A birodalmi sas lecsap, avagy német támadások a II. világháborúban

Közzétéve2016-07-10 06:47:31
ÖtletgazdaBognár Amália, http://www.amalianet.hu; http://qqcska.blogger.hu/
A történelmi események feldolgozásának egy, a tanulók számára is érdekesnek tartott része a második világháború, ezt megerősíthetjük a digitális eszközök felhasználásával, hisz figyelemfelkeltőbb ismeretnyújtás válik lehetővé, ami a diákok által létrehozott, történelmi témájú digitális tartalmakkal fokozható. Nyolc tanórát terveztem arra, hogy a német támadásokat és az ezekhez kapcsolódó összefüggéseket a diákok csoportmunkában, IKT eszközökkel dolgozzák fel.

Fontos része a tanítási-tanulási folyamatnak a tervezési munka. Az adott tanulói csoport ismeretében (képességek, digitális kompetencia szintje) választottam ki a programokat, olyan feladatokat dolgoztam ki, amelyek lehetővé tették, hogy a gyorsabban dolgozó csoportoknak se legyen "üres járat". Az első órán a tanulókkal ismertettem a projekt lényegét, megalakítottuk a csoportokat, megbeszéltük az értékelési szempontokat, hisz ezek ismeretében kellett dolgozniuk és figyelemmel kísérniük egymás és a csoport munkáját.

A következő két órán új ismeretek feldolgozására került sor videó- és szövegfájlok segítségével, a linkeket a tanári honlapon tettem közzé. Az adatokat, tényeket, évszámokat, helyszíneket, események kimenetelét a MyHistro oldalon rendszerezték, amely egy interaktív idővonal, térképpel. Képeket is kereshettek hozzá, valamint képernyőképeket készítettek az egyes lépések elvégzésekor. Térbeli tájékozódásuk megerősítése céljából gondolattérképet használták fel vaktérképként. Németország volt a középpont, ehhez kellett a szövegbuborékokat elhelyezni az évszámokkal együtt.

A negyedik órán minden csoportnak alkotnia kellett minimum kettő mobiljátékot az adott csaták valamelyikéről, majd kulcsszavakat rejtettek el szófelhőben, igaz-hamis állításokat generáltak Qr-kódban, a haditervek elnevezéseit kódolták kettes számrendszerben.

Ötödik órán a csoportok vázlatokat írtak a Titanpad felületén, a többi csoport MyHistro oldaláról. Ezzel biztosítottam, hogy időrendben megismerjék a német támadásokat, valamint gyakoroljanak, hisz egy jó vázlat elkészítése is sarkalatos pont az általános iskolában.

Hatodik órán Sway segítségével prezentálták, hogy mivel foglalkoztak az elmúlt órákon, mit tanultak történelemből és miben fejlődtek digitális kompetenciájukat illetően.

Utolsó órán az értékelésre került sor, ahol a csoporttagok magukat és egymást, valamint a csoportok a társaik által készített produktumokat méltatták.
A feladatok megoldása közben olyan oldalakkal ismerkednek meg, amelyek szaktárgyi ismereteket tartalmaznak, és digitális tolltartójukat is bővítik, ezek felhasználása később a hatékony tanulást, az internet tudatos felhasználását teszi lehetővé. Tapasztalataim szerint a digitális pedagógia, tevékeny tanulói életet biztosít.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be