pedagógusok, szülők, iskola- és munkaközösség-vezetők mellett minden olyan társterületi szakember számára is, akinek szerepe lehet az általános- és/vagy középiskolai lemorzsolódás csökkentésében. A délutáni, három órás klubrendezvények célja, hogy teret adjanak a párbeszédre és a közös tudásmegosztásra a lemorzsolódás arányának csökkentése és megelőzése kapcsán.

Téma: Korai jelzőrendszer kiépítése egy iskolában – gyakorlati tapasztalatok a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma munkatársaitól

Célcsoport: Jelen műhelysorozat a korai iskolaelhagyás téma okán, mely a társszektorok helyi együttműködésével hatékonyabban kezelhető, nem csak pedagógusoknak szól. Ezért várunk iskolavezetőket és intézményfenntartókat, pedagógusokat, ifjúságvédelmi felelősöket, valamint pedagógiai szakszolgálatok, szociális és gyermekvédelmi intézmények szakembereit, iskola-egészségügyben dolgozókat és civil szervezetek képviselőit, illetve a témához kapcsolódó további szakembereket.

Jelentkezés: A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A maximális létszám: 60 fő, a jelentkezések elfogadása a regisztráció sorrendjében történik (túljelentkezés esetén ez alól kivételt jelenthet, ha egy intézményből aránytalanul sok jelentkező lenne). Kérjük, hogy a jelentkezéskor jelölje meg, hogy melyik műhelymunkán szeretne részt venni.

Háttér: Az Európai Bizottság által támogatott CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! (Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért) című projekt egy 2014 és 2017 tavasza között zajló szakpolitikai kísérleti projekt volt három kelet-közép-európai ország – Szerbia, Szlovénia és Magyarország – szoros együttműködésben, amelyet dán és holland partnerek is segítettek. Az együttműködés fő célja egy intézményi szintű korai jelzőrendszer bevezetése és alkalmazhatóságának tesztelése volt 15 pilot iskolában. A projektben való részvétel jelentős szemléletváltást, újfajta megközelítést igényelt mind a bevont iskolai csapattól, mind a tanároktól. Az iskolákat rendszeresen látogató mentorok támogatták és segítették abban, hogy a környezeti, szervezeti és az őket körülvevő rendszerszintű sajátosságaiknak megfelelő korai jelzőrendszert építsenek ki és vezessenek be a kísérlet ideje alatt. Az eltérő körülmények miatt a három ország 15 kísérleti iskolájában az eltelt 1,5 év alatt célkitűzéseikben és az elért eredményekben hasonló, de a megvalósítás módjában és a bejárt fejlődési útjukban eltérő, egyedi módon valósult meg a korai jelzőrendszerek kialakítása és bevezetése, figyelembe véve a különböző helyi igényeket, az adott iskola jellemzőit, az intézmény szervezeti kultúráját és nem utolsósorban, a nemzeti oktatási rendszerek sajátosságait.

A műhely leírása: Jelen műhely során a CroCooS projekt egyik kísérleti iskolája, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) Pogány Frigyes Szakgimnáziumának EWS (Early Warning System – korai jelzőrendszer) team tagjai mutatják be tapasztalataikat az iskolájukban kidolgozott és bevezetett korai jelzőrendszer kapcsán. Bemutatkozik mentoruk is, aki munkájukat segítette. Az általuk tartott műhelymunkák egyikén egy elképzelt osztályfőnöki órát tartanak, amin megismerhetnek és kipróbálhatnak néhányat a CroCooS projekt keretében kidolgozott, a korai jelzőrendszerek kialakítását, bevezetését és alkalmazását támogató eszközökből. A másik műhelymunka résztvevői az eszközöket egy saját, valós tanulóra elképzelt egyéni fejlesztési terv összeállítására használják majd kis csoportokban.

Program

 

14:30 – 15:00 Érkezés, regisztráció
15:00 – 15:20 Hangoló és bevezető gondolatok
Farkas Bertalan Péter, csoportvezető, korábbi CroCooS projektkoordinátor, Tudásmenedzsment csoport, Tempus Közalapítvány
15:20 – 15:40 ELŐADÁS: CroCooS – pályázat – egy iskola tapasztalatai
Kovács-Lathwesen Orsolya, EWS teamvezető, BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma
15:40 – 16:00 ELŐADÁS: CroCooS - pályázat – a mentor szemszögéből
Bartkóné Szigecsán Réka, mentor
16:00 – 16:15 Szünet
16:15 – 18:00 Párhuzamos műhelymunkák

1. műhely: CroCooS-os eszközök a mindennapi gyakorlatban
Egy osztályfőnöki óra keretében KIP-módszerrel (Komplex Instrukciós Program) mutatjuk be a CroCooS projekt alatt megismert eszközök gyakorlati alkalmazását.
Pappné Somogyi Ildikó, általános igazgatóhelyettes, BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma
Varga Dánielné Kecskeméti Georgina, módszertani munkaközösség-vezető, BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma

2. műhely: Egy lehetséges eljárásrend az iskolában
A CroCooS projekt során megismert eszközök felhasználásával egyéni fejlesztési terv összeállítása.
Kovács-Lathwesen Orsolya, EWS teamvezető, BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma
Kővágó-Popp Judit Linda, EWS teamtag, BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma
Bartkóné Szigecsán Réka, mentor

 

Jelentkezni legkésőbb 2018. február 14-ig, illetve a szabad helyek függvényében lehet az alábbi űrlapon. A rendezvényre kb. 60 főt várunk, amint a regisztráltak száma eléri a 60 főt, a regisztrációt lezárjuk.

Az eseménnyel kapcsolatban Szabó Csilla projektvezetőnél érdeklődhet: csilla.szabo{kukac}tpf.hu

Utolsó módosítás: 2018.02.22.

HIBA

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket.


HIBA

Az e-mail cím formátuma nem megfelelő. Kérjük, hogy a mezőbe csak egy e-mail címet írjon, és regisztrációja elküldése előtt győződjön meg róla, hogy a formátum helyes.


HIBA

Ezzel az e-mail címmel már regisztrált rendezvényünkre. A jelentkezés elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.


Rendszerünk rögzítette a regisztrációját, melynek elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.

Üdvözlettel,
Tempus Közalapítvány