Színes kémia

Közzétéve2015-08-06 19:14:26
ÖtletgazdaFilep Otília, http://fizikatan.blogspot.hu/
Az ötlet fő mozgatója tulajdonképpen a tanulók motiválása a természettudományos tantárgyak tanulásában. Új ismeretek megszerzése kémia órán, IKT eszközökkel és kooperatív módszerekkel támogatva, önálló tanulásra kialakított felületen. Már jó pár éve próbálkozom és úgy vettem észre a tanulók jobban figyelnek, szívesebben dolgoznak, ha önállóan tehetik, kis irányítással. Valahogy nagyobb a felelősség érzetük, igyekeznek teljesíteni a rájuk bízott feladatokat. És ez a cél, hogy szívesen vegyenek részt a tanórai tevékenységen, hogy élmény legyen a tanulás. Új ismeretek megszerzése tanulóközpontú tanulási módszerekkel, használva az adott IKT eszközöket- ez tulajdonképpen az általam leírt foglalkozásnak a lényege.
A GoLab portál felületen elkészítettem egy tanulási forgatókönyvet, melyet nyolcadikos tanulókkal próbáltuk ki az oldatok kémhatása témakörben. A foglalkozás során a tanulók visszaemlékeztek a savak, bázisok leckében tanultakra, egy szófelhő segítségével. Állításokat fogalmaztak meg az adott fogalmak segítségével. Ezek után a tanulók önállóan szereztek új ismereteket a feltöltött forrásanyagok segítségével (szövegek, videók). De a legjobb az önálló kísérletezés volt két online laboratóriumban. A különböző alkalmazások segítségével gondolattérképeket készítettek, hipotéziseket, következtetéseket fogalmaztak meg önállóan és csoportban. Végül reflektáltak saját és a társaik munkájára.
Ez egy önálló tanulásra alkalmas felület, amit az osztály, a tanulók sajátosságaira odafigyelve lehet létrehozni nagyon könnyen. Online laboratóriumok és alkalmazások állnak rendelkezésre. Ezt a végtelenségig lehet bővíteni témakörökre vagy egész tananyagra, odafigyelve a tanulói igényekre és az időkeretekre. A diákok csoportban és önállóan is dolgozhatnak, sőt a felületre otthon is bejelentkezhetnek. Lehetőségük van átnézni a feladatokat, házi feladatot, szorgalmi munkát végezni
Az általam készített tanulási környezet nagyon sokat segített a tanulók figyelmének felkeltésében: szép, színes, különleges elrendezésben ismerhették fel a tanult fogalmakat, szavakat, önállóan kísérletezhettek és ez nekem nagyon fontos, hiszen, ha sikerül felkelteni az érdeklődésüket sokkal motiváltabbak lesznek a tanórai foglalkozásokon. Ez nagyon sokat számít, tulajdonképpen ez a munkánk lényege.
Valamit, valamiért! Törekedjünk a figyelem felkeltésre, a motiválásra és ezt a tanulók meghálálják, érdeklődésükkel, munkájukkal.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be