Sem emlék,sem varázslat - A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása az On the Spot kerettörténet és digitális történetmesélés módszerével

Közzétéve2016-07-27 15:06:56
ÖtletgazdaCsikó Szilvia,
Módszertani ötletem meghatározó elemei a konstruktív pedagógia jegyében a produktív tanítás, a digitális történetmesélés, az inverz tanulás. A filmművészeti alkotások (Jób lázadása, Eldorádó, A visszaút) beemelése és az IKT eszközök kreatív használata lehetőséget adnak a téma többoldalú megközelítésére,emellett segíthetik a diákok érdeklődésének felkeltését, ösztönzést adhatnak az önálló ismeretszerzésre és lehetőséget teremtenek az érzelmi azonosulásra. A hangsúly, a részvételen és az alkotáson van, de a kutatómunka, az elemzés, reflexió adja hátterét, így ezek a feladatok a kritikai gondolkodás fejlesztését is biztosítják. A kerettörténet meghatározza a munkaformát és a feladatokat is. Az osztály tagjai oknyomozó riporterekként dolgoznak együtt úgy, mint a Prima Primissima és Pulitzer Emlékdíjjal kitüntetett az On the Spot alkotói. A fiatal tehetségek beutazták a világot Gázától az Északi-sarkkörig, tudósítottak frontvonalról, földrengésről, elnyomásról és szabadságról, két kamerával emberi történeteket kutatnak a hírek mögött. A cél a digitális történetmesélés jegyében egy saját dokumentumfilmhez tartozó trailer létrehozása, A gyakorlatok segítségével tanulók a befogadó felhasználókból produktív tartalomelőállítóvá válhatnak, az életszerű helyzet megteremtése segíti az alkalmazható tudás megszerzését is.Az együttműködés eszközei között vannak a klasszikus kollaboratív eszközök, a digitális faliújság, közösen szerkeszthető gondolattérképek. Az inverz oktatás során a tanulók váltakozva tanulnak a hagyományos, tanár által vezérelt gyakorlati vagy projektalapú módszerrel, valamint az otthoni online eszközökkel. A tananyagot a tanulók megkapják, amely tartalmaz egy elméleti összefoglalót, valamint a tanulást elősegítendő a témával foglakozó hasznos portálokat elérhetőségét.

Egy ország állampolgárként számos normát és szabályt szem előtt kell tartanunk, melyhez elengedhetetlen a múlt ismerete. Véleményem szerint a digitális társadalomban - amely a valós társadalom egy szeletének leképeződése szükségünk van ilyen alapok lefektetésére. A személyes és társas készségeken belül a nyitottság, az empátia, a társadalmi érzékenység, etikai érzék nélkülözhetetlenek az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez, mely a vezetői kompetencia fontos eleme. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be