E.N.G.L.I.S.H. : ENGLISH FOR NET, GRAMMAR, LANGUAGE, INFORMATICS, SOFTWARE AND HARDWARE

Közzétéve2017-08-17 10:49:06
ÖtletgazdaVit Olivér, Biczó Márk, Solymosiné Bakcsi Vera,
Az Informatikai szakmai angol nyelv (IT angol) tantárgy bevezetésének fő célja a szakgimnáziumok informatika ágazatán az volt, hogy olyan nyelvi kompetenciát alakítsanak ki a diákokban, mellyel IT munkakörnyezetben magabiztosan tudnak szóban és írásban kommunikálni és megérteni a szakmai anyagokat. Mivel a tantárgy a középiskola 9-10. évfolyamán került bevezetésre, ezért különleges módszertani kidolgozást igényel, hiszen olyan tanulók számára is kötelező, aki korábban soha nem tanultak angol nyelvet. Intézményünkben nagyon jó technikai háttérrel, készségzavaros és hátrányos helyzetű, de az informatika iránt érdeklődő diákokat tanítunk, akiknek az idegen nyelvi, sőt anyanyelvi készségeik is fejletlenek. Ezért kezdtünk hozzá a kerettanterv adaptálásához, amiben jelentős átstrukturálást is végeztünk mind a tananyag, mind az alkalmazott módszerek terén. Mivel az IT környezetben az olvasott szövegértést, szövegalkotást és az audiovizuális szöveg befogadását kell a tanulóknak elsajátítani, mert az így rögzült kifejezéseket, paneleket tudják majd alkalmazni a kommunikációban is, ezért nagyobb hangsúlyt fektettünk a projekt alapú szövegalkotásra, szövegértésre és hallás utáni szövegértésre. Több mint 15 online program használatának megtanításával összetett készségeket szeretnénk fejleszteni. A 9. évfolyamon eltervezett munkaformák és tartalmak sikeresen megvalósultak, pályázatunkban ennek eredményeit és a 10. évfolyam tervezett tartalmait kívánjuk bemutatni. A módszert alkalmazó három pedagógus tanegység modulokat állított össze az internet segítségével, ezek külön-külön is felhasználhatóak a tantárgy tanításakor. A tanmenettervezés fókuszában a tanulói kreatív alkotó tevékenység és problémamegoldás áll. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy ha külföldön helyezkednek el IT munkakörben, akkor életvitelszerűen kell használniuk online szolgáltatásokat, gyorsan és hatékonyan kell információkat találniuk keresőkben idegen nyelven, a munkájukhoz kapcsolódó prezentáció összeállításához célzottan kell tartalmat gyűjteniük az interneten, vagy élőben kell szakmai tanácsot adni. A projekt megvalósult részében a tanulók elsajátították a célorientált böngészést, fejlesztették vitakultúrájukat a közösségi média, mint téma területén, a felhőszolgáltatások kapcsán szövegalkotási és organizációs készségeiket fejlesztették, illetve a marketing célú digitális kiadványszerkesztést tanulták meg idegen nyelven. A projekt második részében komplex prezentációkat, oktatóvideókat, online szótárakat és IT témájú weblapot kell elkészíteniük, alkalmazniuk kell idegen nyelvi tudásukat online szolgáltatások használatához. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be