Hogyan tovább az iskolakapun innen és túl? Avagy együttműködés online és offline A DST módszerének integrálása környezettudatosság témakörében az angol nyelv órákon

Közzétéve2017-07-20 12:05:16
ÖtletgazdaKasné Havas Erika,
A projekt a digitális történetmesélés módszerére épül, de lényege az, hogy nem önmagában, hanem más módszerekkel együtt (mint például problémamegoldás csoportokban, gondolattérkép, stb.) alkalmazzuk.
A projekt teljességében 1 hét alatt valósult meg. A mi esetünkben a konkrét munkát megelőzte egy ún. bemeneti mérés, melynek célja a tanulók szókincsének, szövegértésének felmérése a téma feldolgozása előtt. Lezárásként pedig egy újabb feladatlapot oldottak meg a tanulók.
A tanulók az általuk összegyűjtött anyagokat, információt megosztották a többiekkel, a feladatok többségét együttműködve oldották meg; egy részüket a tanítási órákon, a többit otthon. A példaként bemutatott témakör a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
A tanulói csoport 16 főből áll, a négy altémát két fős csoportokban dolgozták fel. Az altémák a következők voltak: 1., legsúlyosabb természeti problémáink, 2., alternatív energia., 3., újrahasznosítás, 4., mit tehetünk hétköznapi emberként környezetünk védelmében? Minden témakörön két-két páros dolgozott. A tanulók párjaikat maguk választották, a témákat kihúzták.
A videók elkészítését a témához kapcsolódó szókincs ismétlése és kiegészítése előzte meg, illetve a beszédkészség fejlesztése érdekében különböző szóbeli feladatokat is oldottunk meg. Kiindulópont a New English File Upper-Intermediate kötetének 3. file-ja volt, de a projekt bármelyik tankönyv bármelyik témakörére adaptálható.
Az órák felépítése mindig tudatos volt, legfőbb cél az idegen nyelvi készségek mindegyikének fejlesztése lehetőség szerint arányosan.
A tanulók a témakör feldolgozása során különböző munkaszervezési formákban dolgoztak. A tanulási folyamatban a tanárnak elsősorban facilitátor szerepe volt - irányítja a munkát, visszajelzéseket ad, az esetleges hibákra felhívja a figyelmet és kiveszi a részét az értékelésből is. De hagyja a tanulói kreativitást is érvényesülni.
A DST videók elkészítése otthon történt, párhuzamosan folyt a tanítási órákkal. Az egyes feladatrészeket megadott határidőre kellett a pároknak bemutatni vagy elküldeni. Házi feladatot a szavak tanulásán és a határidős feladatok megoldásán kívül az adott időszakban a tanulók nem kaptak.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be