köznevelésdigitális oktatáskompetencia- és készségfejlesztésnemformális tanulás

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 28 hónapig tartó projekt során egy olasz és egy spanyol középiskolával kötött partnerség keretein belül cserélt jó gyakorlatokat az oktatás területén.

Nations' Puzzle - Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

A 2017 és 2020 között zajló Nations' Puzzle nevű projekt során 3 diákmobilitás és 4 partnertalálkozó valósult meg, valamint a partnerségben résztvevő magyar, olasz és spanyol középiskolás diákok által közösen készített kisfilmek és egy mobiltelefon alkalmazás modellje, mint projekttermék jött létre.

A projekt termékei többek között a diákok által készített nemzetközi kisfilmek (Puzzle filmek), amelyek a résztvevő országok kultúráját mutatják be. A kisfilmeket a három ország diákjai készítették el közösen, tanárok segítségével. A filmek a következő témákban készültek el: résztvevő országok bemutatása, illetve három tudományterület (tudomány és technika, művészetek, társadalom) bemutatása. A filmek a nemzetközi partnertalálkozón kerültek vetítésre.

A pályázat másik projektterméke egy mobiltelefon applikáció, amelyet szintén a magyar, olasz és spanyol diákok készítettek el közösen. Az elkészült ’Hello Tourist’ elnevezésű applikáció egy turistáknak szóló alkalmazás, amely a Google térképhez hasonlóan helyszíneket mutat be. Az applikációban a diákok által látogatott helyek, helyszínek jelennek meg, és azokról leírások, részletes információk olvashatóak.

A Nations' Puzzle kiemelt célja volt, hogy a közös munka során a diákok számos készségüket, kompetenciájukat fejlesszék, úgymint digitális kompetencia, együttműködés, kritikus gondolkodás, idegen nyelvi készség és problémamegoldó készség.

A projekt kiemelten innovatív oktatási módszerekkel valósult meg. A feladatok elvégzése kooperatív módszereket követelt meg mind a diákok, mind a tanárok részéről, hiszen a csapatmunka, az együttműködés elengedhetetlen volt a közös munka során. A hagyományos tananyag-feldolgozást különböző digitális, játékos feladatlapok, kvízek egészítettek ki, melyeket a diákok maguk készítettek el.

A közel 2,5 évig tartó közös munka során a tanárok új tanítási módszereket tanulhattak, sajátíthattak el, a pedagógusok és a diákok is barátságokat kötöttek az olasz és spanyol részvevőkkel. A diákok kulturális ismerete bővült, idegen nyelvi készségük fejlődött és természetesen életre szóló élményekkel gazdagodtak.

A projekt során készült kisfilmek megtekinthetők a Nations' Puzzle youtube-oldalán >>

A ’Hello Tourist’ applikáció >> 

Utolsó módosítás: 2020.12.03.