Milyen kihívások elé állítja a 21. századi tanulót az információs forradalom és azok a társadalmi változások, melyek következtében a tanulás térben és időben is egyre kötetlenebb formákat ölthet? Hogyan alkalmazkodjon ehhez a oktatás és képzés intézményrendszere?

A Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoportja jelentős szerepet játszik az egész élten át tartó tanulásról (LLL) folyó hazai szakmai diskurzus kialakításában. Miközben sok esetben a fogalmi kérdésekben sincs szakmai konszenzus, valamint az LLL-t támogató szakpolitikai intézkedések lemaradásban vannak a korábbi tervekhez képest, európai szinten gyors ütemben zajlik az állampolgárok egyéni életpályájának tervezését, építését és rugalmas alakítását támogató eszközrendszer fejlesztése.

Tevékenységeinkkel – elsősorban projektmunkák keretében – hozzá kívánunk járulni a tanulási készségeket megalapozó minőségi közoktatás fejlesztéséhez, a különböző tanulási formák hozzáférhetőségét és az iskolarendszeren kívül szerzett tudás beszámítását támogató folyamatokhoz, a képesítések átláthatóságát és átjárhatóságát biztosító képesítési keretrendszerek fejlesztéséhez, a tanulás közösségi formáinak elterjesztéséhez. Ennek érdekében változatos szakmai, networking és kommunikációs tevékenységeket valósítunk meg: szakmai műhelymunkákat szervezünk, nemzetközi és hazai kutatási eredményeket mutatunk be különböző fórumokon, közérthető kiadványokat készítünk és terjesztünk széles célcsoport számára.

A honlap tartalmát elsősorban az európai szakpolitikákat alakító folyamatok iránt érdeklődő, a változásokat nyomon követő oktatási szakembereknek ajánljuk.

További információk >>

Utolsó módosítás: 2015.08.05.