Lovagok az időben - Szövegértés fejlesztése az IPOO minimum tanulási modell alapján IKT eszközök kreatív felhasználásával

Közzétéve2015-08-14 16:44:31
ÖtletgazdaCsikó Szilvia,
Módszertani ötletem a Lovagok az időben címet viseli, mely a szövegértés és szövegalkotás fejlesztését az IPOO tanulási modellel kapcsolja össze. A lovagi erények középpontba állítása és az ehhez kapcsolódó feladatok döntő mértékben kooperatív csoportmunkában történő feldolgozásai jó lehetőséget teremtenek a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az informatikai és kommunikációs eszközök kreatív felhasználásán alapuló feladattípusok között szerepelnek, értelmezések, reflektálások, információk visszakeresései, önálló produktumok létrehozásai, értékelések, érvelési gyakorlatok. A szituatív érdeklődés felkeltését célozza a változatos szövegtípusok beemelése, például Isaac Asimov, Rejtő Jenő vagy Varró Dániel művének egy-egy részlete. A téma relevanciájának indoklása A szövegértés tantárgyközi kompetenciának tekinthető, minden tantárgy tanításában kiemelten fejlesztendő képesség, éppen ezért célszerű foglalkozni a szöveges tananyag elsajátításának és prezentálásának stratégiai és módszertani problémáival és fejlesztési lehetőségeivel. A módszertani ötlet lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek tudatosan alkalmaznak hatékony módszereket, játékos formában, jó hangulatú órákon sajátítsanak el olyan készségeket, képességeket, amely az élethosszig tartó tanulás során is nélkülözhetetlenek. Gamifikáció szerepe a módszertani ötletben A kerettörténet meghatározza, hogy milyen feladatokat, milyen témában, hogyan végeznek a diákok. A tanulókat konkrét szituációkba helyeztem, így a saját élményeiken, problémamegoldásaikon keresztül jutottak el a tapasztaláshoz. Ebben az esetben fontos karakter volt Asimov Alapítvány trilógiájának egyik szereplője, Hari Seldon professzor, akinek gyermekkorában kedvenc olvasmányai közé tartoztak a lovagoki életmóddal kapcsolatos történetek. A kerettörténet szerint felnőttként létrehozott egy múzeumot, ellenfelei azonban támadást intéztek ellene. A tanulók feladata, hogy a küldetés során segítsenek helyreállítani a múzeumot. A játék során a diákok kaphatnak ugyan segítséget szövegek formájában, de a megoldást mégis nekik kell önállóan megkeresni.,Ilyen módon lehetőség nyílik a kísérletezésre, újratervezésre. Az IPOO tanulási modell lényege Az IPOO modell lényege, hogy a tanulás definiálható az információkezelés eredményeként, amelynek során a következő fázisokat kell végigjárni: információgyűjtés (input), információfeldolgozás (process) információ alkalmazás, felhasználás (output) és az előzőek hatásfokát meghatározó tanulásszervezés (organizáció). Az IPOO-modell alapján szervezett program célja olyan önálló tanulási módszerek átadása, melyek révén alkotó tanulás mehet végbe, eredménye az információk kreatív gyűjtése, feldolgozása .

A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be