Gyümölcsnap

Közzétéve2016-07-14 16:53:29
ÖtletgazdaMerczel Mónika, mecbux.blog.hu
Az eTwinnig "A gyümölcs és zöldség vándorútra megy" című projekthez kapcsolódtam az osztályommal, ebben a leírásban a mi tevékenységünket mutatom be. Azért vettem részt ebben a munkában, mert sokszor tapasztaltam tanítványaimnál, hogy, bár napi rendszerességgel használják a digitális eszközöket, ismereteik felületesek, a játékra korlátozódnak. A projektet 5 órára terveztem, a téma feldolgozása során több oldalról jártuk körül a gyerekekkel az egészséges táplálkozás kérdését. Az anyaggyűjtés és feldolgozás után, az ismeretek alkalmazásával indult az igazi alkotómunka. A témát lefordítottuk képi nyelvre, amelyek digitális és hagyományos technikával készültek (rajz, képszerkesztés, kollázs, mémkészítés), a munka a projekt alatt a tanórákon és otthon is zajlott. Közben történetet írtak a gyerekek, amelynek elindításához tanári segítséget kapnak. A szövegalkotás folyt frontális, egyéni és páros szakaszokban is, a munkafolyamatot az osztály minden szakaszban értékelte, módosítgatta.

Ezzel párhuzamosan zajlott egy másik iskolában (a felvidéki Negyed településen) is a munka, amely során ott is készült egy történet, amelyet mi is illusztrálunk. A két iskola az elkészült munkákat folyamatosan feltöltötte az eTwinning testvértér felületére, a gyerekek kapcsolatot tartottak egymással. A projektben részt vevő negyedi diákok más típusú feladatokat választottak, mint mi, így a két osztály tevékenysége kiegészítette egymást.

A történet elkészültével a megszerzett ismereteket tovább mélyítettük, a gyerekek gondolattérképet készítettek, QR-kódba sűrítették a legfontosabb információkat, elektronikus üdvözlőlap készítését tanulták meg.

Végül egy online kvíz kitöltésével ellenőrizhettük a megszerzett ismereteik helyességét, mélységét. A projekt lezárásaként közösen értékeltük a munkafolyamatot.
Az 5 óra alatt különféle munkaformában dolgoztak a gyerekek, végeztek kooperatív és hagyományos csoportmunkát, az órákon a csoportok összetétele egy-egy tevékenységnél változott. Emellett alkalmaztam a frontális, páros és egyéni formát is a feladatnak megfelelően. A gyerekek érdeklődésük, ismereteik szerint módosíthatták bizonyos tevékenységeknél a csoportjukat vagy a csoportszerepüket. Az egyeztetésen kívül ebbe nem szóltam bele, mert a cél az volt, hogy aktívan, örömmel vegyenek részt a munkában, ugyanis ezzel a projekttel előkészíteni szándékoztam egy másikat, amelyet a következő tanévben kívánok indítani.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be