Fókuszban a minőségfejlesztés – az oktatók szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében

Konferencia a Campus Mundi program támogatásával

Időpont: 2018.06.06. 10:00-16:00
Helyszín: MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest Csörsz u. 18.

A Tempus Közalapítvány szervezésében, a Campus Mundi program támogatásával megvalósuló szakmai konferencia középpontjában a magyar felsőoktatásban zajló nemzetköziesítési folyamatok eredményei, a hatékony stratégiák és a működőképes gyakorlatok mellett a kihívások, nehézségek és a megoldási lehetőségek állnak.

A program során különböző megközelítésekben vizsgáljuk a nemzetköziesítésre ható tényezőket és a felsőoktatási intézmények helyzetét, fejlődését ezen a területen. A résztvevők megismerkedhetnek a legfrissebb vonatkozó kutatási eredményekkel, a témában elismert nemzetközi szakértők beszélnek arról, hogyan látják a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési gyakorlatát európai és világviszonylatban. A rendezvény az intézményi folyamatok mélyebb megértésére, az oktatók szerepére, lehetőségeire fókuszál, meghatározott témakörök megvitatásával.

Program

09:15-10:00 Regisztráció, welcome kávé
10:00-10:20 Megnyitó
Köszöntő
Dr. Dezső Tamás elnök, Tempus Közalapítvány
Előadás letöltése
10:20-10:50 Nemzetköziesítési folyamatok intézményi megvalósulása – trendek és kihívások
Tordai Péter igazgató, Tempus Közalapítvány
Előadás letöltése
10:50-11:10 Az intézményi nemzetköziesítésben rejlő perspektívák
Dr. Sonkoly Gábor dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Előadás letöltése
11:10-11:30 Kávészünet
11:30-12:30 A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése Európán kívüli nézőpontból

Hungarian Higher Education Institution internationalization – an insider’s view from outside
Nino Chelidze igazgató, International Education Centre, Grúzia
Előadás letöltése

From sea to shining sea: Internationalization of higher education in the US - Comparisons and contrasts with the Hungarian experience
Amy Coren Fullbright ösztöndíjas oktató, Northern Virginia Community College, USA
Előadás letöltése
12:30-13:30 Ebéd
13:30-16:00 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK
A. SZEKCIÓ: Az oktatók szerepe a mobilitásban
Az oktatói mobilitás az intézményi stratégiában * kreditelismerés * a hallgatói mobilitás ösztönzése

1. Nemzetköziesedés a magyar felsőoktatásban és ebben az oktatók szerepe egy friss kutatás tükrében
Lannert Judit senior kutató, T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt.
Előadás letöltése

2. Teach with Erasmus+ - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem törekvései az oktatói mobilitás minőségének fejlesztésére
Szontágh Anikó intézményi Erasmus+ koordinátor, osztályvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya; Horváth László PhD, ELTE Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport
Előadás letöltése

3. Erasmus oktatói mobilitás a BME Idegen Nyelvi Központ (INYK) tevékenységének tükrében
Dr. Jámbor Emőke egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, GTK Idegen Nyelvi Központ
Előadás letöltése

4. Az oktatói részvétel hatása az ERASMUS+ mobilitási program eredményességére, a nemzetköziesítésre a Gál Ferenc Főiskolán
Dr. Thékes István külügyi titkár, Gál Ferenc Főiskola
Előadás letöltése

5. Oktatói kódolt, illetve kódolatlan üzenetek a mobilitásról
Dr. Zichar Marianna egyetemi docens, kari mobilitási koordinátor, Debreceni Egyetem
Előadás letöltése
B. SZEKCIÓ: A bejövő mobilitás hatásai a szervezetben és az oktatásban
Szervezetfejlesztés * képzésfejlesztés * idegen nyelvi képzéskínálat bővítése

1. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatása a befelé irányuló fokozatszerzési mobilitásra és a programban részt vevő intézményekre
Dobos Gábor egységvezető, Study in Hungary egység, Tempus Közalapítvány
Előadás letöltése

2. Belső nyelvi képzés a nemzetköziesítés szolgálatában
Dr. Koltai Zoltán oktatási dékán-helyettes, belső képzésekért felelős dékáni megbízott, Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
Előadás letöltése

3. A Széchenyi István Egyetem külföldi hallgatók fogadása során szerzett intézményi gyakorlata
Dr. Lukács Eszter igazgató, oktatási rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem, Nemzetközi Programok Központ
Előadás letöltése

4. EChemtest - nemzetközi teszt alkalmazása Stipendium Hungaricum ösztöndíjra jelentkező hallgatóknál
Tóth Gergely egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet
Előadás letöltése

5. Orvosi szociológia oktatása nemzetközi környezetben
Dr. Molnár Regina egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar Népegészségtani Intézet
Előadás letöltése
C. SZEKCIÓ: Külföldi hallgatók integrációja, nemzetköziesítés itthon
A hallgatói mobilitás hatásai * interkulturális készségek fejlesztése

1. Miért jönnek és milyen kompetenciákkal távoznak a külföldi hallgatók?
Dr. Szabó Csilla Marianna főigazgató, egyetemi docens, Dunaújvárosi Egyetem
Előadás letöltése

2. Nemzetköziesítés itthon – a PTE KTK kezdeményezés sikerei és nehézségei
Dr. Ásványi Zsófia egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Előadás letöltése

3. Három egyetem - két kontinens - egy tanterem: Interkulturális, interdiszciplináris nemzetközi együttműködés egy magyar és két amerikai egyetem hallgatói és oktatói között
Dr. Kóris Rita egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
Előadás letöltése

4. Telekollaboráció a gyakorlatban
Dr. Pál Ágnes főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Előadás letöltése

5. Egy sikeres tantárgyi kísérlet a külföldi hallgatók integrálására
Tóth Judit mesteroktató, Eszterházy Károly Egyetem
Előadás letöltése


A rendezvény összefoglalója innen letölthető.

 

Képgaléria

A fotókat Lékó Tamás készítette. 

Az előadások összefoglalója

A. SZEKCIÓ:Az oktatók szerepe a mobilitásban

1. Nemzetköziesedés a magyar felsőoktatásban és ebben az oktatók szerepe egy friss kutatás tükrében
Lannert Judit senior kutató, T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt.
Az előadásban bemutatott kutatás intézményi és oktatói oldalról is vizsgálja a magyarországi egyetemek nemzetközivé válásának folyamatait. A többféle eszközzel összegyűjtött empirikus adatok többdimenziós elemzése rámutat az intézményi nemzetköziesedés mögött álló főbb célokra, valamint az ezen célok elérését gátló legfontosabb problémákra. (vissza a programhoz)

2. Teach with Erasmus+ - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem törekvései az oktatói mobilitás minőségének fejlesztésére
Szontágh Anikó intézményi Erasmus+ koordinátor, osztályvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya; Horváth László PhD, ELTE Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport
Az ELTE-n végzett kutatások alapján az látszik, hogy az oktatók szerepe kiemelt jelentőséggel bír a hallgatói mobilitás motiválásában. Az előadásban szó lesz az oktatói mobilitás motivációiról, eredményeiről, illetve hatásairól; valamint az egyetem törekvéseiről, rövid- és hosszútávú konkrét akcióiról. (vissza a programhoz)

3. Erasmus oktatói mobilitás a BME Idegen Nyelvi Központ (INYK) tevékenységének tükrében
Dr. Jámbor Emőke egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, GTK Idegen Nyelvi Központ
Az előadásban a BME INYK utóbbi négy évében szerzett tapasztalatairól, a nehézségekről, a nemzetköziesítés irányában elindult sikeres folyamatról, valamint az oktatásban hasznosított tudásról és a partnerintézményekkel közös projektekről lesz szó. Ezen kívül bemutatásra kerülnek a kiutazó tanárokkal készített kérdőíves felmérés eredményei is. (vissza a programhoz)

4. Az oktatói részvétel hatása az ERASMUS+ mobilitási program eredményességére, a nemzetköziesítésre a Gál Ferenc Főiskolán
Dr. Thékes István külügyi titkár, Gál Ferenc Főiskola
A felsőoktatás korszerűsítéséhez elengedhetetlen a kutatói és oktatói mobilitás, amely sok esetben előszobája a hallgatói mobilitásnak is. A bemutatott kutatás fő kérdése az volt, hogy a Gál Ferenc Főiskola oktatóinak ERASMUS+ mobilitási tapasztalata milyen hatással van a hallgatói mobilitás eredményességére. (vissza a programhoz)

5. Oktatói kódolt, illetve kódolatlan üzenetek a mobilitásról
Dr. Zichar Marianna egyetemi docens, kari mobilitási koordinátor, Debreceni Egyetem
Az oktatók tudatosan vagy tudattalanul, számtalan formában közvetítik véleményüket, hozzáállásukat a mobilitási programokhoz. Az előadásban személyes tapasztalatok mentén kerül bemutatásra, hogy a hallgatók tanulmányainak jelentős részét kitevő kontakt órák során hogyan befolyásolhatjuk a hallgatókat döntésük meghozatalában. (vissza a programhoz)

B. SZEKCIÓ:A bejövő mobilitás hatásai a szervezetben és az oktatásban

1. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatása a befelé irányuló fokozatszerzési mobilitásra és a programban részt vevő intézményekre
Dobos Gábor egységvezető, Study in Hungary egység, Tempus Közalapítvány
 (vissza a programhoz)

2. Belső nyelvi képzés a nemzetköziesítés szolgálatában
Dr. Koltai Zoltán oktatási dékán-helyettes, belső képzésekért felelős dékáni megbízott, Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
A Modern Városok Program részeként 2016 őszétől kiemelt figyelmet fordítanak az egyetemen dolgozó munkatársak nyelvi készségeinek fejlesztésére. Az elmúlt időszakban mintegy 1000 fő élt a lehetőséggel, és vett részt az angol és német nyelvi képzéseken. Az előadás fókuszában a program megszervezésének tapasztalatai, a jövőbeni tervek és a képzés eredményességét bemutató kérdőíves kutatás szerepel. (vissza a programhoz)


3. A Széchenyi István Egyetem külföldi hallgatók fogadása során szerzett intézményi gyakorlata
Dr. Lukács Eszter igazgató, oktatási rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem, Nemzetközi Programok Központ
Az előadás során a Széchenyi István Egyetem befelé irányuló fokozatszerzési mobilitás érdekében tett stratégiai és operatív lépései, intézményi gyakorlata kerülnek bemutatásra, valamint további, az érkezett külföldi hallgatók által generált, az oktatási környezetet és az egyetem egyéb szervezeteit érintő átalakulások. (vissza a programhoz)

4. EChemtest - nemzetközi teszt alkalmazása Stipendium Hungaricum ösztöndíjra jelentkező hallgatóknál
Tóth Gergely egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet
Az ELTE Kémiai Intézete a ’European Chemistry Thematic Network Association’ tagjaként több éve használja az EChemTest elektronikus vizsgarendszert végzős hallgatókon. A tesztet idén harmadszorra sikeresen alkalmazták külföldi vegyész MSc és kémia PhD-ra jelentkező hallgatók szűrésére is, reálisabb képet kapva a jelentkezők előzetes szakmai ismereteiről, csökkentve ezzel a hallgatók hibás alá- vagy föléértékeltségét. (vissza a programhoz)

5. Orvosi szociológia oktatása nemzetközi környezetben 
Dr. Molnár Regina egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar Népegészségtani Intézet
Az előadás a nemzetköziesedés jelenlegi helyzetét és kihívásait szemlélteti az orvosi szociológia oktatás szemszögéből. Az Intézet tapasztalatai alapján az eltérő összetettségű hallgatóság igényeinek helyes megválaszolásához többek között folyamatos tantárgyfejlesztésre, kreatív feladatokra, a hallgató és az oktató részéről is kompetenciafejlesztésre van szükség. (vissza a programhoz)

C. SZEKCIÓ: Külföldi hallgatók integrációja, nemzetköziesítés itthon

1. Miért jönnek és milyen kompetenciákkal távoznak a külföldi hallgatók?
Dr. Szabó Csilla Marianna főigazgató, egyetemi docens, Dunaújvárosi Egyetem
Az egyetem 2015-ben és 2018-ban lefolytatott, 200 különböző országból érkező hallgatót bevonó empirikus kutatása a nemzetközi diákok hazánkban történő tanulása mögötti motivációt tárta fel, valamint a rávilágított, a hallgatók mely kompetenciái fejlődtek az itt töltött évek során. Az előadás e kutatás eredményeit ismerteti. (vissza a programhoz)

2. Nemzetköziesítés itthon – a PTE KTK kezdeményezés sikerei és nehézségei
Dr. Ásványi Zsófia egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
A holland HAN University of Applied Sciences-szel indított együttműködés révén a projektbe bekapcsolódó hallgatók egy esetleges FDI (foreign direct investment) lehetőségeit vizsgálták egy tetszőleges külföldi multinacionális vállalatnál. A munka vegyes nyelvi csoportokban és virtuális térben zajlott, „házhoz hozva” így a nemzetközi együttműködést, különböző szakmai témákban. (vissza a programhoz)

3. Három egyetem - két kontinens - egy tanterem: Interkulturális, interdiszciplináris nemzetközi együttműködés egy magyar és két amerikai egyetem hallgatói és oktatói között
Dr. Kóris Rita egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet
A két amerikai egyetemmel történő együttműködésből született projekt jó példa a „nemzetköziesedés itthon” megvalósulására. Az üzleti szimuláció lehetővé tette a szakmai ismeretek nemzetközi gyakorlati alkalmazása mellett a magyar hallgatók angol szaknyelvi fejlődését is. A közös munka a valós nemzetközi üzleti életben zajló kommunikációra készítette fel a hallgatókat. (vissza a programhoz)

4. Telekollaboráció a gyakorlatban
Dr. Pál Ágnes főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Az előadás a 2015 és 2017 között megvalósított ICCAGE nemzetközi projekt, és a projekt lezárását követő időszak eredményeit ismerteti. A részt vevő egyetemek oktatói által kidolgozott, angol és spanyol üzleti szaknyelv oktatásához illeszkedő modulokon keresztül a hallgatók a „nemzetköziesítés itthon” jegyében birkóznak meg a nemzetközi környezetben megvalósuló projektmunka kihívásaival.  (vissza a programhoz)

5. Egy sikeres tantárgyi kísérlet a külföldi hallgatók integrálására
Tóth Judit mesteroktató, Eszterházy Károly Egyetem
Az előadás a Hungarian Culture and Intercultural Awareness című kurzust mutatja be, amelyet szinte minden külföldi és több magyar hallgató is felvesz. A magyar kultúra megismertetése mellett az interkulturális érzékenyítés is célja a tárgynak. A tantermi előadásokon túl ingyenes tanulmányi kirándulások is részét képezik a tantervnek. Bevezetése óta csökkent a konfliktusok száma a hallgatók között. (vissza a programhoz)

 

A Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program
EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2016 – 2021 között, a Tempus Közalapítvány kezelésében.

Utolsó módosítás: 2018.07.09.

HIBA

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket.


HIBA

Az e-mail cím formátuma nem megfelelő. Kérjük, hogy a mezőbe csak egy e-mail címet írjon, és regisztrációja elküldése előtt győződjön meg róla, hogy a formátum helyes.


HIBA

Ezzel az e-mail címmel már regisztrált rendezvényünkre. A jelentkezés elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.


Rendszerünk rögzítette regisztrációját, melynek elfogadásáról hamarosan értesítjük a megadott e-mail címen.

Üdvözlettel,
Tempus Közalapítvány