FarsanGO(O)lás

Közzétéve2017-08-05 22:37:16
ÖtletgazdaÉder Márta,
1. A projekt során a tanulók csoportokban végeznek kutatásokat a közvetlen környezetükben a farsangi népszokások, hagyományok témakörében.
2. A projekt során a hagyományokat, a régi farangi szokásokat, a farsanggal kapcsolatos legendákat dolgozzuk föl több tantárgy érintésével: erkölcstan, vizuális kultúra, hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, informatika.
4. A projekt megvalósításának időtartama: 20 tanóra (20x45perc), de természetesen rengeteg kézműves foglalkozással, tevékenységgel bővíthető, jelen projektleírás azokat nem tartalmazza, kizárólag a digitális részt. A projekt részleteiben is megvalósítható.
5. A tanulók digitális tananyagok és IKT eszközök segítségével a már meglévő ismereteiket rendszerezik, bővítik, összefüggéseket keresnek.
6. Internetes adatbázisok segítségével, irányított gyűjtőmunkával kiegészítik a témát a számukra legérdekesebb "felfedezésekkel". Az ismeretek megosztása, a feladatok teljesítésének dokumentálása a Facebook-on történik.
7. A tanulók online faliújságon lévő "címkék" alapján haladnak, közös email-címre kapják a napi feladatokat, teendőket. Az osztályfőnökök koordinálják a munkát. A BeeTheBest felületen történik a tanulók folyamatos értékelése, amit a tanulók is nyomon tudnak követni, rendkívül motiváló hatású.
8. A projekt végén egy online feladatlapot töltenek ki a diákok, így ellenőrizhető a megszerzett ismeret.
9. A tanulócsoportok a projekt végére digitális történetmesélés módszerével elkészítik bemutatójukat a témában.
10. Kiemelt cél a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése, miközben észrevétlenül sajátítják el a tananyagot. (programok, alkalmazások megismerése, képszerkesztés, hangszerkesztés, jogtiszta források keresése, források helyes megjelölése)
A tanulók a projekt teljes ideje alatt egy online faliújságon tájékozódhatnak a feladatokról, és szintén a faliújságon kapnak segítséget a feladatok megoldásához linkek, prezentációk, lehetséges források megjelölésével.
A faliújságot a linoit.com felületén a projektfelelős kezeli.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be