Ajánlott olvasmány feldolgozása IKT-eszközökkel

Közzétéve2014-04-27 17:37:07
ÖtletgazdaBognár Amália, http://amalianet.hu/
A tanulók számítógép előtt töltött ideje egyre több, az internet adta lehetőségeket nem a megfelelő módon használják ki, leragadnak a csetelés, a játék, a filmnézés, a "facebookozás" és a "keresőbe beírom" megoldás mellett. A többség nem tud tájékozódni a különböző felületeken és nem ismeri a megfelelő viselkedéskultúrát, ezért fő célom az volt, hogy tanítványaimat rávezessem arra, hogy hogyan lehet hasznosan, akár tanulásra is használni az internetet. Olyan oldalakra navigáltam őket a projekt ideje alatt, amelyeket később is felhasználhatnak, bármelyik tanórán, vagy épp a szabadidő hasznos eltöltése során. Emellett azonban számos olyan készség, képesség, ismeret is előkerült, amelyekről kiderült, fejlesztésre szorul.

A projekt témája Erich Kastner Emil és a detektívek című regénye volt. Az anyanyelvi kompetenciát a digitális kompetenciába integráltam.

Első lépésként létrehoztam egy portált "Könyv barátja és bolondja" címmel. A regisztrációt könyv-, novella-, versajánló elküldéséhez kötöttem, így mindenki megosztotta olvasmányélményét a másikkal. Előzetesen megismerkedtünk az oldal felépítésével. Megnéztük, hogy mi hol található (menü), miről szól az üdvözlő üzenet, honnan lehet privát üzenetet küldeni, hol lesznek azok a feladatok, amelyeket meg kell oldaniuk. A honlap volt az a központi felület, amelyet mindenki elérhetett, bárhol is volt, csak egy számítógép vagy okostelefon, valamint internetkapcsolat kellett hozzá.

A technikai lehetőségek (IKT) elérhetőek voltak. Minden egyes feladatot elektronikusan, az interneten keresgélve kellett megoldani és elküldeni. Hozzászólásaikban a megfelelő szóhasználatot, szövegalkotást és a helyesírást is gyakorolták. Mindezeket tanórán és tanórán kívül is alkalmazták. Az óra feladatait feltöltöttem az oldalra, minden alkalommal a honlapra bejelentkezve lehetett elérni ezeket.

Első órán okostelefon használatával egyénileg ismerkedtek meg a regény műfajával, az író életével. Linkek segítségével érték el a tartalmat, a szövegekben lévő információk kiszűrését, a hozzászólásokban kigyűjtött és leírt adatokkal, mondatokkal bizonyították. Feladatom a felmerülő technikai és tartalmi (megértési) problémák korrigálása volt.

Második órán tanulói számítógépek előtt csoportosan dolgoztak. Feladatuk egy jelszó kiderítése volt, amelynek elemeit különböző oldalakon lévő karakterek megkeresésével állítottak össze, majd egy feladatlap letöltésével bizonyíthatták, mennyire ismerik a regényt.

Harmadik alkalommal párban dolgoztak tanulói számítógépek előtt. Prezentációt készítettek a kedvenc szereplőről, és szókereső-szerkesztővel feladatot készítettek egymásnak.
Szavazórendszer segítségével mértem fel, hogy milyen mélységben ismerték meg a regényt, az eredményt az osztály számára elérhetővé tettem a honlapon.

Az értékelő órára elkészítettem egy táblázatot, amelyben a különböző feladatokat pontoztam, a projekt végére ezeket jegyre váltottam. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be